You are here

Kárpátalja.ma (Ukrajna/Kárpátalja)

Subscribe to Kárpátalja.ma (Ukrajna/Kárpátalja) feed Kárpátalja.ma (Ukrajna/Kárpátalja)
Kárpátaljai magyar hírportál
Updated: 1 month 1 week ago

34 első osztály indul Munkácson szeptemberben

Thu, 28/05/2015 - 08:05

34 első osztály indításáról szóló határozatot fogadott el a Munkácsi Városi Tanács végrehajtó bizottsága – adta hírül a mukachevo.net május 26-án.

Ezzel egy időben döntés született azoknak a jövendőbeli elsősöknek a felvételéről is a munkácsi iskolákba, akiknek a szülei május 22-ig kérvényezték gyermekük beiskolázását.

A bizottság tagjai az 5. osztályba, a gimnáziumok első osztályába való felvételikről is döntöttek.

A városi oktatásügyi hivatal tájékoztatása szerint a szülők kérvényeinek 78 százalékát már nyilvántartásba vették.

Kárpátalja.ma

A 2015-ös érettségi/felvételi eredményekről a tanév közepén bevezetett új eljárási rendszer függvényében

Thu, 28/05/2015 - 08:02

2008-tól Ukrajna felsőoktatási intézményeibe kizárólag úgy lehet bejutni, ha külső független tesztelésen vesznek részt a felvételizők. A külső független tesztelés szabályai évről évre változtak.

2015-ben először a rendszer bevezetése óta minden érettségiző tanulónak kötelező volt részt venni az ukrán nyelv és irodalom külső független tesztelésen. Az ukrán nyelvből megszerzett jegy kerül be az érettségi bizonyítványba. Az érettségi bizonyítvány a továbbtanulás jogalapja. Ukrajnai továbbtanulás esetén a jelentkezők az ukrán nyelv és irodalom tesztvizsgán elért alap- vagy emelt szintű tanúsítvány pontszámával vehetnek részt, amennyiben megugrották a minimális ponthatárt. Ezzel az eljárással központosították az érettségit, de szétválasztották a felvételit és az érettségit: míg az érettségibe a tesztek nyelvi kérdéseinek eredménye kerül, úgy a felvételinél az irodalmi kérdések eredménye is beszámít.

Az ukrán nyelv és irodalom külső független tesztelés két szinten történt: az érettségizők alap- és emelt szintű tesztek között választhattak bejelentkezéskor. A továbbtanulók esetében a felsőoktatási intézmények felvételi szabályzata határozza meg, hogy alap- vagy emelt szintű teszt szükséges az adott szakra, és ennek eredménye hányadrészét képezi az elérhető maximális pontszámnak. A legtöbb ukrajnai felsőoktatási intézmény az alapszint küszöbének számító 100 pontban határozta meg a jelentkezéshez szükséges minimális ponthatárt.

A tanév folyamán a független tesztek értékelése is változott. Az Európában használt értékelési rendszerek ötvözetét vették alapul, és alsó ponthatárt (úgynevezett küszöböt) szabtak a felvételizők számára. Aki ezt eléri, az jelentkezhet a felsőoktatásba.

Az alapszint 58 feladatból állt, melyek teljesítéséért maximum 104 vizsgapontot kaphatott mindenki. Az emeltszint 74 feladatból állt, és maximum 136 vizsgapontot lehetett szerezni. A teszteken elért vizsgapontokat átvezették egy 100-tól 200 pontig terjedő skálára. A felvételizők ezzel az eredménnyel vehetnek részt a felsőoktatási intézmények felvételi kampányában Ukrajnában.

A külső független tesztelést értékelő munkacsoport a vizsga után a kitöltött teszteredmények alapján állapította meg, hogy mi a minimális átmenő pontszám. 2015-ben ezt 22 vizsgapontban állapították meg ukrán nyelv és irodalomból. Ez azt jelenti, hogy 22 vizsgapont esetén kapta meg a felvételiző a felsőoktatási továbbtanuláshoz szükséges 100 pontot, minden további vizsgapont ezt a pontszámot növelte. Minden felvételiző kapott plusz 5 pontot, mert a bizottság szerint öt kérdésre, a 29-33 közötti feladatsorokra nem lehetett egyértelmű választ adni, így az alapszint eléréséhez elegendő volt 17 vizsgapontot teljesíteni.

Az idén az ukrán nyelv és irodalom független tesztelésen elért eredmények alapján a teszt nyelvtani részén elért vizsgapontok egyben az érettségi jegyet is jelentik ukrán nyelvből, amit konvertáltak 1-től 12-ig terjedő skálára. Az érettségi esetén nem határoztak meg átmenő ponthatárt. Az ukrán eredménye így az érettségi átlagpontszámára hat ki, aminek részarányát a felvételi összpontszámban a felsőoktatási intézmények határozzák meg. Például a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola felvételi bizottsága a következőképpen döntött a pontszámításról: a független vizsgaközpontban tett ukrán alapszinten elért eredmény az összpontszám 20%-kát, a szaktárgyi vizsgaeredmény az 50%-kát, az intézmény által kijelölt harmadik tárgy a 20%-kát, az érettségi bizonyítvány átlaga pedig a 10%-át teszi ki.

A nyelvi kérdésekre kapott vizsgapontok alapján az alábbi táblázat szerint állították ki az osztályzatokat ukrán nyelvből, ami bekerül az érettségi bizonyítványba.

A vizsgapontok átszámítása az 1-től 12 pontig terjedő skálára az alábbi táblázat szerint történt:

 

Vizsgapont 1-12 skála Vizsgapont 1-12 skála Vizsgapont 1-12 skála Vizsgapont 1-12 skála 1 1 17 4 33 7 48 10 2 1 18 4 34 7 49 10 3 1 19 4 35 7 50 10 4 1 20 5 36 8 51 10 5 2 21 5 37 8 52 11 6 2 22 5 38 8 53 11 7 2 23 5 39 8 54 11 8 2 24 5 40 8 55 11 9 2 25 6 41 9 56 11 10 3 26 6 42 9 57 12 11 3 27 6 43 9 58 12 12 3 28 6 44 9 59 12 13 3 29 6 45 9 60 12 14 3 30 6 45 9 61 12 15 4 31 7 46 9 62 12 16 4 32 7 47 10 63 12

Az idei ukrán nyelv és irodalom tesztvizsgán 275 000 érettségiző vett részt. Ebből mindössze 14 tanuló dolgozatára adtak maximális vizsgapontot. Ők az alapszintet választották. Az emelt szinten egyetlen diák sem ért el maximális tesztpontot. 142 diák szerezte meg a maximális 200 pontot. Ez annak köszönhető, hogy az alapszinten nemcsak a maximális 104 vizsgapontra adtak 200 pontot, hanem már 102-re is. Emelt szinten 136 volt a maximum vizsgapont száma, de 132-től már mindenki 200 pontot kapott. A 142 diák közül, aki 200 pontot kapott, 127 tanuló az alap-, 15 pedig az emelt szintű feladatsort választotta.

A 275 000 résztvevőből 23 125 diák nem érte el az alsó ponthatárt.

Több érettségiző szabálytalanságot követett el, így munkájukat nem értékelték. Az oktatási minisztérium azonban engedélyezte, hogy a kihágást elkövető diákok az iskoláikban külön vizsgát tegyenek ukrán nyelvből annak érdekében, hogy ők is kapjanak érettségit. Erre a vizsgára a felvételi eljárás után augusztusban kerülhet sor.

A felvételi alappontszámot elértek számát iskolánként a hivatalos honlapok még nem közölték, június végére várható.

Az iskolák önkéntes adatszolgáltatása alapján az alábbi táblázatba összesítettük a kárpátaljai magyar iskolák eredményeit. Azt kérdeztünk az iskoláktól, hogy az érettségizők közül hányan érték el a felvételihez szükséges küszöböt, s így hányan vizsgázhatnak a szaktantárgyakból, amennyiben bejelentkeztek. A vegyes tannyelvű iskolák esetén az egyes intézmények nem adták meg külön a magyar tagozat eredményét.

