You are here

Pályázatok

ÚJ - Védett, őshonos állatfajok megőrzésének támogatása

Pályázati Hírek - Tue, 28/09/2021 - 14:12

Megjelent a "VP4-10.2.1.1-21 - A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése" című pályázat felhívás tervezete. 

Categories: Pályázatok

Akár 800 millió forintra pályázhatnak kutatás-fejlesztési projektjeikre a vállalkozások!

Pályázati Hírek - Sat, 25/09/2021 - 00:44

Megjelent a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 2021-1.1.3-PIACI KFI kódszámú Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása című pályázata, ahol vállalozások pályázhatnak a karácsony előtti hétig kísérleti fejlesztésre és az ehhez kapcsolódó infrestrukturális beszerzésekre. 

Categories: Pályázatok

ÚJ - Munkásszállás létesítésére nyílik pályázat!

Pályázati Hírek - Sat, 18/09/2021 - 00:35

Szeptember 10-én megjelent az OFA Nonprofit Kft. kezelésében a „Munkásszállások kialakítása” elnevezésű munkaerőpiaci program, melynek keretében helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások és ezek 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságok kaphatnak támogatást munkásszállás építéséhez vagy munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújításához. 

Categories: Pályázatok

Már igényelhető a tapasztalatszerzést segítő támogatás vállalkozásoknak!

Pályázati Hírek - Sat, 18/09/2021 - 00:18

A vállalkozások munkaerő támogatása program kibővítésével akár 9 hónapon át kaphatnak állami hozzájárulást az alacsony végzettségű álláskeresőt foglalkoztatók.  

Categories: Pályázatok

Pályázati projektmenedzser

EU Pályázati Portál - Thu, 16/09/2021 - 23:12

Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

pályázati projektmenedzser

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.   

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 20. Gazdasági feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Zalakaros város, Zalamerenye község projektjeinek kezelése Ennek keretében: • Pályázati projektek koordinációs feladatainak ellátása, a projektek előrehaladásának biztosítása és folyamatos nyomon követése; • A pályázatok teljes körű projektadminisztrációs és pénzügyi menedzsment feladatainak ellátása; • Az előrehaladásról rendszeres jelentések, kimutatások készítése a vezetőség felé; • A projektben résztvevő munkatársak feladatainak koordinálása; • Kapcsolattartás a konzorciumi partnerekkel, alvállalkozókkal, bizonyos esetekben külső projektmenedzsment céggel;

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) egyéb juttatások tekintetében Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete valamint a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, felsőoktatásban szerzett alábbi szakképzettség valamelyike:közszolgálati, jogi, gazdasági szakképzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Foglalkozás egészségügyi vizsgálat lefolytatásának vállalása, és azon való alkalmas minősítésnek való megfelelés
 • Kttv. 85-87.§-a szerinti összeférhetetlenségnek való megfelelés és erről szóló nyilatkozattétel.
 • EU-s pályázatok projektmenedzsmentjében vagy pályázati adminisztrációjában szerzett min. 1 éves tapasztalat
 • Önállóság, felelősségvállalás, kiváló menedzsment készségek
 • Precizitás, képesség az adminisztrációs feladatok pontos elvégzésére

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • az ellátandó feladatok területén szerzett gyakorlat
 • pénzügyi végzettség, pénzügyi téren szerzett szakmai tapasztalat
 • közigazgatási alap-, illetve szakvizsga megléte
 • angol nyelvtudás
 • saját személygépjármű

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében foglalt adattartalommal
 • iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok fénymásolata
 • szakvizsgát igazoló okiratok másolata, vagy a mentesítést igazoló okiratok másolata
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel igazolja, hogy büntetlen előéletű és nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdése szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt
 • közigazgatási gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata
 • nyilatkozat, hogy a pályázó vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség (Kttv. 85-86. §) vele szemben nem áll fenn, és nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ZK/1879-1/2021 , valamint a munkakör megnevezését: pályázati projektmenedzser.
 • Személyesen: Dr. Szentgyörgyvölgyi Eszter jegyző, Zala megye, 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő, határidőben benyújtott pályázatokról a jegyző dönt. A pályázatot kiíró szerv a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zalakaros.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. július 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

