You are here

Pályázatok

Elindult a K&H gyógyvarázs műszerbeszerzési pályázata!

Pályázati Hírek - Tue, 07/03/2023 - 18:17

A K&H gyógyvarázs műszerbeszerzési pályázat keretében a kórházak, mentőszolgálatok, gyermekháziorvosok, vegyes praxisú háziorvosok és védőnői szolgálatok április 5-ig pályázhatnak gyerekgyógyászati eszközök és berendezések beszerzésének támogatására.

Categories: Pályázatok

Megnyílt a hentesüzletek támogatására kiírt pályázat!

Pályázati Hírek - Fri, 24/02/2023 - 23:35

2023 március 20-ig pályázhatnak a mikrovállalkozásként működő hentesüzletek akár 3,5 millió forint támogatásra.

Categories: Pályázatok

Projekt és pályázati referens

EU Pályázati Portál - Sun, 12/02/2023 - 19:08

Országos Kórházi Főigazgatóság
Költségvetési Igazgatóság

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

projekt és pályázati referens

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1125 Budapest, Diós árok 3.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Költségvetési Gazdálkodási és Felügyelei Főosztályon felmerülő feladatok ellátása, különösen • a szakmai előirányzatok lebonyolításáról szóló együttműködési megállapodások (vis maior, Egészségfejlesztési Irodák) előkészítése aláírásra; • közreműködés a fenntartói döntésen alapuló támogatások odaítéléséről szóló eljárásrend, valamint az okiratok elkészítésében, aktualizálásában; • az OKFŐ fenntartású intézményektől érkezett vis maior támogatási igényekkel kapcsolatos ügyintézés: igények összesítése, gazdasági szempontú felülvizsgálata, előterjesztése a vis maior bizottság elé, szavazás lebonyolítása, döntési lista elkészítése, a megítélt támogatások szakmai és pénzügyi elszámolásának ellenőrzése, valamint az évi vis maior lebonyolítói díj elszámolás összeállítása, számviteli dokumentumok záradékolása; • az Egészségfejlesztési Irodák finanszírozásának lebonyolításában való részvétel; • nyilvántartások naprakész vezetése, adatszolgáltatások, elszámolások összeállítása a támogató részére.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középfokú képesítés, középfokú végzettség,
 • gazdasági területen szerzett tapasztalat – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Excel magas szintű gyakorlati ismerete – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés, felsőfokú végzettség ,
 • közigazgatásban, költségvetési területen szerzett szakmai tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázatot az elbírálásban részt vevő személyek megismerjék
 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 1.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Hiripi Judit részére a humanpolitika2@okfo.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. március 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az elektronikus levél tárgyában kérjük feltüntetni: „projekt és pályázati referens”. A munkáltatóval kapcsolatos további információ a www.okfo.gov.hu honlapon található.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2023. február 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a Miniszterelnöki Kormányiroda részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

RFP pályázati támogatási referens

EU Pályázati Portál - Sun, 12/02/2023 - 19:04

Magyar Államkincstár
Veszprém Vármegyei Igazgatóság

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

RFP pályázati támogatási referens

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2025.03.15-ig tartó kormányzati szolgálati jogviszony.                    

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8200 Veszprém, Brusznyai Árpád utca 1.

Ellátandó feladatok:

A pályázati kiírások alapján elvégzi a beérkező pályázatok befogadását, felülvizsgálatát, szükség esetén hiánypótoltatását, és továbbítását a döntéshozó felé, majd pozitív döntés esetén előkészíti a támogatási szerződést, támogatói okiratot. – Vis maior pályázat esetén koordinálja a helyszíni ellenőrzési bizottságot az előzetes és utólagos helyszíni vizsgálatokhoz, és a helyszínen tapasztaltakat jegyzőkönyvben rögzíti, valamint értesíti az önkormányzatot a támogatói okirat elérhetőségéről. – Ellenőrzi, szükség esetén hiány pótoltatja és feldolgozza a beérkező lehívásokat. – Ellenőrzi, szükség esetén hiány pótoltatja az elszámolásokat. Vis maior pályázatok esetében döntést készít elő az elszámolások elfogadásáról, szükség esetén a támogatás részleges, vagy teljes visszavonásáról. – Amennyiben munkája során szabálytalanságot észlel, úgy azt jelzi felettese felé és egyben szankcióra tesz javaslatot a döntéshozó felé. – Elvégzi a helyszíni vagy irodai, dokumentum alapú ellenőrzést (elő-, utó-, közbenső vagy záró ellenőrzés). – Gondoskodik a lezárt pályázatokkal kapcsolatos intézkedések megtételéről. (Jelzálog törlése, felhatalmazó levelek visszavonása, stb.) – Elvégzi a vonatkozó jogszabályoknak és belső eljárásrendeknek megfelelően a gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadsággal összefüggő költségek megtérítésével kapcsolatos helyszíni ellenőrzésekkel összefüggő feladatokat. – Elvégzi a vonatkozó jogszabályoknak, belső eljárásrendeknek és útmutatóknak megfelelően a megváltozott munkaképességű dolgozókat foglalkoztató, költségkompenzációs, valamint rehabilitációs költségtámogatásban részesülő szervezetek ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat (finanszírozási, beszámoló ellenőrzési és helyszíni ellenőrzési feladatok). – Ellátja a vonatkozó jogszabályoknak és belső eljárásrendeknek megfelelően az építtetői fedezetkezeléssel kapcsolatos feladatokat. – Ellátja a vonatkozó jogszabályoknak és eljárásrendeknek megfelelően az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek támogatásával kapcsolatos feladatokat. – Egyedi megállapodások alapján a hatályos jogszabályoknak és eljárásrendeknek megfelelően ellátja a kincstári körbe tartozó intézmények által a foglalkoztatottak részére nyújtott lakáscélú támogatások kezelésének feladatait. – Ellátja a követeléskezelésből adódó feladatokat. – Ellátja az Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap hatályban lévő kártalanítási szerződéseivel kapcsolatos feladatokat.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Lásd az ellátandó feladatoknál.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) valamint a Magyar Államkincstár vonatkozó belső szabályzatai az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, vagy egyetemi végzettség, ezen belül elsődlegesen gazdaságtudományi vagy műszaki képzési területen szerzett szakképzettség vagy jogász szakképzettség; (Középfokú végzettségű és pályakezdő jelentkezőket is várunk!) ,
 •  pontos, precíz, önálló, felelősségteljes munkavégzés,
 • együttműködési készség
 • terhelhetőség, kiváló stressz tűrő képesség
 • problémamegoldó képesség, kezdeményező készség
 • a meghirdetett feladatkör betöltésének feltétele 90 napnál nem régebbi, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (Kit.) 84.§ szerinti hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet a pályázati anyaghoz nem kell csatolni
 • a pályázó nem áll újraalkalmazási korlátozás hatálya alatt (Kit. 117.§ (6), (8) bekezdése, vagy a 166.§ (4) bekezdése, illetve a Kttv. 60.§ (1) bekezdés i) pontja szerint)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hasonló területen szerzett tapasztalat,
 • felhasználói szintű MS Office irodai alkalmazások, kiemelten az Excel kiváló ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajzot a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, amely itt érhető el: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_
 • bérigénnyel megjelölt motivációs levelet

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gaál-Varga Katalin irodavezető nyújt, a 06-88/623-976 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton allas@allamkincstar.gov.hu oldalon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az elektronikus üzenet tárgyában kérjük feltüntetni a 37/2023. nyilvántartási számot, és a feladatkör pontos megnevezését „RFP pályázati támogatási referens”. Az álláshely határozott időre, teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra szól, 6 hónap próbaidő kikötésével. A határozott ideig tartó foglalkoztatás előreláthatóan 2025. március 15. napjáig, legfeljebb a tartós távollét megszűnéséig tart.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. március 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Ön jelentkezésének elküldésével – külön nyilatkozat nélkül is – tudomásul veszi, hogy a Magyar Államkincstár az álláspályázatával összefüggő személyes adatait – a kiválasztási folyamat során kapcsolattartás céljából, illetve munkaerő-kiválasztási célból – nyilvántartja és kezeli. Személyes adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul. Kérjük, hogy jelentkezésének elküldése előtt olvassa el az álláspályázatra jelentkezőknek szóló Adatkezelési tájékoztatót a Magyar Államkincstár honlapján (http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_). A pályázati felhívás közzétételre kerül a Magyar Államkincstár honlapján oldalon is. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Magyar Államkincstár honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni. A feladatkör betöltése a rendelkezésre álló üres álláshelyektől függően történik.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2023. január 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a Miniszterelnöki Kormányiroda részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

Vállalati képzések akár ingyen? 2023 áprilisig pályázható!