  A MAGYAR KÖZÉPISKOLÁK ADATAI ALAPJÁN TANULMÁNYAIKAT FELSŐOKTATÁSBAN FOLYTATHATJÁK Sorszám Iskola Érettségizők száma alapszint emeltszint Közülük továbbmehet felsőoktatásba % MEGJEGYZÉS   Líceumok, gimnáziumok             Técsői Magyar Tannyelvű Líceum 27 27 0 19 70   Péterfalvi Református Líceum 31 31 0 28 90   Karácsfalvai Sztojka Sándor Görög Katolikus Líceum 24 24 0 16 67   Beregszászi Bethlen GáborMagyar Gimnázium 47 47 0 31 66   Jánosi Mezőgazdasági Líceum 55 55 0 13 24   Nagyberegi Református Líceum 29 29 0 24 83   Munkácsi Szent István Líceum 10 10 0 5 50   Ungvári Magyar Tannyelvű Elemi Iskola és Gimnázium 19 19 0 19 100   Nagydobronyi Református Líceum 29 28 1 11 38     Összesen 271 270 1 166 61                     Középiskolák             Aknaszlatinai Bolyai János Középiskola 10 10 0 5 50   Técsői Hollósi Simon Középiskola 7 6 1 4 57   Viski Kölcsey Ferenc Középiskola 35 35 0 3 9   Nevetlenfalui Középiskola 33 32 1 1 3   Nagypaládi Móricz Zsigmond Középiskola 13 13 0 3 23   Csepei Középiskola 6 6 0 1 17   Feketeardói Középiskola 6 6 0 0 0   Péterfalvai Középiskola 24 24 0 6 25   Nagyszőlősi Perényi Zs. Középiskola 13 13 0 10 77   Salánki Középiskola 16 16 0 2 13   Tiszaújlaki Széchenyi I. Középiskola 19 19 0 3 16   Verbőci Középiskola 10 10 0 8 80   Bátyúi Középiskola 15 15 0 6 40   Beregszászi 3.Sz. Középiskola 23 22 1 13 57   Beregszászi 4. Sz. Kossuth Lajos Középiskola 43 43 0 3 7 informális forrás, mivel az intézmény nem szolgáltatott adatot Beregszászi 10.Sz. Középiskola 12 12 0 0 0   Gáti Középiskola 18 4 0 3 17   Jánosi Középiskola 14 14 0 1 7   Mezővári II. Rákóczi Ferenc Középiskola 15 15 0 2 13   Nagymuzsalyi Középiskola 25 25 0 6 24 az ukrán és magyar tagozaton együtt Nagyberegi Középiskola 24 23 1 7 29   Tiszacsomai Középiskola   16 16 0 0 0   Mezőkaszonyi Középiskola 26 26 0 6 23   Barkaszói Középiskola 24 24 0 4 17   Derceni Középiskola 36 36 0 8 22   Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola (3.Sz.) 15 15 0 8 53   Ungvári Magyart Tannyelvű Középiskola 14 14 0 9 64   Sislóci Dobó István Középiskola 19 19 0 5 26   Nagydobronyi Középiskola 39 39 0 20 51   Kisdobronyi Középiskola 11 11 0 4 36   Csapi 2. Számú Középiskola 28 27 1 4 14   Eszenyi Középiskola 14 13 1 4 29   Szürtei Középiskola 14 14 0 8 57   Kisgejőci Oktatási és Nevelési Komplexum 12 12 0 5 42     Összesen 649 629 6 172 27  

A táblázatban szereplők egy része, bár sikerült ukránból a vizsga, nem jelentkezett be további szakvizsgára, csupán a kötelező ukránra, így ők nem jelentkezhetnek főiskolára.

            Az ukrán vizsgaeredményt országos felmérésnek is tekinthetjük. Vajon az illetékesek kielemzik-e az eredményeket, és levonják az előremutató következtetéseket? Vajon az illetékesek az országosan is nagyon gyenge eredmények alapján kielemzik-e az okokat, vagy csupán minden érintett az őszinte szembenézés helyett hárítani fog és bűnbakot keres a rögzült beidegződések szerint. Az oktatás többtényezős tevékenység, melyben a résztvevőknek meg van a saját helyük és felelősségük. Az eredmények alapján a minisztériumnak el kellene gondolkodni azon, hogy megfelelő-e a tanrend, a követelményrendszer, a tesztek szerkezete, nehézségi foka, az oktatás tartalma, folyamata, módszerei. Vajon a nyelvtanárok megteszik-e a javaslataikat a reális tantervek, követelményrendszer érdekében? Az oktatást irányítók az iskolák eredményei alapján levonják a megfelelő következtetéseket?

            Hogyan hat ez az eredmény a magyarországi továbbtanulásra.

A jelentkezéseket kezelő Oktatási Hivatal a 2015. évi felvételi tájékoztató 6.1.1.1. pontja értelmében felvételi eljárás során a magyar középiskolai érettségi bizonyítvánnyal egyenértékűnek tekinti azt a külföldi középiskola elvégzését tanúsító és az adott országban felsőoktatási intézménybe történő jelentkezésre jogosító bizonyítványt, amelyet az 1997. április 11-én Lisszabonban aláírt Egyezményt ratifikáló országokban állítottak ki, ennek értelmében az Ukrajnában kiállított érettségi bizonyítványt is. A magyarországi felsőoktatási felvételi tájékoztató értelmében a felsőfokú képzésre való jelentkezés jogalapja az érettségi bizonyítvány megléte, tehát logikus, aki megkapja az ukrán érettségit, az benyújthatja jelentkezését, miután Magyarországon a felvételi pontszámítás nem csupán a független vizsgaközpontokban tett vizsgaeredmények alapján történik.

Az Oktatási Hivatal a felvételi eljárás során megvizsgálja, hogy az adott érettségi bizonyítvány tartalmazza-e azokat a tantárgyakat, amelyek a felvételi eljáráshoz szükségesek.

A magyarországi felvételi eljárás során a pontszámítás három összetevőből áll:

- érettségi pontok számítása;

- tanulmányi eredmények;

- többletpontok számítása.

Az érettségi pontok számítása során valamennyi szakhoz két kötelező érettségi tárgyat határoznak meg, amelyet ukrajnai végzősök esetében vagy az érettségi bizonyítványban található eredményekből számítanak, vagy a külső független tesztközpontban szerzett eredményből, vagy a Magyarországon tett közép- vagy emelt szintű érettségit. Ezek közül a jelentkező számára a legkedvezőbbet választják. Előbbi kettőt Magyarországon középszintű érettséginek ismerik el.

A tanulmányi pontok számítása során az alábbi tantárgyak utolsó két tanévben szerzett jegyeit számítják: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, egy választott idegen nyelv és egy természettudományi tantárgy. A tanult idegen nyelv és természettudományi tárgyak közül a jelentkező számára legkedvezőbbeket veszik a pontszámítás alapjául. Ezen kívül a tanulmányi pontok eredményének másik komponense az érettségi jegyek átlaga.

Amennyiben a szakhoz kötelező két érettségi tantárgy eredményének kétszerese kedvezőbb összpontszámot jelent a tanuló számára, mint az érettségi és tanulmányi pontok összege, abban az esetben tanulmányi pontot nem számítanak a jelentkező számára.

Magyarországon egytől ötig terjedő skálán osztályoznak, ahol a 2-es az átmenő jegy. Érettségikor független bizottság előtt vizsgáznak, míg Kárpátalján belső érettségit tesznek. Így itthon a legtöbb tanuló eléri a 8 és 12 közötti érdemjegyet, nem jellemző, hogy 5 alatti jegyet adnának, különösen a tovább tanulni szándékozók esetében.