Közbeszerzési referens

EU Pályázati Portál - Thu, 16/09/2021 - 22:57

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Kancellária
Közbeszerzési és Beszerzési Igazgatóság, Közbeszerzési Osztály

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

közbeszerzési referens (2021/308)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1111 Budapest, Egry József utca 20-22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Közbeszerzési eljárások, vonatkozó jogszabályokban és belső szabályzókban foglaltak szerinti, teljes körű előkészítése, lebonyolítása. Részvétel külső tanácsadó által lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárások előkészítésében, koordinálásban. Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó jogszabályokban előírt ellenőrzések, vizsgálatok, engedélyeztetések lefolytatása. Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó tervek, statisztikák, adatszolgáltatások, hazai és uniós irányelveknek megfelelő összeállítása teljesítése. Közbeszerzési állásfoglalások, szakvélemények elkészítés. A beszerzési igények közbeszerzési-jogi szempontú minősítése. Jogszabályi változások követése és alkalmazása. Adatbázisok, nyilvántartások és kapcsolódó iratok, iratminták naprakész karbantartása. Szerződések elkészítésének támogatása; kapcsolattartás a társosztályokkal, szakterületekkel. Kapcsolódó adminisztráció elvégzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Humánpolitikai Szabályzat és a Kancellár rendelkezései az irányadók.           

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, vagy Egyetem (jog, közigazgatás-szervezés, közgazdaságtan, műszaki),,
 • Közszférában, ajánlatkérői oldalon szerzett legalább 2 éves közbeszerzési eljárások lefolytatását magába foglaló szakmai tapasztalat,
 • Jogszabályi előírások ismerete
 • MS Office ismeretek
 • Közalkalmazotti jogviszony létesítése estén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány melyben igazolnia kell, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§ (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, büntetlen előéletű, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Okleveles közgazdász végzettség
 • Felsőoktatási intézményben végzett közbeszerzési szakértői, referensi munka

Elvárt kompetenciák:

 • Pozitív életszemlélet, csapatmunka szeretete,
 • Pontos és precíz munkavégzés, megbízhatóság,
 • Kiváló kommunikációs készség, jó szervezőkészség,
 • Önálló munkavégzés,
 • proaktiv hozzáállás, gondolkodásmód,
 • hatékony problémakezelés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • Motivációs levél
 • Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Humánerőforrás Igazgatóság részére a humaneroforras@bme.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatban foglalt és maradéktalanul beküldött dokumentumok fényében tekintjük érvényesnek a jelentkezést. A Pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.bme.hu/allaspalyazatok
 • www.profession.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Végzettségtől, gyakorlattól és projektektől függően az illetmény munkáltatói döntés alapján pozitív irányban eltérhet a törvényi minimumhoz képest. Jelentkezéskor a munkakör megnevezése mellett található azonosítószámot kérjük feltüntetni. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. augusztus 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

Pályázati ügyintéző

EU Pályázati Portál - Thu, 16/09/2021 - 22:47

Győri Tankerületi Központ

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

pályázati ügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17.

Ellátandó feladatok:

A pályázati ügyintéző pályázati ügyintézési körében különösen az alábbi feladatokat végzi: a) az előkészítés szakaszában a pályázati lehetőségek feltérképezése, pályázatok előkészítése, összeállítása, költségvetési táblázatok összeállítása, a támogatási kérelem benyújtása, közreműködés a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésében, b) már elnyert pályázatok esetén a pénzügyi folyamatok menedzselése, a megvalósítás folyamatának koordinálása, együttműködés a Központtal a fejlesztések és pályázati programok szakmai megvalósítása során, egyeztetés az intézménnyel, illetve a támogató szervezettel, pályázat előrehaladásának nyomonkövetése, elszámolások, beszámolók készítése, pályázatokkal kapcsolatos adatszolgáltatások elkészítése, ellenőrzése, pályázathoz kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása, a lezárult, de még fenntartási időszakban lévő pályázatok esetén fenntartási jelentések elkészítése, pályázat utógondozása, a felügyelete alatt megvalósuló projektek státuszáról és a célkitűzések elérését befolyásoló, vezetői intézkedést igénylő kérdésekről rendszeresen aktualizált nyilvántartást vezet, összefoglalót készít, ennek keretében javaslatokat dolgoz ki, és kezdeményezi a szükséges döntések, intézkedések meghozatalát, c) ellátja az európai uniós/hazai programok és támogatási szerződések végrehajtásával kapcsolatos pénzügyi, gazdálkodási és üzemeltetési feladatokat, d) a projektszervezet rendelkezésére bocsátja a támogatások elszámolásához szükséges bizonylatokat, dokumentumokat, e) a támogatásból megvalósuló programok ellenőrzése esetén rendelkezésre bocsátja az ellenőrzés lebonyolításához szükséges eredeti iratokat, bizonylatokat, f) előkészíti a Központnak és a miniszternek címzett, a folyamatban lévő projektek megvalósulásáról, státuszáról kapcsolatos beszámolókat, jelentéseket, adatszolgáltatásokat.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ellátja a Tankerületi Központ fenntartásában levő köznevelési intézmények tekintetében a pályázati ügyintézői feladatokat.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, érettségi végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés; érettségi végzettség és az OKJ szerint: pénzügyi ügyintéző, számviteli ügyintéző, mérlegképes könyvelői szakképesítés; általános gazdasági és statisztikai ügyintéző vagy gazdasági elemző és szakstatisztikai ügyintéző szakképesítés és legalább középfokú számítástechnikai szakképesítés; vagy egyetemi vagy főiskolai szintű gazdálkodási szakon szerzett közgazdász szakképzettség; egyetemi szintű műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Kormányrendelet 1. melléklete szerint
 • motivációs levél
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek fénymásolata
 • hatósági bizonyítvány, mely igazolja: büntetlen előéletű, nem áll 82. § szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Litresics László Gazdálkodási, Üzemeltetési és Pályázati Főosztályvezető nyújt, a 06-96/795-203 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Győri Tankerületi Központ címére történő megküldésével (9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/074/02616-1/2021 , valamint a munkakör megnevezését: pályázati ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatásra – a pályázati feltételeknek megfelelt pályázók közül – kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat – pályázati határidőn belül – hiánytalanul benyújtják, és meghallgatásukat az elbírálásban résztvevők szükségesnek ítélik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány bemutatása szükséges. A határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A kiírt munkakörre határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszonyt létesítünk 6 hónap próbaidő kikötésével. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. Az adatkezelési tájékoztató elérhető a Győri Tankerületi Központ honlapján. Amennyiben a pályázó nem került kiválasztásra, a pályázati anyag a döntéstől számított 8 napon belül a Győri Tankerületi Központban átvehető.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/gyor honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. szeptember 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

Projektmenedzser

EU Pályázati Portál - Thu, 16/09/2021 - 22:41

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Fejlesztéspolitikai Iroda Pályázati és Közbeszerzési Osztályára

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

projektmenedzser

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2023. november 30-ig tartó közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata európai uniós és hazai finanszírozású projektjeinek tervezésével és végrehajtásával összefüggő feladatok ellátása. Fejlesztéspolitikai tervezésben történő közreműködés. Nyertes projektek menedzsment feladatainak ellátása. Támogatások lehívása, pénzügyi nyomon követés. Kifizetési kérelmek, szakmai beszámolók összeállítása, előrehaladási és fenntartási jelentések elkészítése. Kapcsolódó közgyűlési előterjesztések elkészítése. A projektek pénzügyi feladatainak koordinálása, részvétel az éves költségvetés tervezésében.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Egységes Közszolgálati Szabályzat az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, közgazdász, vagy egyéb felsőfokú és pénzügyi-, vagy projektmenedzseri végzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • legalább 1 év releváns szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt adattartalommal, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balogh Zoltán irodavezető nyújt, a 76/513-523 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 16.463-8/2021. , valamint a munkakör megnevezését: projektmenedzser.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.kecskemet.hu – 2021. szeptember 10.
 • www.karrierm.hu – 2021. szeptember 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 46.§ (1) bekezdése alapján 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. Jelentkezésével és önéletrajzának megküldésével Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy az önéletrajzában megadott adatokat Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezelje abból a célból, hogy az állásajánlatra történő kiválasztást lebonyolítsa. Ezen hozzájárulását Ön bármikor, indokolás nélkül jogosult visszavonni e-papír szolgáltatás (https://epapir.gov.hu felületen) ügyfélkapus azonosítást követően erre vonatkozó kérelem megküldése útján.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. szeptember 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

ÚJ - TOP Plusz: 100% támogatás segíti az önkormányzati belterületi útfejlesztéseket!