EU Pályázati Portál - Fri, 10/02/2023 - 00:26

Ennek érdekében 15 Milliárd Ft-ot különítettek el a költségvetésben, melyet KKV-k és nagyvállalatok között osztanak szét Magyarország egész területén. A pályázható feltételesen vissza nem térítendő támogatás KKV-k esetében 75 Millió Ft, míg nagyvállalatok esetében 150 Millió Ft.

A támogatás intenzitása mikro- és kisvállalkozásoknál 70%, középvállalkozásoknál 60%, míg nagyvállalatoknál 50%.

Négyféle képzés támogatható: soft skill, IKT, nyelvi, valamint szakmai ismeretekre irányuló képzések, melyek kontaktórás és online formában is megvalósíthatóak.

Minimum 3 fő bevonása szükséges a képzésekbe, az egy főre jutó maximálisan elszámolható képzési költség pedig 250.000 Ft, ami bizonyos szempontok teljesülése esetén (hátrányos helyzetű munkavállaló, szabad vállalkozási zóna, kiemelt ágazat, vagy IKT képzés megvalósítása) 350.000 Forintra emelhető.

A képzések költségein túl azonban elszámolható még a munkavállalók képzésen való részvétele miatt kieső munkaidőre jutó bruttó bér, valamint a projektmenedzsment és projekt előkészítési tevékenységek is, így a pályázó akár önerő nélkül is meg tudja valósítani a pályázatot. A képzési támogatás és a szakmai megvalósító bérének kifizetése ráadásul előlegként történik.

A beruházás időtartama legfeljebb 18 hónap lehet.

Kötelező vállalás a képzésben résztvevő munkavállalók megtartása legalább a képzés felével megegyező időszakon keresztül a képzés vége után.

Amennyiben nincs kapcsolata képző céghez, úgy keressen minket bizalommal és összekötjük partnerünkkel, akikkel már több hasonló konstrukcióban is dolgoztunk együtt, nagyszerű visszajelzésekkel.

A pályázatról bővebben itt olvashat.

Categories: Pályázatok

A Mercedes-Benz Gyár pályázata sport- és utánpótlás nevelő civil szervezeteknek

Pályázati Hírek - Wed, 08/02/2023 - 19:33

A kecskeméti Mercedes-Benz Gyár a régió legnagyobb munkáltatójaként elkötelezett a sport és az utánpótlásnevelés iránt.  

Categories: Pályázatok

Megjelent a minőségrendszerhez történő csatlakozást támogató pályázati felhívás!

Pályázati Hírek - Wed, 08/02/2023 - 19:22

2023. március 1-től  2023. augusztus 31-ig ismét lehet pályázni a Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatásra. 

Categories: Pályázatok

Komplex fejlesztést zárt a Magyar Kéménygyártó Kft.

EU Pályázati Portál - Tue, 07/02/2023 - 15:36

A projekt során fejlesztett tevékenység azt a célt szolgálta, hogy a cég különböző profilú, méretű és anyagminőségű termékeket tudjon gyártani. E célból a támogatás összegéből a vállalkozás Mórahalom, belterület 2215 címen található telephelyén egy komplex technológiai sor épült, egyedi célgép formájában.

A Magyar Kéménygyártó Kft. ennek a gépnek az elhelyezése céljából egy 551,46 nm bruttó alapterületű csarnokot építtetett. A projektben üzleti felhő szolgáltatást vett még igénybe, valamint az értékesítés támogatása érdekében 1 fő képzését valósította meg a projekt keretein belül.

A projekt további eleme egy megújuló energiatermelést végző napelemes rendszer telepítése volt, mely az új csarnok energiaszükségletét hivatott fedezni.