LTI

Idén csak az ezüst jutott a Kárpátink a Szuperligában

Thu, 28/05/2015 - 08:00

Május 17. és 23. között utolsó etapjához érkezett az ukrán női kézilabda Szuperliga. A nehéz körülmények között útjára indított pontvadászat zárófordulójára az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan most is Ungváron került sor. Habár a bajnoki cím megszerzésére elméletileg még három csapatnak volt esélye, de a 6. beutazásos forduló valójában csak az ezüstérem sorsáról volt hivatott dönteni.
Az első játéknapon a címvédő HC Kárpáti az utolsó előtti helyen szerénykedő DJUSZS21-CSZKA csapatát látta vendégül. A főként fiatalokból álló ungvári csapat az első félidőt 26:10-re megnyerve gyakorlatilag félóra alatt eldöntötte a mérkőzés sorsát. A második játékrészben meglévő előnyüket tovább növelve Borisz Petrovszkij tanítványai végül 47:24-re megnyerték a találkozót, aminek köszönhetően feljöttek a tabella második helyére. Másnap ismét egy fővárosi együttessel, a Brovarival mérte össze tudását megyeszékhelyünk csapata. A kárpátaljai játékosok alaposan bekezdtek a mérkőzés elején, olyan iramot diktáltak, amivel nem tudott mit kezdeni az ellenfél, így a szünetig sikerült 21:3-as előnyre szert tenniük Ezzel lehetőség nyílt arra, hogy a második félórában az utánpótlás játékosai is kipróbálják magukat a felnőtt mezőnyben. A fiatal ungvári lányok pedig nem vallottak szégyent, 15:11-re megnyerték a második félidőt, és ezzel 36:14-re a mérkőzést is. A játéknap legfontosabb eseményeként a Halicsanka a DJUSZS21-CSZKA legyőzésével bebiztosította bajnoki címét.
Május 19-én a REAL személyében már komolyabb feladat várt az ungvári lányokra, ugyanis Borisz Petrovszkij legénységének a negyedik helyért küzdő mikolajiviek ellen kellett pályára lépnie. A mérkőzés elején a vendég mikolajiviek még tudták tartani a lépést a címvédővel, ám az Ung-partiak szép fokozatosan elléptek ellenfelüktől, és a szünetig 15:7-es előnyre tettek szert.
A fordulást követően továbbra is a Kárpáti uralta a játékot, a hazaiak a játék minden elemében felülmúlták a végére már kissé fáradó vendégeket és így 32:15-re győzni tudtak. A szünnapot követően az egykor szebb napokat látott Szpartak volt a Kárpáti vendége. A két gárda összecsapásának első tíz perce kiegyenlített játékot hozott, szinte fej-fej mellett haladtak a csapatok. A szünetig hátralévő időben azonban fokozta az iramot a hazai gárda, amivel nem tudott mit kezdeni a fővárosi alakulat, így a félidő végére már 21:13 volt a házigazdák javára. A második félórában tovább is masszívan védekezett, és gyors lerohanásokból könnyed gólokat szerzett a Kárpáti, amely így 42:25-re diadalmaskodni tudott.
Az utolsó előtti játéknapon az egész forduló legfontosabb találkozója várt az Ung-parti együttesre, hiszen az ezüstéremért folytatott harcban közvetlen riválisával, a Dnyiprjankával csapott össze megyeszékhelyünk csapata. A rangadót a vendég herszoniak kezdték jobban, a Dnyiprjanka a mérkőzés elején 2-3 góllal meglépett a kissé idegesen kezdő Kárpátitól, azonban hála Borisz Petrovszkij időkéréseinek, a címvédő rendezni tudta sorait, és 9:9-nél előbb utolérte, majd a szünetig 19:14-re elhúzott ellenfelétől. A pihenőt követően tovább növelte előnyét a Kárpáti, amely kihasználva az ellenfél védelmének megingásait végül 34:23-ra megnyerte a találkozót, megszerezve ezzel az ezüstérmet. Az utolsó játéknapon a Kárpáti már nem lépett pályára, mivel a zapoizzsjaiak idő előtt hazautaztak.
A bajnokságot száz százalékos teljesítménnyel a Halicsanka nyerte meg a tőle nyolc ponttal lemaradó Kárpáti és a 12 egységgel kevesebbet gyűjtő Dnyiprjanka előtt.
Az első játéknap eredményei:
Ekonom-Unyiverszitet – Brovari 37:17
Ped-Unyiverszitet – Szpartak 29:36
Halicsanka – Zaporizzsja 52:22
Kárpáti – DJUSZS21-CSZKA 47:24
MOSVSZM-Real – Hmelynyicsanka 10:0
Szabadnapos a Dnyiprjanka

A második játéknap eredményei:
DJUSZS21-CSZKA – Halicsanka 11:54
Szpartak – Hmelynyicsanka 41:26
Brovari – Kárpáti 14:36
Dnyiprjanka – Ped-Unyiverszitet 38:22
MOSVSZM-Real – Ekonom-Unyiverszitet 36:22
Szabadnapos a Zaporizzsja

A harmadik játéknap eredményei:
Halicsanka – Brovari 35:13
Zaporizzsja – Ped-Unyiverszitet 21:45
Hmelynyicsanka – Dnyiprjanka 22:33
Ekonom-Unyiverszitet – Szpartak 28:41
Kárpáti – MOSVSZM-Real 35:15
Szabadnapos a DJUSZS21-CSZKA

A negyedik játéknap eredményei:
DJUSZS21-CSZKA – Ped-Unyiverszitet 30:38
Dnyiprjanka – Ekonom-Unyiverszitet 33:24
Szpartak – Kárpáti 25:42
MOSVSZM-Real – Halicsanka 23:32
Zaporizzsja – Hmelynyicsanka 0:10
Szabadnapos a Brovari

Az ötödik játéknap eredményei:
Ped-Unyiverszitet – Brovari 36:24
Hmelynyicsanka – DJUSZS21-CSZKA 36:34
Halicsanka – Szpartak 38:22
Kárpáti – Dnyiprjanka 34:23
Ekonom-Unyiverszitet – Zaporizzsja 10:0
Szabadnapos a MOSVSZM-Real

A hatodik játéknap eredményei:
Ped-Unyiverszitet – MOSVSZM-Real 32:45
Hmelynyicsanka – Brovari 39:28
Ekonom-Unyiverszitet – DJUSZS21-CSZKA 40:23
Dnyiprjanka – Halicsanka 23:38
Kárpáti – Zaporizzsja 10:0
Szabadnapos a Szpartak

Kárpátalja.ma

Jótékonysági nap és gálahangverseny Kárpátaljáért a Pesti Vigadóban

Thu, 28/05/2015 - 07:49

Kulturális programmal egybekötött jótékonysági adománygyűjtést szervez a kárpátaljai magyarság megsegítésére június 7-én a Pesti Vigadóban a Magyar Művészeti Akadémia (MMA).

A látogatók a Pesti Vigadóban és a Műcsarnokban kihelyezett urnákban helyezhetik el adományaikat, amelyek teljes összege a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítványhoz kerül és a kárpátaljai magyarság megsegítését szolgálja – közölte az MMA szerdán az MTI-vel.
A tematikus napon a Vigadóban egyebek között irodalmi felolvasások, színpadi produkciók, gyermektáncház és filmvetítés várja az érdeklődőket.
Délelőtt a színházművészeti tagozat tagjai Farkas Árpád, Ferenczes István, Grendel Lajos, Kányádi Sándor, Király László, Tőzsér Árpád, Vári Fábián László, Ágh István, Czakó Gábor, Kiss Anna és Temesi Ferenc műveiből olvasnak fel. A gyerekek animációs filmeket nézhetnek.
A népzenei és néptáncműsorban fellép mások mellett Kobzos Kiss Tamás, Kóka Rozália, Petrás Mária, Juhász Zoltán, Pál Lajos, Pál Eszter, Pál István Szalonna, a Vasas Táncegyüttes Obsitos Csoportja, az Ürömi Bot-ladozók Táncegyüttes, a Csepel Táncegyüttes, a Zalka-Bólyai Táncegyüttes, a Tököl Táncegyüttes és Kóló zenekar, a Duna Művészegyüttes szólistái, a nyárádszeredai Bekecs Együttes, valamint a kárpátaljai Borzsavári Népi Együttes.
A gálakoncerten a Zuglói Filharmónia Szent István Király Szimfonikus Zenekara ad elő részleteket Georges Bizet és Erkel Ferenc műveiből, közreműködik Kiss B. Atilla operaénekes, vezényel Horváth Gábor. Köszöntő beszédet mond Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke és Fekete György, az MMA elnöke. A gálakoncerten a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, jelentkezni a vigado.hu oldalon lehet.
A jótékonysági napon a Pesti Vigadó épületébe a belépés és a programokon való részvétel ingyenes. A rendezvény fővédnöke Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes.

Vízumszabályok megsértése miatt letartóztatták a Pentagon egyik munkatársát Szentpéterváron

Thu, 28/05/2015 - 07:45

Lefogták a rendőrök és bíróság elé állították az amerikai védelmi minisztérium (Pentagon) egyik civil munkatársát az oroszországi Szentpéterváron a beutazási és tartózkodási szabályok megsértése miatt – írta szerdán az orosz sajtó.