Pályázati Hírek - Wed, 15/09/2021 - 17:41

Az ősz folyamán fog megjeleni a "TOP Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése" című pályázati felhívás, melynek keretében települési önkormányzatok nyújthatnak be támogatási kérelmet belterületen fekvő önkormányzati utak építésére, felújításásra és korszerűsítésére.

Categories: Pályázatok

80 milliárdos keretből valósulhatnak meg önkormányzatok épületenergetikai fejlesztései!

Pályázati Hírek - Wed, 15/09/2021 - 17:38

A Versenyképes Magyarország Operatív Program által meghirdetett "VMOP-2.1.1-21 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, energiaközösségek" pályázat keretében önkormányzatok és azok konzorciumai nyújthatnak be támogatási kérelmet 100%-os támogatásra épületeik energetikai korszerűsítésére. 

Categories: Pályázatok

ÚJ - 12 pályázat jelent meg a TOP Plusz program keretében!

Pályázati Hírek - Wed, 15/09/2021 - 17:26

{youtube}K8caYJXc71Q{/youtube}

A 2027-ig tartó új fejlesztési ciklusban 1700 milliárd forintot biztosít a kormány a településeknek - jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter egy kedden közzétett videóban.

Categories: Pályázatok

Indul a TOP Plusz

EU Pályázati Portál - Wed, 15/09/2021 - 14:32

A 2027-ig tartó új fejlesztési ciklusban 1700 milliárd forintot biztosít a kormány a településeknek – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a Facebook-oldalán kedden közzétett videóban.

A miniszter elmondta, hogy a kormány a fejlesztéseket a TOP Plusz program keretében fogja össze, a www.palyazat.gov.hu oldalon már elérhetőek az első felhívások tervezetei. Ezek épület-korszerűsítésekkel, óvodák és bölcsődék fejlesztésével, valamint a fenntartható közlekedéssel kapcsolatosak – tette hozzá.

Emlékeztetett: a TOP program az előző fejlesztési ciklusban kiemelkedően sikeres volt: több mint kétezer település tervei nyertek támogatást 1600 milliárd forint értékben. A fejlesztéseknek köszönhetően többek között 800 kilométernyi út újult meg, 14 ezer bölcsődei férőhely létesült és közel 1500 kilométeren épült kerékpárút – ismertette.

Az új pályázatokhoz várják az érintettek észrevételeit. A cél az, hogy az első felhívásokat már idén ősszel meg tudják jelentetni. A fejlesztések így minél hamarabb hozzájárulhatnak a települések fejlődéséhez és a gazdaság újraindításához – mondta Varga Mihály.

Forrás : MTI / facebook

Categories: Pályázatok

Pályázatíró és projektmenedzser

EU Pályázati Portál - Mon, 13/09/2021 - 23:34

Nemesvámos Község Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

pályázatíró és projektmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.  

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8248 Nemesvámos, Fészek utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Pályázatok, projektek előkészítése, projektgenerálás, projektmegvalósítás; pályázatok teljes kidolgozása (pályázati adatlapok, megvalósíthatósági tanulmányok, üzleti tervek önálló összeállítása, kapcsolattartás résztvevőkkel, koordinálás); projektek háttérdokumentumainak beszerzése, feldolgozása (számlák, teljesítésigazolások, könyvelési dokumentumok); részvétel a kifizetési kérelmek összeállításában; monitoring tevékenység ellátása; helyszíni ellenőrzések előkészítése, lebonyolítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés,
 • pályázatírás területén – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • műszaki ismeretek

Elvárt kompetenciák:

 • Jó szintű önállóság, megbízhatóság, felelősségtudat,
 • Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,
 • Jó szintű együttműködő készség,
 • Jó szintű monotonitás-tűrés,
 • Kiváló szintű terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai
 • A pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentumok
 • Egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételt. Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a döntéshozó és a véleményezők megismerhetik. A pályázati kiírás mellékletét képező személyes adatok kezeléséről szóló hozzájáruló nyilatkozat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nemesvámos Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8248 Nemesvámos, Fészek utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: N/4227/2021 , valamint a munkakör megnevezését: pályázatíró és projektmenedzser. VAGY
 • Elektronikus úton Bagdi Nikolett részére a polgarmester@nemesvamos.hu email címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásának kizárólagos feltétele az előírt végzettségnek való megfelelés. Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak figyelmen kívül hagyását eredményezi. Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell annak megkéréséről szóló igazolást. A kinevezéskor 3 hónap próbaidő kerül kikötésre. A Pályáztató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Nemesvámos község honlapja – 2021. szeptember 6.
 • helyben szokásos módon – 2021. szeptember 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Pályázatának benyújtása előtt szíveskedjen elolvasni a www.nemesvamos.hu honlapon az Adatkezelési tájékoztatót, és a pályázati kiírás mellékletét képező személyes adatok kezeléséről szóló kitöltött nyilatkozatot kérjük a pályázathoz csatolni. Nyilatkozat hiányában a benyújtott pályázat elbírálására nincs mód.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nemesvamos.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. szeptember 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

Projektmenedzser

EU Pályázati Portál - Mon, 13/09/2021 - 23:28

Berentei Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Projektmenedzser

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3704 Berente, Esze Tamás út 18.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 32.pontja szerinti feladatkör

Ellátandó feladatok:

Közreműködik a munkakörébe tartozó pályázatok előkészítésében, figyelemmel kíséri az uniós forrásokból megvalósuló pályázati kiírásokat. Közreműködik az önkormányzati projektek lebonyolításában, folyamatosan nyomon követi a beruházást. Részt vesz a különböző hatóságokkal és a beruházás megvalósításában résztvevőkkel történő egyeztetéseken, ellenőrzéseken. Kapcsolatot tart a közreműködő szervezetekkel, kivitelezőkkel, lebonyolítókkal. Elkészíti a pályázatok elszámolását, kifizetési kérelmeit. Elkészíti a projektek támogatási szerződés módosításához szükséges kérelmeket, dokumentációkat, ill. változás bejelentéseket. A projekthez kapcsolódó szerződésekben foglalt feladatok megvalósítását figyelemmel kíséri. A projekt megvalósításának időszakában a közreműködő szervezet által kért jelentéseket, beszámolókat elkészíti. Közreműködik a helyi önkormányzati támogatásokból megvalósuló lakossági beruházások döntés előkészítésében, ügyfélforgalom lebonyolításában. A munkakörébe tartozó feladatok kapcsán képviselő-testületi előterjesztéseket készít, azok tárgyalásán részt vesz. A feladatkörébe tartozó képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról gondoskodik.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Projektmenedzseri feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, Felsőoktatásban szerzett építész-, építőmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár végzettség, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési szakképzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés, közbeszerzési referens képesítés,
 • hasonló munkakörben szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • EPTK felület ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint megadott tartalommal,
 • Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
 • Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42.§ alapján (köztisztviselők részére) vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte.
 • A pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék, illetve abba beletekinthessenek.
 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 85-87. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szabó Zoltán jegyző nyújt, a 48/411-435 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3704 Berente, Esze Tamás út 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IBE/1946/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Projektmenedzser.
 • Elektronikus úton Dr.Szabó Zoltán részére a dr.szabo.zoltan@berente.hu email címen keresztül.
 • Személyesen: Dr. Szabó Zoltán, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3704 Berente, Esze Tamás út 18.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról a jegyző dönt, a polgármester egyetértésével. Eredményes pályázat esetén határozatlan idejű köztisztviselői kinevezésre kerül sor 6 hónap próbaidő kikötésével. A kiíró a pályázat eredménytelennek nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.berente.hu – 2021. szeptember 6.
 • berentetv.hu – 2021. szeptember 6.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.berente.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. szeptember 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

Építészeti projekt koodinátor

EU Pályázati Portál - Mon, 13/09/2021 - 23:20

Belügyminisztérium
Terrorelhárítási Központ

a rendvédelmi feladatok ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 133. §, illetve a 287/R. § alapján

pályázatot hirdet

építészeti projekt koodinátor

munkakör betöltésére.