A Széchenyi Terv Plusz program „A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” című, GINOP_PLUSZ-1.2.1-21 számú pályázati kiírásán 97 209 038 forint támogatást elnyert, 138 870 055 forint összköltségvetésű fejlesztés 2022. január 10-én indult és 2022. november 30-án zárult.

A projektről bővebb információt a www.kemenygyarto.hu oldalon olvashatnak.

Categories: Pályázatok

Telephelyét fejlesztette az All-In-Invest Kft.

EU pályázat blog - Thu, 02/02/2023 - 20:42

52,76 millió forint összköltségű projektje során az All-In-Invest Kft. zöldterületkezelési tevékenységéhez kapcsolódó infrastrukturális beruházást valósított meg, valamint eszközparkját fejlesztette Klárafalván. A projekthez a szegedi székhelyű cég a Széchenyi Terv Plusz program „A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” című felhívásán nyert el 36,93 millió forint feltételesen vissza nem térítendő európai uniós támogatást.

Az All-In-Invest Kft. 2010-ben alakult, ipari park üzemeltetéssel, illetve zöldterület-kezeléssel foglalkozó vállalkozás, amely utóbbi tevékenységét elsősorban nagyvállalatoknak, állami, önkormányzati szervezeteknek nyújtja. E tevékenysége dinamikusan bővül, így az elmúlt 3 évben realizált ugrásszerű fejlődés, a növekvő ügyfélszám és az ügyféligények szélesedése szükségessé tette, hogy mind az ingatlan és infrastruktúra, mind az eszközpark fejlesztésen menjen keresztül.

A projekt során megújult az iroda-raktár-műhely hármas célt szolgáló, 400 nm-es épület, és a 400 nm-es szociális épület is. Mindkét épületet szigetelték és nyílászáróit korszerűsítették, mert a korábban lezajlott fűtés-korszerűsítés is csak így lehet hatékony, hogy e fejlesztéseket megvalósították. Számításaik szerint a fejlesztések révén az energiaszámla a harmadára fog csökkenni. Mindemellett a világítás is korszerűbbé vált a szociális épület egy részében, illetve a műhely-raktár épületrész szekcionált ipari kaput kapott a beszerzett eszközök biztonságos és megfelelő tárolása érdekében. A HMV előállítást mostantól egy 6 nm-es napkollektoros rendszer telepítése segíti.

Tekintettel arra, hogy a telep nagy része füves, földes, így szükség volt egy betonozott, 500 nm-es parkolóra, szervizhelyre a munkagépeknek és eszközöknek, illetve kialakítottak egy 300 nm-es mulcs tárolót is, amelyen megfelelő körülmények között tudják tárolni a mulcsot.

Az infrastrukturális beruházáson kívül a cég gépparkját is bővítette. Ennek keretében számos modern eszközt szerzett be, így 1 db Lumag GF-800 árokásót, amellyel lerövidíthető az árokásás időtartama, és megtakarítható a fizikai erő használata e munkákhoz, valamint 1 db AS-Motor AS940 Sherpa 4WD XL gépet, amely rézsűs területen is könnyűvé teszi a fűnyírást. Az eszközbeszerzés része volt továbbá 1 db Baoli KBD 20+ targonca is, amely a begyűjtött mulcs, illetve a zöldfelületkezelő gépek adaptereinek telephelyen belüli mozgatását szolgálja, valamint 1 db Husqvarna Rider 320X AWD gép, mely lehetővé teszi a nagy területeken történő fűnyírást és mulcsozást. A géppark bővítése kiterjedt továbbá 1 db Husqvarna Combi 112 vágóasztalra is, amely a Riderre szerelve hatékony megoldást nyújt a nagy területeken történő fűnyírásra, végül 4 db Husqvarna 525PT5S teleszkópos magassági ágvágóra, amely a fák kezelését segíti a cég ügyfeleinek zöldterületein.

A vállalkozás a fentieken túl bevezette a Plutius ERP üzleti felhőszolgáltatás 8 területre kiterjedő rendszerét, illetve 2 fő számára angol nyelvi képzést tartottak. A fejlesztési beruházás eredményeként az All-In-Invest Kft. a legújabb technológiával tudja kiszolgálni ügyfelei még szélesebb igényeit, ezáltal pedig növekszik a vállalkozás árbevétele, jövedelemtermelő és munkahelyteremtő képessége is.