Az Interfax orosz hírügynökség úgy tudja, a 39 éves Michael Christopher Dobroskyt azzal gyanúsítják, hogy bár turista vízummal érkezett Oroszországba, tartózkodásának igazi célja nem turizmus volt. A férfi ügyében a Petrodvorcovij kerületi bíróság dönt.
Az RBK orosz üzleti-politikai hírügynökség jelentése szerint Szentpétervár és a Leningrádi terület migrációs szolgálatának egy névtelenül nyilatkozó munkatársától való az értesülés. Azt mondta, azért indítottak szabálysértési eljárást a Pentagon munkatársa ellen, mert az állítólag nem jelentette be a tartózkodását az orosz jogszabály előírásának megfelelően, hét napon belül a helyi migrációs hivatalban. A férfi a sajtóhírek szerint a rokonainál lakott.
Az orosz szabályozás szerint minden normál (nem diplomata, vagy szolgálati) útlevéllel Oroszországba érkező külföldinek egy héten belül regisztráltatnia kell magát a lakóhely szerinti bevándorlási irodában. A szállodák és utazási irodák ezt megteszik helyette, de ha magánlakásban száll meg, akkor neki kell ezt intéznie.
A RIA Novosztyi orosz állami hírügynökség megkereste az Egyesült Államok moszkvai nagykövetségét és szentpétervári konzulátusát, de sehol sem tudtak az amerikai állampolgár lefogásáról és az ellene folytatott eljárásról.
Az amerikai védelmi minisztérium polgári alkalmazottjának ügye azért is kelthette fel az orosz sajtó érdeklődését, mert egy hete az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) bejelentette, hogy Moszkvában letartóztatták a litván hírszerzés egy munkatársát. A férfit állítólag titkos információkat tartalmazó dokumentumok átvételekor érték tetten az orosz fővárosban.

Újra kiadták Sztálin, Roosevelt és Churchill második világháborús levelezését

Thu, 28/05/2015 - 07:24

A kétkötetes kiadványt szerdán mutatták be a moszkvai külügyminisztériumban.
Szergej Lavrov tárcavezető emlékeztetett arra, hogy már 1950-ben felmerült a levelezés megjelentetésének ötlete, de az csak 1957-ben vált valóra. Az akkori munkát a későbbiekben több új kiadás követte. “A Moszkvai Állami Nemzetközi Kapcsolatok Intézete (MGIMO) professzorainak munkája azonban lehetővé teszi, hogy másképp tekintsünk a szövetséges hatalmak vezetőire és jobban megértsük lépéseik indokait a második világháborús háttérben” – mondta Lavrov.
Az orosz külügyminiszter kijelentette: “a második világháborús szövetségesi szellem azt erősíti, hogy sürgős szükség van az erők egyesítésére az előttünk álló kihívásokra és veszélyekre adandó közös válaszok keresésében, az őszinte és becsületes együttműködés érdekében.”
A kétkötetes levelezés Vlagyimir Pecsatnovnak, a történettudomány doktorának, a MGIMO Európa és Amerika országai történelme és politikája tanszéke vezetőjének irányítása alatt készült. Szerzőtársa Iszkander Magagyejev professzor. A kutatók több mint ötezer korábban titkosított dokumentumot dolgoztak fel az orosz külügyminisztérium gyűjteményéből, az orosz elnöki külpolitikai archívumból, valamint az Egyesült Államok és Nagy-Britannia levéltáraiból.
Számos dokumentumot most először tettek közzé.

2015. május 28., csütörtök

Thu, 28/05/2015 - 00:00
Névnap Emil – latin eredetű; jelentése: versengő, vetélkedő.

Csanád – magyar eredetű; jelentése: (ismeretlen). Idézet

„Könnyű dolog logikus és erkölcsös okot találni arra, hogy ne tegyük meg azt, amit nincs kedvünk megtenni.” 

John Steinbeck

EZEN A NAPON EMLÉKSZÜNK RÁ:

Brandenburgi Katalin (1604. május 28. – 1649.) György Vilmos brandenburgi választófejedelem lánya, Bethlen Gábor erdélyi fejedelem felesége. 1626. március 1-jén Kassán keltek egybe Bethlennel, jegyajándékul megkapta Munkács várát. Bethlen halála után 1629-ben pár hétig ült a fejedelmi trónon, de az uralkodásra alkalmatlannak bizonyult. 1631-ben elhagyta Erdélyt, követve kegyencét, Csáky Istvánt, akit a trón elfoglalására tett kísérlete miatt száműztek. Egy ideig az egykori Bethlen-kastélyban élt Beregszászban. Aztán az Erdélyben birtokait vesztett Csákyval Munkács elfoglalására indultak, de Balling János kapitány egyszerűen nem engedte be őket a várba. Katalin később megszakította kapcsolatát az amúgy is nős Csákyval.

1633-ban áttért a katolikus hitre, 1639-ben pedig Ferenc Albert szász herceg felesége lett.

 

Forrás: Keresztyén Balázs: Kárpátaljai Művelődéstörténeti Kislexikon (Hatodik Síp Alapítvány – Mandátum Kiadó, Budapest – Beregszász, 2001.)

 

MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

- Harsányi János (1920) a „korlátozott vagy nem teljes információjú játékok elméletének megalkotásával” érdemelte ki 1994-ben a közgazdasági Nobel-díjat.

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.

ISTEN UJJA (2)

„Ekkor azt mondták a mágusok a fáraónak: Isten ujja ez!” (2Mózes 8:15)

Isten ujja a sorscsapásokban. Amikor Isten olyan csapásokat küldött, melyeket a fáraó varázslói már nem tudtak leutánozni, félelmükben így kiáltottak fel: „Isten ujja ez” (2Mózes 8:15). Végül a fáraó felfogta az üzenetet: „Talán Isten akar mondani valamit ezzel.” Az Egyiptomot érő csapások egyenes következményei voltak annak, hogy a fáraó szembeszegült Istennel. Mózes tízszer állt oda elé, és mondta neki Isten üzenetét: „Engedd el a népemet!” Észrevetted, hogy Isten csak azt kérte, ami jogosan az övé volt? A kérdés az: tőled mit kér? Csak akkor fognak jóra fordulni számodra a dolgok, ha igent mondasz Istennek! Ha meglátod az ő célját a sorsfordulatokban és nehézségekben, amelyek érnek, akkor tudod azokat az áldásokhoz vezető lépcsőfokokká fordítani. A zsoltáros ezt írta: „Szent a te utad, Istenem!” (Zsoltárok 77:14). Aztán hozzátette: „Utad a tengeren át vezetett, ösvényeid a nagy vizeken…” (Zsoltárok 77:20). Szentély vagy vihar? Isten vihet könnyű úton is. Ha nem akarsz hallgatni hangjára a szentélyben, akkor majd az élet viharaiban fog hozzád szólni. A fáraó fellázadt Isten műve ellen, ez a királyságába és az életébe került. Vedd észre a tanulságot! Isten azt kéri, ami az övé, amit megvásárolt, amiért fizetett a Golgotán: Jogos helyét kéri életedben – ez pedig az első hely. Neked két lehetőséged van: vagy fellázadsz ellene, vagy válaszolsz szeretetére. Ha úgy érzed, Isten vonzza a szívedet ma, ez azért van, mert szeretne megmenteni, használni és megáldani. Ha bölcs vagy, igent mondasz neki.

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.

Segélycsomagok a terrorellenes műveletben részt vevő beregszásziak családjainak

Wed, 27/05/2015 - 18:49

Segélycsomagokat kaptak Magyarországról a terrorellenes művelet családos, rászoruló beregszászi résztvevői május 27-én.

A jótékonysági akció a magyarországi Külgazdasági és Külügyminisztérium, a kijevi magyar nagykövetség, valamint a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet támogatásával valósulhatott meg. Ennek keretében összesen 201 kárpátaljai család kapott támogatást.

Az eseményen jelen volt Magyarország Beregszászi Konzulátusának képviseletében Gyurin Miklós konzul, a segélyszervezet munkatársai, illetve Jaroszlava Fedur, a polgármesteri hivatal ATO-résztvevők ügyeivel foglalkozó konzultánsa. Minden család négy-négy, közel 60 kilogramm össztömegű csomagot kapott, melyek élelmiszereket és személyi higiéniai termékeket tartalmaztak.