A rendvédelmi igazgatási alkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű rendvédelmi igazgatási alkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1101 Budapest, Zách 4.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

építészeti projekt koordinátori feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

műszaki dokumentációk összeállítása; kiviteli ütemtervek készítése; részvételi kivitelezői kooperációkon; projektek dokumentációjának felelős kezelése; teljesítésigazolások műszaki- és pénzügyi kontrollja; tervezői egyeztetések; árajánlatok bekérése, értékelése, ártükrök készítése

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a rendvédelmi feladatok ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény rendelkezései , a(z) munkaszerződés megkötésével, az illetmény tényleges megállapítása megegyezés szerint az 2012. évi I. tv. az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, Egyetem,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • jó kommunikációs- és szervezőkészség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egyetem, építész, építőménök,
 • magasépítésben szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • jártasság az építési jogi eljárásokban – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű TERC,
 • Felhasználói szintű ArchiCad/ AutoCAD,
 • B kategóriás jogosítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Komáromi Árpád nyújt, a 0612656229 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton dr. Komáromi Árpád részére a humanigazgatas@tek.gov.hu email címen keresztül.
 • Személyesen: dr. Komáromi Árpád, Budapest, 1101 Budapest, Zách 4.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. augusztus 31.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

Pályázati ügyintéző

EU Pályázati Portál - Mon, 13/09/2021 - 23:11

Lenti Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Osztály

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

pályázati ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.  

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8960 Lenti, Zrínyi Miklós utca 4.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Kormányrendelet 1. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

- Részt vesz az Európai Uniós pályázatok előkészítési, benyújtási feladataiban, megvalósítási, illetve az utánkövetési időszak alatt jelentkező feladatokban. – Előkészíti a hazai pályázatok esetében a támogatási szerződések, illetve támogatói okiratok megkötését, esetleges módosításait, a támogatási összegek lehívását, pénzügyi elszámolási feladatokat a támogatási szerződésben, illetve a támogatói okiratban foglaltaknak megfelelően, közreműködik az árajánlatkérési eljárásokban. – Analitikus nyilvántartást vezet az Önkormányzat által beadott Európai Uniós és hazai pályázatokról. – Ellátja az Európai Uniós pályázatokkal kapcsolatban felmerülő, pénzügyi osztályvezető által meghatározott egyéb feladatokat.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

pénzügyi feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • a pályázó nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdése szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, továbbá a pályázóval szemben a Kttv. 39. § (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott kizáró okok nem állnak fenn,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Előnyt jelent Európai Uniós pályázatokkal kapcsolatos munkaterületen szerzett szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019. (IV.23.) Kormányrendelet 1. melléklete szerinti önéletrajzot
 • az iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatát
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, melynek a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (1) bekezdésben foglaltak igazolására kell vonatkoznia
 • a pályázó nyilatkozatát, amelyben a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá, hogy a pályázati elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84. § (1) bekezdése és 85. § (2)-(5) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn vele szemben

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Deák Szilvia pénzügyi osztályvezető nyújt, a 06-92/553-935 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Lenti Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (8960 Lenti, Zrínyi Miklós utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: LPH/9762-1/2021. , valamint a munkakör megnevezését: pályázati ügyintéző. VAGY
 • Személyesen: Deák Szilvia pénzügyi osztályvezető, Zala megye, Lenti 8960, Zrínyi Miklós utca 4.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot személyesen vagy postai úton Lenti Polgármesteri Hivatal címére (8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4.) zárt borítékban kell benyújtani olyan módon, hogy az 2021. szeptember 20. napján 14.00 óráig Lenti Polgármesteri Hivatalba beérkezzen.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Lenti Polgármesteri Hivatalban elhelyezett hirdetőtábla
 • Lenti város honlapja
 • Zalai Hírlap

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.lenti.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. augusztus 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

Pályázati pénzügyi referens

EU Pályázati Portál - Mon, 13/09/2021 - 23:07

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Gazdasági Igazgatóság, Pénzügyi és Számviteli Osztály