A Széchenyi Terv Plusz program GINOP_PLUSZ-1.2.1-21 számú pályázati kiírásán 36 929 718 forint támogatást elnyert, 52 756 741 forint összköltségvetésű fejlesztés 2021. augusztus 1-én indult és 2022. december 31-én zárult.


Categories: Pályázatok

Telephelyét fejlesztette az All-In-Invest Kft.

EU Pályázati Portál - Wed, 01/02/2023 - 23:57

A projekthez az All-In-Invest Kft. a Széchenyi Terv Plusz program „A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” című felhívásán nyert el 36,93 millió forint feltételesen vissza nem térítendő európai uniós támogatást.

Az All-In-Invest Kft. 2010-ben alakult, ipari park üzemeltetéssel, illetve zöldterület-kezeléssel foglalkozó vállalkozás, amely utóbbi tevékenységét elsősorban nagyvállalatoknak, állami, önkormányzati szervezeteknek nyújtja. E tevékenysége dinamikusan bővül, így az elmúlt 3 évben realizált ugrásszerű fejlődés, a növekvő ügyfélszám és az ügyféligények szélesedése szükségessé tette, hogy mind az ingatlan és infrastruktúra, mind az eszközpark fejlesztésen menjen keresztül.

A projekt során megújult az iroda-raktár-műhely hármas célt szolgáló, 400 nm-es épület, és a 400 nm-es szociális épület is. Mindkét épületet szigetelték és nyílászáróit korszerűsítették, mert a korábban lezajlott fűtés-korszerűsítés is csak így lehet hatékony, hogy e fejlesztéseket megvalósították. Számításaik szerint a fejlesztések révén az energiaszámla a harmadára fog csökkenni. Mindemellett a világítás is korszerűbbé vált a szociális épület egy részében, illetve a műhely-raktár épületrész szekcionált ipari kaput kapott a beszerzett eszközök biztonságos és megfelelő tárolása érdekében. A HMV előállítást mostantól egy 6 nm-es napkollektoros rendszer telepítése segíti.

Tekintettel arra, hogy a telep nagy része füves, földes, így szükség volt egy betonozott, 500 nm-es parkolóra, szervizhelyre a munkagépeknek és eszközöknek, illetve kialakítottak egy 300 nm-es mulcs tárolót is, amelyen megfelelő körülmények között tudják tárolni a mulcsot.

Az infrastrukturális beruházáson kívül a cég gépparkját is bővítette. Ennek keretében számos modern eszközt szerzett be, így 1 db Lumag GF-800 árokásót, amellyel lerövidíthető az árokásás időtartama, és megtakarítható a fizikai erő használata e munkákhoz, valamint 1 db AS-Motor AS940 Sherpa 4WD XL gépet, amely rézsűs területen is könnyűvé teszi a fűnyírást. Az eszközbeszerzés része volt továbbá 1 db Baoli KBD 20+ targonca is, amely a begyűjtött mulcs, illetve a zöldfelületkezelő gépek adaptereinek telephelyen belüli mozgatását szolgálja, valamint 1 db Husqvarna Rider 320X AWD gép, mely lehetővé teszi a nagy területeken történő fűnyírást és mulcsozást. A géppark bővítése kiterjedt továbbá 1 db Husqvarna Combi 112 vágóasztalra is, amely a Riderre szerelve hatékony megoldást nyújt a nagy területeken történő fűnyírásra, végül 4 db Husqvarna 525PT5S teleszkópos magassági ágvágóra, amely a fák kezelését segíti a cég ügyfeleinek zöldterületein.

A vállalkozás a fentieken túl bevezette a Plutius ERP üzleti felhőszolgáltatás 8 területre kiterjedő rendszerét, illetve 2 fő számára angol nyelvi képzést tartottak. A fejlesztési beruházás eredményeként az All-In-Invest Kft. a legújabb technológiával tudja kiszolgálni ügyfelei még szélesebb igényeit, ezáltal pedig növekszik a vállalkozás árbevétele, jövedelemtermelő és munkahelyteremtő képessége is.

A Széchenyi Terv Plusz program GINOP_PLUSZ-1.2.1-21 számú pályázati kiírásán 36 929 718 forint támogatást elnyert, 52 756 741 forint összköltségvetésű fejlesztés 2021. augusztus 1-én indult és 2022. december 31-én zárult.