Kárpátalja.ma

Ülésezett a városi tanács. Karádi-emlékdíjat kapott a Kossuth Lajos Középiskola diákja

Wed, 27/05/2015 - 18:00

Május 27-én ülésezett a Beregszászi Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága.

Az ülés elején Babják Zoltán, Beregszász polgármestere A magyar nyelvért Karádi László emlékdíjat adott át Kacsur Annamáriának, a Kossuth Lajos Középiskola diákjának, amit Budapest IX. kerülete, Ferencváros önkormányzata alapított. Emellett köszönőlevelet nyújtott át Huszti-Kacsur Andreának, a tanintézet magyar szakos pedagógusának, aki egyben a tehetséges beregszászi diák édesanyja.

Az ülésen a város működésével kapcsolatosan 49 kérdést vitattak meg. Medve Valentin képviselő beadványa alapján módosították például a városi köztemető látogatásának rendjét. Korábban nem volt semmiféle korlátozás e téren, s emiatt sokszor történtek lopások, illetve megrongálták a sírokat. Az új szabályozás szerint a nyári időszakban 7.00 és 18.00, téli időszakban pedig 8.00 és 16.00 óra között lehet felkeresni a temetőt.

A végrehajtó bizottság ülésén köszöntöttük a határőröket szakmai ünnepük alkalmából. Az ország államhatárának védelmével kapcsolatos kötelezettségeinek lelkiismeretes teljesítéséért a városi tanács díszoklevelével, illetve értékes ajándékkal jutalmazta Mihajlo Sztepkót, Makó Lajost, Mihajlo Jackanicsot, Vitalij Pokloncevet és Jan Metzert.

Kárpátalja.ma

A magas rezsiköltségek ellen emelték fel szavukat a megyei vezetők

Wed, 27/05/2015 - 17:16

A magas gáz- és villanyárról tárgyalt Volodimir Csubirko, a Kárpátalja Megyei Tanács elnöke az ungvári képviselőkkel, illetve többek között Vaszil Romaneccel, a megyei lakásgazdálkodási főosztály vezetőjével, valamint Hanna Morozjukkal, a megyei közigazgatási hivatal szociális ügyekért felelős igazgatóságának helyettesével – adta hírül a mukachevo.net hírportál május 26-án.

A kiskereskedelmi földgáz- és villanyár megállapításáról szóló rendeleteknek megfelelően május elejétől Ukrajnában drasztikusan megemelkednek a rezsiköltségek. A nyugdíjakat, béreket, ösztöndíjakat ezzel szemben nem emelték.

A kormány hangsúlyozta, hogy szubvenció formájában az állam támogatást nyújt a rászorulóknak (akikhez mára a lakosság nagy része sorolható), melyet szintén májustól lehet igényelni. Ehhez csak két dokumentumra van szükség: a kérelemre és a jövedelemről, illetve vagyonról szóló igazolásra. Az iratokat postai úton is el lehet juttatni a helyi szociális hivatalnak. Eleinte ez megoldásnak tűnt. Időközben azonban kiderült, hogy a gyakorlatban a szubvenciót csak a társadalmi normák keretén belül adják, ami azon felül van, azt saját forrásból kell kifizetni. A gyűlésen jelen lévő aktivisták hangoztatták, hogy a kormány az emberek vállára helyezi a pénzügyi problémákat, a tétlenségét (reformok hiányát) pedig a háborúval magyarázza.

Jelenleg egy átlagos háztartás élelmiszer- és rezsiköltségei, a közvetlen és közvetett kiadásai meghaladják a jövedelem száz százalékát, ami az elszegényedéshez vezet. Az így kialakult nehéz körülmények nemcsak a lakosságot veszélyeztetik, hanem az állam létét is.

Ezért a megyei tanács folyamodványt intézett a felsőbb hatóságokhoz, melyben megírták a fent vázolt problémákat.
A kérvény nem hozta meg a várt eredményt, a felelős szervek gyakorlatilag megkerülték a válaszadást.

A megyei tanács készen áll arra, hogy egy újabb folyamodvánnyal forduljon az illetékes felsőbb hatóságokhoz.

Kárpátalja.ma

Tilos az áramlekapcsolás a telekommunikációs és hírközlési vállalatoknál

Wed, 27/05/2015 - 17:01

Arszenyij Jacenyuk ukrán miniszterelnök május 25-én aláírta azt a határozatot, amelyet a Tájékoztatáspolitikai Minisztérium kezdeményezett a gazdasági és nemzetvédelmi szempontból stratégiai jelentőségű táv- és hírközlési állami tulajdonok stabil működésének biztosításáról – adta hírül az Unian.

– A televíziótornyok áramellátásának megszüntetése a terrorista szervezetek segítésének minősül. Bárki, aki megpróbálja megakadályozni a szabad információáramlást, az a hazaárulás vádjával nézhet szembe Ukrajna függetlenségének megsértése miatt – mondta Jurij Sztec tájékoztatáspolitikai miniszter.

A határozat megalkotását a televíziótornyok áramellátásának számos alkalommal történő törvénytelen megszüntetése indokolta, melynek következtében ideiglenesen szünetelt a televízió- és rádióműsorok sugárzása.

– Az információhoz való hozzáférés hiánya egy fegyveres agresszió sújtotta országban az állampolgárok biztonságának veszélyeztetéséhez vezethet, s egyéb pánikkeltő információk terjedését segíti elő – mondta a szakminiszter.

A projekt kidolgozása a következő lépés a Tájékoztatáspolitikai Minisztérium Ukrajna információvédelmének biztosítása elnevezésű programjának a keretein belül.

Kárpátalja.ma

Árkokkal és szögesdrótokkal erősítették meg a szakadár kelet-ukrajnai területekkel határos orosz régió védelmét

Wed, 27/05/2015 - 15:17

Árkokkal és szögesdrótokkal erősítették meg az oroszországi Rosztovi terület és a szakadárok által ellenőrzött kelet-ukrajnai területek határszakaszát a fegyver-és lőszercsempészet ellen védekezve – közölte szerdai számában a Vedomosztyi című orosz napilap.

Andrej Tyimofejev, az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat alá tartozó határőrség regionális igazgatóságának szóvivője az újságnak elmondta, hogy körülbelül 100 kilométer hosszan ástak árkokat és több mint 40 kilométer hosszúságban állítottak fel drótakadályt. Hozzátette, hogy falnak, vagy folyamatos ároknak a védelmi létesítmények összességét nem lehet nevezni, csupán egyes szakaszokon, ahol fennáll a veszélye gépkocsik, vagy emberek behatolásának, azokat látják el akadályokkal. Van, ahol 10, másutt csak 1 kilométeres a védelmi létesítmény.
Az orosz határőrségi szóvivő szerint ugyanakkor a közeljövő feladata a hátárvédelem megszigorítása, ugyanis az év eleje óta öt alkalommal kellett fegyvert használniuk az orosz határőröknek a behatolók ellen.
A lenta.ru hírportál közlése szerint az orosz határőrök idén már több mint 60 alkalommal akadályozták meg fegyverek-és lőszerek becsempészését Oroszországba, és több mint 130 határsértőt fogtak el.
Oroszország és Ukrajna közös határa 660 kilométer hosszú, beleértve a tengeri szakaszt is. Az ukrán határőrség közlése szerint ebből 409 kilométert nem tartanak ellenőrzésük alatt.
A Vedomosztyi emlékeztetett rá, az ukrán kormány tavaly szeptemberben jelentette be a Fal (Európai sánc) nevű határvédelmi vonal megépítésének tervét Ukrajna és Oroszország határán. Előbb betonból készültek azt felhúzni, de az költségesnek bizonyult, így úgy döntöttek, hogy harckocsik elleni árkokat ásnak ki és megerősítik a határátkelőket.
Arszenyij Jacenyuk ukrán kormányfő a múlt vasárnap közölte, hogy 2018-ig megépítik a létesítményt.
“Az árokásási politika mindkét oldalról kilátástalan és inkább akadályozza a konfliktus teljes rendezését, minthogy biztonságot teremtene” – fejtette ki Alekszej Csesznakov, az orosz Politikai Konjunktúra Központ vezetője a Vedomosztyinak.