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

pályázati pénzügyi referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1085 , Gyulai Pál utca 13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- gondoskodik a Támogatáskezelőt érintő szerződések, megállapodások pénzügyi szempontú véleményezéséről, nyilvántartásáról, kezeléséről, folyamatos nyomon követéséről; – gondoskodik a Támogatáskezelő szerződéses partnereivel szemben fennálló kötelezettségek határidőben történő pénzügyi kiegyenlítéséről, szállítói folyószámla kezeléséről; – rendszeresen felülvizsgálja a kintlévőségeket; – gondoskodik a lebonyolított programok, támogatási programok finanszírozásához kapcsolódó feladatok ellátásáról; – együttműködik a Pályázati Igazgatósággal a támogatások folyósításával kapcsolatos feladatok végrehajtásában; – közreműködik a Támogatáskezelő gazdálkodására, számviteli, illetve bizonylati rendjére, bizonylatáramlás útjára és nyilvántartás rendjére vonatkozó szabályok kidolgozásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium,
 • Költségvetési szervnél pénzügyi területen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Büntetlen előélet és cselekvőképesség,
 • Magyar állampolgárság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Mérlegképes könyvelői végzettség.
 • ForrásNet program felhasználói szintű ismerete – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Jó szintű problémamegoldó képesség,
 • Jó szintű szervező- és kommunikációs készség,
 • Nagyfokú önállóság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai életutat bemutató önéletrajz,
 • Iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy személyes adataiba a pályáztató betekinthet.
 • Amennyiben a pályázati eljárást követően nem a pályázó nyeri el az álláshely hirdetést, a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályáztató a dokumentumait megsemmisítheti.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Helembai Eszter részére a allaspalyazatok@emet.gov.hu email címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • emet.gov.hu – 2021. szeptember 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az illetmény-megállapítás egyedileg történik.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. szeptember 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

Projektmenedzser

EU Pályázati Portál - Thu, 02/09/2021 - 15:09

Tabi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

projektmenedzser

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2024.11.30-ig tartó közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8660 Tab, Kossuth L. utca 49.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

Ellátandó feladatok:

A Tabi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések (Tab, Bábonymegyer, Lulla, Sérsekszőlős, Zala, Zics és Torvaj) vonatkozásában ellátja a hazai és az Európai Uniós pályázatokkal kapcsolatos feladatokat. Folyamatosan figyeli a pályázati kiírásokat. Közreműködik a munkakörébe tartozó pályázatok előkészítésében, a támogatással és uniós forrásokkal kapcsolatos pályázatfigyelési, és lebonyolítási szabályzatban foglaltaknak megfelelően. Közreműködik a projekt lebonyolításában, folyamatosan nyomon követi a beruházást. Részt vesz a különböző hatóságokkal és a beruházás megvalósításában résztvevőkkel történő egyeztetéseken, ellenőrzéseken. Kapcsolatot tart a közreműködő szervezetekkel, kivitelezőkkel, lebonyolítókkal. Elkészíti a pályázatok elszámolását, kifizetési kérelmeit. Elkészíti a projektek támogatási szerződés módosításához szükséges kérelmeket, dokumentációkat, ill. változás bejelentéseket. A projekthez kapcsolódó szerződésekben foglalt feladatok megvalósítását figyelemmel kíséri. A projekt megvalósításának időszakában a közreműködő szervezet által kért jelentéseket, beszámolókat elkészíti. A beruházással kapcsolatos feladatok ellátása során kapcsolatot tart a lakossággal, helyi civil szervezetekkel. A munkakörébe tartozó feladatok kapcsán képviselő-testületi előterjesztéseket készít, azok tárgyalásán részt vesz.A feladatkörébe tartozó képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról gondoskodik. Vezeti a feladatköréhez kapcsolódó jogszabály által előírt nyilvántartásokat és elkészíti a statisztikai jelentéseket. Rendszeresen tájékoztatja a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot a folyamatban lévő beruházásokról. Közreműködik az Iroda részére meghatározott ellenőrzési feladatok végrehajtásában. Somogy Megye integrált Területi Programjának teljes körű ismerete. Somogy Megye Területfejlesztési Programjának ismerete.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Projektmenedzseri feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés.,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak megkéréséről
 • Részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél másolata.
 • A pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhessék.
 • Nyilatkozat, hogy kinevezése esetén vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit nyújt, a 06-84/525-901 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tabi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8660 Tab, Kossuth L. utca 49. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1149/2021. , valamint a munkakör megnevezését: projektmenedzser.
 • Személyesen: Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit, Somogy megye, 8660 Tab, Kossuth L. utca 49.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezésről a jegyző dönt, a polgármester egyetértésével, 6 hónapos próbaidő kikötésével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jegyző fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. augusztus 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