Categories: Pályázatok

Komplex fejlesztést zárt a Magyar Kéménygyártó Kft.

EU pályázat blog - Fri, 27/01/2023 - 17:17

Termékválasztékát bővítette és tömör beton építőelemek gyártására alkalmas gépsor elkészíttetése mellett befogadó csarnokot építtetett a cég. A projekthez 97,21 millió forint feltételesen vissza nem térítendő uniós támogatást nyertek el a Széchenyi Terv Plusz keretében.

A projekt során fejlesztett tevékenység azt a célt szolgálta, hogy a cég különböző profilú, méretű és anyagminőségű termékeket tudjon gyártani. E célból a támogatás összegéből a vállalkozás Mórahalom, belterület 2215 címen található telephelyén egy komplex technológiai sor épült, egyedi célgép formájában.

A Magyar Kéménygyártó Kft. ennek a gépnek az elhelyezése céljából egy 551,46 nm bruttó alapterületű csarnokot építtetett. A projektben üzleti felhő szolgáltatást vett még igénybe, valamint az értékesítés támogatása érdekében 1 fő képzését valósította meg a projekt keretein belül.

A projekt további eleme egy megújuló energiatermelést végző napelemes rendszer telepítése volt, mely az új csarnok energiaszükségletét hivatott fedezni.

A Széchenyi Terv Plusz program "A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása" című, GINOP_PLUSZ-1.2.1-21 számú pályázati kiírásán 97 209 038 forint támogatást elnyert, 138 870 055 forint összköltségvetésű fejlesztés 2022. január 10-én indult és 2022. november 30-án zárult.

A projektről bővebb információt a www.kemenygyarto.hu oldalon olvashatnak.


Categories: Pályázatok

Projektmunkatárs

EU Pályázati Portál - Thu, 26/01/2023 - 23:09

Nemzeti Védelmi Szolgálat
Gazdasági és Humán Igazgatóság – Gazdasági Főosztály

a rendvédelmi feladatok ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 133. §, illetve a 287/R. § alapján

pályázatot hirdet

Projektmunkatárs

munkakör betöltésére.

A rendvédelmi igazgatási alkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2023.12.31 –ig tartó rendvédelmi igazgatási alkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1101 Budapest, Kerepesi út 47-49.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Közigazgatás- és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) finanszírozásában megvalósítandó projektben projektmunkatársi feladatainak ellátása: A projektben a felelősségi körébe tartozó feladatok ellátása a projekt támogatási szerződésében és egyéb projektdokumentumokban foglalt előírásoknak, valamint a szervezet belső szabályzatainak megfelelően; kapcsolattartás a projektben érintett szereplőkkel; a projekttel kapcsolatos szabályozó eszközök kidolgozása, projektdokumentumok előkészítése; beszámolók, jelentések, kifizetési kérelmek, összefoglalók készítésében való részvétel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a rendvédelmi feladatok ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény rendelkezései , a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a rendvédelmi feladatok ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény rendelkezései az irányadók. az irányadók.           

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés,
 • Európai Uniós támogatás felhasználásával megvalósított projekt keretében szerzett tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • EPTK felület kezelésében való jártasság – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Felhasználói szintű MS Project,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közbeszerzési és beszerzési eljárások lebonyolítása során szerzett tapasztalat – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • Projekt előrehaladás jelentésben és projekt zárásban szerzett tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Adatbázis ismeretek és elemzések készítése – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • Érvényes nemzetbiztonsági ellenőrzés
 • B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű Önállóság, Pontosság, Precizitás, Megbízhatóság, Elhivatottság,
 • Kiváló szintű Kiváló szintű csapatmunka és együttműködési készség, ,
 • Kiváló szintű Kiváló kommunikációs és kapcsolattartási készség,
 • Kiváló szintű Kiváló problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai életutat részletesen bemutató, fényképes önéletrajz (projektek felsorolásával)
 • Iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • Motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Kiss-Kovács Erika részére a kisskovacserika@nvsz.hu E-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2023. január 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a Miniszterelnöki Kormányiroda részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