Lengyel János: valamiről valami

Wed, 27/05/2015 - 12:52

valami szép volt
valami nem
valami mindig
valamilyen

valaha szép volt
mégis milyen
valaha úgy volt
ma meg ilyen

valami elmúlt
valami van
valami régtől
bizonytalan

Civilek is áldozatul estek a szakadárok tüzérségi támadásainak Kelet-Ukrajnában

Wed, 27/05/2015 - 12:43

A Donyeck megyei Horlivkában három, Luhanszk megyében egy civil esett áldozatul a kelet-ukrajnai szakadárok szerdára virradóra végrehajtott intenzív tüzérségi támadásainak – jelentették ukrán állami szervek.

A Donyeck megyei ügyészség közlése szerint Horlivka lakóövezetét nehézfegyverekkel lőtték az oroszbarát erők. Egy lövedék egy lakóházba csapódott be, az épületben két férfi és egy 11 éves kislány életét vesztette, négyen megsérültek, köztük egy 10 éves fiú és egy újszülött.
A Luhanszk megyei kormányzóság arról tájékoztatott, hogy különböző, köztük nagy kaliberű, a minszki egyezmény által tiltott fegyverekkel vették tűz alá az oroszbarát szakadárok a frontvonal mentén az ukrán hatóságok által ellenőrzött településeket. A támadások következtében egy katona és egy civil – egy 55 éves nő – vesztette életét. Kedd este Popaszna települést lőtték aknavetőkkel és automata fegyverekkel a szakadárok. Egy akna lakóházba csapódott be, az épület kigyulladt, és életét vesztette a ház tulajdonosa, egy 55 éves nő, aki a pincében próbált megbújni a tüzérségi csapás alatt.
Luhanszk megyében a heves tüzérségi támadások során egy katona, az Ajdar zászlóalj 27 éves tagja megsebesült, majd kórházba szállítása után két órával meghalt.
A kijevi hadműveleti parancsnokság szerdai közleményében arról számolt be, hogy több mint tíz lakott települést vettek tűz alá a szakadárok a frontvonalnak az ukrán fegyveres erők által ellenőrzött oldalán. Támadásaik az előző napokhoz hasonlóan kiterjedtek a frontvonal szinte egész vonalára.
Luhanszktól északra Scsasztya települést lőtték harkocsikkal, gránát- és aknavetőkkel. A körzetben Sztanicja Luhanszka települést és a környező településeket is tüzérségi csapás érte. A támadók több nehézfegyvert, köztük rakétarendszereket is bevetettek.
Donyeck környékén Piszki településre mértek csapást gránátvetőkkel és nagy kaliberű golyószórókkal, Marjinkát kézi lőfegyverekkel lőtték.
A két megyeszékhely közötti térségben, Artemivszk város környékén mértek tüzérségi csapást több településre páncéltörő rakétarendszerekkel, gránát- és aknavetőkkel, valamint kézi lőfegyverekkel. Nelipivka és Leninszke falvak között közelharc bontakozott ki az ukrán katonák és a szakadárok között.
A frontvonal déli részén, az Azovi-tenger partján pedig a stratégiai fontosságú Mariupol kikötővárostól keletre fekvő Sirokinét lőtték a szakadárok gránát- és aknavetőkkel, valamint önjáró tüzérségi eszközökkel.

Fél-nőttség. Előrehozott kamaszkor

Wed, 27/05/2015 - 11:32

Mások a mai gyerekek, mint korábban, ezt mindannyian tapasztaljuk. Az idősebb generáció tagjai fejcsóválva figyelik, ahogy a kis királyfiak és királylányok osztogatják a parancsot a szülőknek. A pedagógusok elhűlnek tájékozottságukon, a rengeteg információn, ami egy alig iskolás kisgyerek kobakjába belefér. Éppen ezért nehéz megérteni, hogy ha ilyen okosak, miért képtelenek megülni akár csak egy percig is, miért ők akarnak a középpontban lenni (mind a huszonnyolcan egyszerre), miért képtelenek a legalapvetőbb szabályokat is betartani. Ráadásul mintha a felnőtt tekintélye is elveszett volna a szemükben. A pedagógia szakokon azt tanítják, hogy a kisgyermek számára a szülő, a kisiskolásnak a tanító néni szava a szent, s csak kamaszkorban jön el az az idő, hogy a kortárscsoport válik értékközvetítő referenciacsoporttá, amihez önmagát és a világot viszonyítja. A kamasz számára az lesz a jó és a rossz, a menő vagy az égő, amit a többiek mondanak. A csoporthoz tartozás vágya kamaszkorban erősödik fel, amit sokszor öltözködéssel, vagy sajátos, csoporton belüli (nyelvi) jelek kialakításával is megerősítenek. Igen ám, de a mai alsósok ugyanígy viselkednek. A szülők pedig nem egyszer találják magukat szemben saját gyerekük – megtörhetetlennek tűnő – akaratával, érvrendszerével, amivel szemben nehéz megállni. Döbbenten tapasztalják, hogy 7-8 éves gyermekük olyan hangnemben és stílusban szájal vissza nekik, amit ők még kamaszként sem nagyon mertek megtenni a felnőttekkel szemben.
Az előrehozott kamaszkor tünetei már jó néhány éve feltűntek a kutatóknak, ám egy darabig értetlenül álltak a pszichológusok a jelenséggel szemben, hiszen a kamaszkori viselkedési problémák jó részének hátterében a testi, hormonális változások állnak. A 6-8 éves gyerekeknél azonban nem robban még a „hormonbomba”, felnőttekkel szembeni pozícióharcaikat, indulataikat vagy éppen deviáns viselkedésüket nem foghatjuk a hormonszám növekedésére.
Sue Palmer Mérgező gyerekkor (Toxic Childhood) című könyvében azonban arról számol be, hogy korunkra erősen megváltoztak a szülői szerepminták és a gyermeknevelési szokások. A digitális forradalom hatására a világ gyorsabban változik, mint azt biológiánk követni tudná, ezért sokan már gyermekkorban (!) étkezési, stresszkezelési problémákkal küzdenek. A hagyományos, hierarchikus szülő-gyerek viszony mára jobb esetben demokratikussá vált, de a szülők jó része valójában laissez-faire, ráhagyó szülői attitűdöt követ. Ebben az esetben a szülő-gyerekkapcsolat nem olyan erős, a szülő inkább haver, barát(nő) ,mint tekintélyszemély. Ezt sok esetben meg is ideologizálja a szülő, hiszen a fogyasztói kultúra fiatalságkultuszában az a „menő”, ha a szülő legalább olyan fiatalos, mint a kamasz gyereke, vagy ha a kisgyerek olyan ruhákat és viselkedési mintákat vesz magára, mint egy felnőtt. A szakirodalomban „mini adults”-jelenségként emlegetett kifejezést Tari Annamária ötletesen fél-nőttségnek fordítja a Z-generációról szóló könyvében, amely fordításban egyszerre van jelen a félig felnőtt és a félelem, szorongás megjelenése is.
A mai gyerekek ugyanis alapvetően semmiben sem mások, mint az előző generációk gyermekei: biztonságra, szeretetre van szükségük ahhoz, hogy egészségen tudjanak fejlődni. Ám a biztonságérzethez szülői tekintélyre van szükségük. S mivel ezt a szüleiktől nem kapják meg, kóros viselkedésmintákat produkálnak. Konrad Lorenz etológus szerint a csoporthoz tartozás az egyik legerősebb ösztön. Megfigyelései szerint ha a csoport vezetője meggyengül, akkor a csoport többi tagja (általában a többi hím) addig provokálja, amíg át nem adja vezető pozícióját a csoport legerősebb tagjának. Hasonló folyamatról számol be Palmer is a fél-nőttséggel kapcsolatban. Ha a szülő nem képes vezetni, nem állít fel szabályokat, s nem tartja be következetesen azokat, akkor a gyermek elbizonytalanodik, s elkezdi provokálni a szülőt. Ha kiderül, hogy a szülő nem képes betölteni a tekintélyszemély szerepét, akkor a családban (ösztönös kényszerűségből) a következő legerősebb személy, sok esetben a gyerek veszi át az uralmat, ő irányítja a szülőket, s valóságos gyerekdespotaként uralkodik a családjában. A Z- és Alfa-generációs gyermekek „deviáns” viselkedése valójában ugyanaz a kétségbeesett kiáltás a szülők felé, mint a kamaszok esetében. Csak azt érzik, hogy baj van, elbizonytalanodnak a szüleikben, önmagukban, ezért próbálnak erősnek mutatkozni. A bizonytalanság azonban reménytelenséget szül, a reménytelenség pedig dacot. Szülői, nevelői feladatunk tehát, hogy valódi (és nem diktatórikus) tekintélyünk legyen a gyermekeink előtt, mert csak így lehet bizalmuk bennünk.