Pályázati kérelemkezelő szakügyintéző

EU Pályázati Portál - Thu, 02/09/2021 - 14:56

Zala Megyei Kormányhivatal
Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

pályázati kérelemkezelő szakügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2022.12.31-ig tartó kormányzati szolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Munkácsy Mihály utca 2.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Vidékfejlesztési Program végrehajtásához kapcsolódó feladatok ellátása. A vonatkozó jogszabályokban, végrehajtási és működési kézikönyvekben, segédletekben rögzített szempontrendszernek megfelelően a támogatási és kifizetési kérelmek jogosultság ellenőrzése, szakmai értékelése, a hozzájuk kapcsolódó dokumentumok kezelése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) a Zala Megyei Kormányhivatal hatályos Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.           

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Foglalkozás-egészségügyi alkalmasság
 • A jelentkező nem áll a Kit. 82. § (2) bekezdésében meghatározott bűncselekmények miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt
 • A jelentkező nem áll újraalkalmazási korlátozás hatálya alatt (különös tekintettel a Kit. 117. § (6) és (8) bekezdéseiben, illetve a 166. § (4) bekezdésében foglaltakra)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatási gyakorlat
 • Adott területen szerzett jártasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi adataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint (https://kozigallas.gov.hu/oneletrajz%20sablon%20v1.7%20KSZF.xlsx)
 • Motivációs levél
 • Iskolai végzettséget, idegen nyelv tudását igazoló okmányok másolatai
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás annak megkéréséről
 • Nyilatkozata, mely szerint benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Gyula főosztályvezető úr nyújt, a 92/814-902, 70/4365320 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Zala Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ZA/060/1745/2021. , valamint a munkakör megnevezését: pályázati kérelemkezelő szakügyintéző. VAGY
 • Elektronikus úton Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott asszony részére a humanpolitika@zala.gov.hu email címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a személyes interjú alapján a kiválasztásról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük. A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.kormanyhivatal.hu/hu/zala
 • Tartalékállomány Információs Rendszer

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Zala Megyei Kormányhivatal család- és gyermekbarát juttatási és támogatási rendszert működtet (pl. gyermeknevelési támogatás, iskolakezdési támogatás, munkába járáshoz és bankszámla használathoz költségtérítést biztosított stb.) A cafetéria juttatás éves összege 2021-ben bruttó 200.000 Ft.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormanyhivatal.hu/hu/zala honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. augusztus 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

EU-s pályázatíró és projektmenedzser

EU Pályázati Portál - Thu, 02/09/2021 - 14:52

Magyar Nemzeti Levéltár
Projektigazgatóság

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

EU-s pályázatíró és projektmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1015 Budapest, Hattyú utca 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • EU-s pályázatok, projektek előkészítése, projektgenerálás, projektmegvalósítás
 • pályázatok teljes kidolgozása (pályázati adatlapok, megvalósíthatósági tanulmányok, üzleti tervek önálló összeállítása, kapcsolattartás résztvevőkkel, koordinálás)
 • projektek háttérdokumentumainak beszerzése, feldolgozása (számlák, teljesítés-igazolások, könyvelési dokumentumok)
 • részvétel a kifizetési kérelmek összeállítása
 • monitoring tevékenység ellátása
 • helyszíni ellenőrzések előkészítése, lebonyolítása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, közgazdasági,
 • legalább 5 év munkatapasztalat – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • legalább 1-2 éves tapasztalat pályázatírás területén

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Végzettséget, szakképzettséget igazoló tanúsítványok, bizonyítványok, Szakmai önéletrajz, Foglalkoztatás esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton allaspalyazat@mnl.gov.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Magyar Nemzeti Levéltár, az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. A Magyar Nemzeti Levéltár munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és levéltári szabályzatban rögzített szabályairól az MNL honlapján (www.mnl.gov.hu) szerepel részletes tájékoztatás.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Magyar Nemzeti Levéltár honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény hatálya alá tartozó kulturális intézmény, ezért a meghirdetett állás a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkaviszony keretében tölthető be.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. augusztus 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

Pages