Pályázati pénzügyi referens

EU Pályázati Portál - Thu, 26/01/2023 - 23:01

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Pályázati Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

pályázati pénzügyi referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • a központi és a kari pályázati pénzügyi elszámolási és ellenőrzési tevékenységellátása, ennek keretében figyelemmel kíséri a projektek pénzügyi előrehaladását, az előirányzatok rendezését
 • a projektek támogató által biztosított elektronikus felületein rögzíti a pénzügyi elszámolásokhoz kapcsolódó bizonylatokat
 • pályázati pénzügyi elszámolás alapját képező SAP rendszerben az elkülönített nyilvántartást naprakészen vezeti, ellenőrzi
 • a projektek időszaki és záró pénzügyi beszámolóit ellenőrzi, egyezteti a Kari pályázati menedzsmenttel
 • együttműködik a kari Gazdasági Hivatalok munkatársaival, a témavezetőkkel

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium, középfokú pénzügyi szakirányú végzettség,
 • 1-3 év pénzügyi szakmai tapasztalat
 • MS Office programok felhasználói szintű ismerete
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • pénzügyi szakirányú felsőfokú végzettség
 • mérlegképes könyvelői képesítés
 • költségvetési intézményben szerzett gazdasági-pénzügyi tapasztalat
 • pályázati területen szerzett tapasztalat
 • EU-s és hazai pályázatok elszámolási rendjének ismerete

Elvárt kompetenciák:

 • megbízhatóság,
 • precizitás, pontosság,
 • csapatorientált személyiség,
 • rendszerekben való gondolkodás,
 • jó problémamegoldó készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • végzettség(ek)et, szakképzettség(ek)et tanúsító okiratok másolata
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez „Nyilatkozat álláspályázat elbírálásához” – nyomtatvány az https://www.elte.hu/allaspalyazatok oldalról tölthető le
 • sikeres pályázat esetén, amennyiben felvételt nyert, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Karriermenedzsment Osztály részére a allaspalyazat@kancellaria.elte.hu E-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidő kikötésével tölthető be. A pályázat elbírálása folyamatos, a beérkezett pályázatok sorrendjében, a benyújtott dokumentumok és állásinterjú alapján történik. Magyarország legrégebb óta folyamatosan működő, legnagyobb felsőoktatási intézménye. Stabil munkahely, összetartó csapat. BÉREZÉS MEGEGYEZÉS SZERINT.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.elte.hu/allaspalyazatok – 2023. január 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a https://www.elte.hu/allaspalyazatok oldalon található Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli. Az egyetem munkatársai és vezetői kizárólag munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, és csak az ahhoz szükséges mértékben férhetnek hozzá, illetve kezelhetik a pályázó személyes adatait. Az álláspályázat elbírálása során eljáró testületben esetenként külső tag is részt vehet. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az Adatkezelési tájékoztatóban talál részletes tájékoztatást.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2023. január 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a munkáltató által a Miniszterelnöki Kormányiroda részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális fővárosa

EU Pályázati Portál - Sat, 21/01/2023 - 23:29

A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa (EKF) programsorozat kulturális és területfejlesztési dimenzióját egyaránt fontosnak nevezte Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter szombaton Veszprémben, sajtótájékoztatón.

A miniszter szerint abból adódóan, hogy egy csaknem kétszázezer lakosú térség együtt vesz részt az események lebonyolításában, az EKF-programnak regionális és területfejlesztési dimenziója is van.

Hangsúlyozta: szeretnék megmutatni a kultúra gazdasági erejét, valamint felhívni a figyelmet arra, hogy a kreatívipar, a kultúra és a kulturális örökség felhasználása egy gazdasági modell alapjává is válhat. Ez pedig egy régió számára nemcsak sajátos profilt ad, hanem a gazdasági növekedést is segítheti – tette hozzá.

Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter rámutatott: a programsorozat célja az európai kulturális örökség, valamint “saját színeink, erősségünk” felmutatása. Kiemelte: a magyar kultúra napja különös apropót ad a programsorozat megnyitójának. Szimbolikus jelentősége van számunkra a Himnusz születése 200. évfordulójának, Madách Imre, valamint Petőfi Sándor születése 200. évfordulójának.