Nagybereg bravúros győzelmet aratott Gát ellen

Wed, 27/05/2015 - 11:31

Pünkösd vasárnapján sem pihentek a csapatok a beregszászi járási labdarúgó-bajnokságban. A pontvadászat 4. fordulóját nyugodtan nevezhetjük a meglepetések fordulójának is, hiszen ezen a játéknapon az eddigiekkel ellentétben több nem várt eredmény is született. A legnagyobb szenzáció mindjárt a forduló rangadóján következett be, ugyanis a középmezőnyhöz tartozó FC Nagybereg hazai pályán alaposan meglepte a címvédő és mindezidáig makulátlan mérleggel rendelkező Artoszt.
A két gárda összecsapását a hazaiak kezdték jobban, hiszen a 13. percben Horvát Gergely góljával már a vezetést is megszerezte a Talizmán. A beregi drukkerek öröme azonban nem tartott túl sokáig, ugyanis alig négy perc elteltével egalizálta az állást az FC Gát. A szünetig eltelt időben újabb gól már nem született, így 1:1-es állással vonultak az öltözőbe a csapatok.
A térfélcserét követően ismét villant Horvát, újból előnyhöz jutatva ezzel a csapatát. A gátiak válasza, mint ahogy az első hazai találatnál, most sem késett sokáig. Az 53. percben Pál László góljával már megint egyenlő volt az állás. A folytatásban mindkét oldalon kialakultak a helyzetek, de ezek egyikét sem sikerült gólra váltani. A 63. percben aztán létszámhátrányba kerültek a vendégek, ami mint utólag kiderült, döntő fontosságú volt, hiszen a mérkőzés hajrájában egy gyors hazai támadás végén Horvát önzetlen átadása után Demszki beállította a 3:2-es hazai győzelmet jelentő végeredményt.
Nem hibázott viszont a játéknapon a gátiak legfőbb riválisa, az FC Badaló, amely ezúttal a negyedik helyezett Kígyós otthonában nyert 3:0-ra. Szintén papírforma-győzelmet aratott a hétvégén a dobogó harmadik fokán álló FC Csillag is, a beregszászi gárda a sereghajtó FC Papi otthonában diadalmaskodott 5:0-ra. Két csapatnak is sikerült a játéknapon szezonbeli első győzelmét megszereznie: az FC Kisbégány odahaza mért megsemmisítő 6:1-es vereséget Borzsova legjobbjaira, míg az FC Zápszony ugyancsak idegenben 4:1-re győzte le az FC Bakost.

Az ificsapatok eredményei a fordulóból:

FC Papi – FC Csillag 2:1
FC Bakos – FC Zápszony 5:1
FC Kisbégány – FC Borzsova 3:4
FC Nagybereg – FC Gát 2:2
FC Kígyós – FC Badaló 0:3

Tabella felnőttek:

№ Név Mérkőzés GY D V Pont 1 FC Főnix Badaló 4 4 0 0 12 2 FC Artosz Gát 4 3 0 1 9 3 FC Csillag Beregszász 4 3 0 1 9 4 FC Talizmán Nagybereg 4 2 1 1 7 5 FC Kígyós 4 1 2 1 5 6 FC Zápszony 4 1 2 1 5 7 FC Borzsova 4 1 1 2 4 8 FC Kisbégány 4 1 1 2 4 9 FC Bakos 4 0 1 3 1 10 FC Papi 4 0 0 4 0

 

Tabella ificsapatok:

№ Név Mérkőzés GY D V Pont 1 FC Főnix Badaló 4 4 0 0 12 2 FC Artosz Gát 4 3 1 0 10 3 FC Borzsova 4 3 0 1 9 4 FC Talizmán Nagybereg 4 2 1 1 7 5 FC Kisbégány 4 2 0 2 6 6 FC Papi 4 2 0 2 6 7 FC Bakos 4 1 1 2 4 8 FC Kígyós 4 1 0 3 3 9 FC Csillag Beregszász 4 0 1 3 1 10 FC Zápszony 4 0 0 4 0

 Kárpátalja.ma

 

 

 

 

Így látom a világot – fotópályázat

Wed, 27/05/2015 - 10:56

A GYŐRI FOTÓKLUB EGYESÜLET fotópályázatot hirdet Így Látom a Világot címmel.
Beküldési határidő: 2015. szeptember 1.
Pályázati feltételek:
Kategóriák:
A. Színes
B. Monokróm
1. A pályázat nyitott, minden amatőr és profi fotós részére.
2. Pályázati kategóriánként egy szerzőtől legfeljebb négy (4) fotó küldhető be, sorozat, képpár nem adható be.
3. A képeket JPG formátumban kell eljuttatni a palyazatgyorifotoklub@gmail.com címre, sRGB színmódban.
4. A pályázatra beküldhető képek hosszabbik oldala 1500 pixel. A fájlok maximális mérete 2 Mbyte lehet.
(A pályázónak rendelkeznie kell a képek 3000 pixel nagyságú változatával, mert díjazás esetén ebben a méretben kéri be a rendezőség.) A képek és nevezési lap együttes fájlmérete nem haladhatja meg a 15 Mbyte-ot. A kiállításra beválogatott képeket a rendező klub nagyíttatja le 30 × 20 cm-es méretben.
5. A képek fájlneve ékezet nélkül: Kategória Sorszám_Vezetéknév_Keresztnév_Kép_címe.jpg (pl. A1_Hajas_Peter_Reggel_a_tavon.jpg, B3_Nagy_Janos_Oregkor.jpg stb.).
6. A beérkezett, és pályázati kiírásnak megfelelő képek szerzőinek listáját a rendező klub feltünteti a fotoklubgyor.hu oldalon.
7. A beküldött fotók tartalmi és teljes jogi felelőssége a pályázót terheli. A pályázók alkotásaik beküldésével nyilatkoznak arról, hogy rendelkeznek a képek személyiségi jogi engedélyeivel. Pályázni kizárólag olyan fotókkal lehet, amelyeknek egyedüli és kizárólagos szerzője a pályázó, továbbá nem sértik harmadik személyek személyhez fűződő jogait. Amennyiben a beadott fotók mégis megsértik más személyek szerzői vagy egyéb személyhez fűződő jogait, akkor az abból fakadó bármilyen igény tekintetében a pályázó teljes jogi felelősséggel tartozik és köteles a GYFE-t mindennemű jogi igény érvényesítése alól mentesíteni.
8. Amennyiben a szerző alkotásai nem felelnek meg a pályázati kiírásnak, úgy nem kerülnek zsűrizésre, a pályázati díjat nem fizeti vissza a Győri Fotóklub Egyesület a pályázónak.
9. A rendezőség az elfogadott képeket a kiállítás népszerűsítése érdekében térítés nélkül felhasználhatja a szerző nevének feltüntetésével, a kiállítás anyaga később elérhető lesz a
http://www.fotoklubgyor.hu oldalon és a pályázatról készülő katalógusban.
A fotók ettől eltérő célokra való felhasználására a GYFE csak a pályázóval kötendő külön szerződés alapján jogosult.
10. A képek a zsűri elé csak a nevezési díj befizetése után kerülhetnek.
11. A zsűri döntése végleges, az ellen fellebbezési lehetőséggel nem lehet élni.
12. A pályázati képek mellé nevezési lapot kell mellékelni amely a fotóklub honlapjáról letölthető.
További részletek a fotoklubgyor.hu oldalon.

Így válhatnak hangosabbá a motorok 2016-tól!

Wed, 27/05/2015 - 10:31

A Forma–1-es csapatok már dolgoznak azon, hogy 2016-tól hangosabbá tegyék a jelenlegi sokat bírált erőforrásaikat. A megoldás már megvan, csak a hatása kérdéses – és még el is kell fogadni a javaslatot.
Régóta folyik a vita arról, miként kellene megújulnia a Forma–1-nek ahhoz, hogy ismét vonzóbbá váljon a szurkolók számára. A csapatok két hete a Stratégiai Csoporton ülésén több, a jövőre irányuló tervről is megállapodtak, s amellett, hogy eldöntötték, 2017-től gyorsabbá kívánják tenni az autókat, megállapították, hogy az erőforrásokat is hangosabbá kell tenniük.

A Motorsport.com információi szerint ezen kérdésekről a résztvevők a monacói hétvége folyamán is több ízben egyeztettek. Miközben az olyan témákról, mint a tankolás újbóli engedélyezése, erősen megoszlanak a vélemények, a motorhang javítását mindenki fontos feladatnak tekintette. Olyannyira, hogy az említett portál szerint már mind a négy motorgyártó elkezdte kutatni a megvalósítás lehetőségeit is.

Jelenleg egy olyan szabályozáson dolgoznak, mely egy akusztikai szempontból előnyösebb kipufogó-kialakítást kényszerítene rá valamennyi résztvevőre. A terv az, hogy a jelenlegi egy helyett újra két kipufogó-nyílást helyezzenek el az autókon. Ezzel máris jelentős hangjavulást érnének el, mivel oly módon csökkentenék a turbó hangtompító hatását, hogy az egyik kipufogócső közvetlenül a motorból vezetne ki, és csak a másikra csatlakozna rá a turbófeltöltő.

Az ezen megoldásról szóló tervezetet hamarosan a Stratégiai Csoport elé tárják, és amennyiben ők is áldásukat adják rá, előbb az F1 Bizottság, majd az FIA Motorsport Világtanácsa elé kerülhet, mely júliusi ülésén szabályba is iktathatja azt. Noha az aktuális erőforrások ezen változtatással is másképpen fognak majd szólni, mint a korábbi V8-as motorok, a Renault sportigazgatója, Cyril Abiteboul reméli, talán ez is elég lesz a helyzet jelentős mértékű javításához. „Bármi, ami javíthat a hangzáson, üdvözlendő megoldást, én csak örülni tudok neki. Nem akarok negatív lenni. Egyszerűen csak remélem, hogy ez elegendő lesz” – mondta kissé bizonytalanul a francia szakember.

Mitől lettek halkabbak a V6-os turbómotorok?

Rémi Taffin, a Renault mérnöke szerint a 2014-es motorformulában alapvetően két tényező hatott kártékonyan a motorhangokra. „Az egyik a fordulatszám. Korábban még 18 ezres fordulatszámmal versenyeztünk, most nagyjából 12 ezernél járunk. Az FIA 15 ezernél húzta meg a határt, a benzinátfolyás mértéke viszont azt eredményezi, hogy végül maximálisan 12 ezerig juthatunk az egyenesek végén. Tehát az is lehet, hogy csak tízezerig, tizenegyezerig – függetlenül attól, hogy egy Ferrari-, Mercedes- vagy Renault-motorról van szó. Ez hatalmas különbséget jelent” – magyarázta.

Majd hozzátette, a hanghatást a fordulatszám növelése mellett a turbófeltöltő is jelentősen rontja. „Ezzel útját állod a kiáramló gázoknak, ami olyan, mintha párnát nyomnál valaki arcába. Ez egyfajta hangtompítóként működik. Ha ezt a két tényezőt kombináljuk egymással, akkor kapjuk meg a mostani eredményt.”

A francia már egy éve is arra figyelmeztetett, jelentős szabályváltoztatás nélkül nincs megoldás a mostani helyzetre. „Ha a fogyasztást nézzük, nincs okunk nagyobb fordulatszámra váltani, mivel ehhez az átfolyási sebességet is növelni kellene. Ezzel viszont csökkenne a hatékonyság. A kipufogó kialakításának módosítása sem járna sikerrel, mivel azok végső soron csak azt követően vezetik ki a gázokat, hogy azok már előtte áthaladtak a turbón.

Szavaiból kiderül, miért nem hozott sikert a Mercedes által tavaly tesztelt – sokak szemében nevetség tárgyává váló – „trombitakipufogó”.

A melegházasság legalizálása „az emberiség veresége”

Wed, 27/05/2015 - 10:25

Szomorú eseménynek nevezte Pietro Parolin bíboros, szentszéki államtitkár kedden este a katolikus Írországban múlt héten rendezett népszavazás eredményét, amely legalizálta a melegházasságot.

Egy Rómában rendezett nemzetközi gazdasági találkozón az államtitkár úgy fogalmazott, hogy a referendum kimenetele nemcsak a keresztény elveket tekintve jelent vereséget, hanem „az emberiség veresége”. A Ferenc pápa után a Vatikán második emberének számító Parolin bíboros Diarmuid Martin dublini érsek szavait idézve kijelentette: az egyháznak tudomásul kell vennie a valóságot. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a család az egyház számára továbbra is „központot jelent”, és mindent meg kell tennünk a család védelme, gondozása és szorgalmazása érdekében, mivel az emberiség jövőjét képviseli.

Felszólalásában a vatikáni diplomáciát vezető Pietro Parolin kitért a Franciaország által még januárban szentszéki nagykövetnek jelölt Laurent Stefanini ügyére is, akinek akkreditációjára a Szentszék még nem mondott igent. A francia fél szerint azért, mivel Stefanini meleg. Parolin bíboros úgy fogalmazott, párbeszéd folyik a Vatikán és Párizs között, és reméli, hogy megoldás születik. A Vatikánban kedden ért véget a családról októberben tartandó rendes püspöki szinódus előkészítő értekezlete. A szinódus témáit tartalmazó munkadokumentum (Instrumentum Laboris) elkészült, jelenleg a fordítása folyik, és a következő hetekben mutatják be. A szinódus témái között szerepel az azonos neműek közötti házasság is.

A L’Osservatore Romano című szentszéki napilap kihívásnak nevezte az egyház számára az ír népszavazást, amelyen a résztvevők 62,1 százaléka mondott igent a melegházasságra. A részvételi arány 60,5 százalék volt.

Ezzel egy időben Matteo Renzi olasz kormányfő bejelentette, hogy az olasz kormány is napirendre tűzi a kérdést, és a melegek közötti élettársi kapcsolatok törvényes elfogadásáról júliusban kezdődik el a vita az olasz parlamentben.

Szeptemberben jelenik meg A magyar helyesírás szabályai új kiadása

Wed, 27/05/2015 - 10:17

Szeptemberben jelenik meg A magyar helyesírás szabályai legújabb, tizenkettedik kiadása, amelynek összeállításáról 2003 novemberében döntöttek – közölte az MTI-vel a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) kedden.

Az MTA által kidolgozott, jóváhagyott és kanonizált magyar helyesírási szabályok gyűjteményének első változata 1832-ben jelent meg, legutolsó kiadása pedig 1984-ben látott napvilágot. Az ősz elején könyvesboltokba kerülő új, szótárral kiegészített szabályzatot az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályához tartozó Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottság gondozza.

Az MTA közleménye felidézi: Bessenyei György híres gondolatát – “Minden Nemzet a maga nyelvén lett tudós, de idegenen sohasem” – több mint fél évszázaddal később követte az a kiadvány, amelyet a Széchenyi István által a magyar nyelv ápolására, a tudományok és művészetek magyar nyelven való művelésére 1825-ben alapított Tudós Társaság jelentetett meg 1832-ben.

Mivel ekkoriban egyszerre több, csupán a szokásjog által szentesített kánon volt érvényben a gazdag kifejezőkészségű és egyre bővülő irodalmú magyar nyelv helyesírásában, nagy szükség volt egy egységes szabályrendszer kidolgozására. A Magyar helyesírás’ és szóragasztás’ főbb szabályai című, mindössze egy év alatt összeállított kötet mérföldkőnek bizonyult a magyar helyesírás intézményesülésének folyamatában, és tekintélyével megszüntette a nagyobb ingadozásokat, viszonylagos egységet teremtve a nyelvhasználatban.

A szabályzatot az elmúlt közel két évszázadban az MTA bizottságai vitatták meg, közmegegyezéssel döntve az esetleges pontosításokról, bővítésekről, és korszerűsítésekről. Jelenleg a szabálygyűjtemény tizenegyedik kiadása számít a legfrissebbnek, amelynek szótári anyagában bővített tizenkettedik lenyomata 2000-ben jelent meg.

A tizenegyedik kiadás 2016. szeptember 1-jéig marad érvényben, vagyis egy éven keresztül a változások előtti és utáni szabályok szerint írt szövegek egyaránt szabályosnak fognak számítani – olvasható a közleményben.

Pages