Porga Gyula, Veszprém polgármestere (FIDESZ-KDNP) felidézte: a pályázat megírásakor területfejlesztési, városfejlesztési, közösségfejlesztési eszközként tekintettek a programban való részvételre. Elmondta: 2030-ra Veszprém Európa húsz legélhetőbb városának egyike kíván lenni. Ezt a célt is szem előtt tartják a programok megvalósítása során. Tájékoztatása szerint 116 önkormányzat csatlakozott a programhoz négy éve, sikerként említette, hogy mindnyájukkal megmaradt az együttműködés. A polgármester szerint a program révén megvalósuló infrastrukturális beruházások is fontosak a város számára, ezek megvalósítása során elsődleges szempont volt a fenntarthatóság. Példaként említette, hogy az egykori gyermekkórház új funkcióval bővül, mozgásművészeti központot alakítanak ki benne, az egykori várbörtönben pedig kiállítás várja az érdeklődőket.

Markovits Alíz, a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. vezérigazgatója fontosnak nevezte, hogy a történelmi belvárost pezsgő élettel töltsék meg a mindennapokban. Ezen kívül a helyi alkotó közösségek megerősítése és a kistelepülések lakói számára egész éven át tartó programsorozat szervezése volt a cél – fűzte hozzá. Elmondása szerint a nem szokványos helyszínválasztással is igyekeznek színesíteni a rendezvényeket, így például romkoncertek, vagy ipartelepen szervezett fesztivál is szerepel a kínálatban. Az év során több mint 3 ezer esemény várja majd az érdeklődőket – ismertette.

Újságírói kérdésre válaszolva Markovits Alíz tájékoztatott arról, hogy az EKF-program összköltségvetése 74 milliárd forint, amelyből 72 milliárd forintot a magyar kormány biztosított. A fennmaradó kétmilliárd forint a résztvevő önkormányzatok befizetéseiből, valamint az EU által odaítélt 1,5 millió euróval járó Melina Mercouri-díjból áll.

MTI

Categories: Pályázatok

Pályázat borászati gépek, technológiai berendezések beszerzésére

EU Pályázati Portál - Sat, 21/01/2023 - 17:22

Már pályázható a borászati termékek előállítását, kiszerelését és tárolását végző jogi- és természetes személyek támogatása, melynek keretén belül 7 milliárd Ft vissza nem térítendő támogatás kerül szétosztásra a borászati gépek és technológiai berendezések és ezek üzemeltetését szolgálaló napelem- vagy napkollektorrendszer beszerzésére.

A program célja a szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő- vagy habzóborkészítéshez, bor, pezsgő vagy habzóbor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó, új, első üzembehelyezésű borászati gép beszerzése; új, első üzembehelyezésű technológiai rendszer kialakítása; vagy a szőlőfeldolgozáshoz, valamint a borászati technológiához kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz, anyagtovábbításhoz, raktározáshoz, illetve csomagoláshoz kapcsolódó, új, első üzembehelyezésű borászati gép beszerzése; vagy az ezen berendezések üzemeltetését szolgáló napelem- vagy napkollektorrendszer beszerzése és üzembe helyezése.

Ennek érdekében 7 milliárd Ft-ot különítettek el a költségvetésben, melyet a borászati termék előállítására, kiszerelésére, illetve tárolására vonatkozó működési engedéllyel rendelkező természetes, vagy jogi személy között osztanak szét. A pályázható vissza nem térítendő támogatás pályázatonként legfeljebb 100 millió Ft, a támogatás intenzitása 20-50%.

Támogatási kérelmet kizárólag az alábbi szempontoknak mindenben megfelelő cégek nyújthatnak be:

 • A támogatási kérelem benyújtásának időpontjában rendelkezik működési engedéllyel;
 • Nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak;
 • A kisüzemi bortermelő kérelmező kivételével a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában az üzem rendelkezik az üzemeltetési helyre vonatkozó adóraktári engedéllyel vagy egyszerűsített adóraktári engedéllyel;
 • 2023. február 15-ét megelőzően három éven belül a borászati hatóság véglegessé vált határozattal a borászati üzemet véglegesen nem zárta be, vagy tevékenységét ideiglenesen nem függesztette fel.

A támogatási kérelem beküldése 2023. január 15. – 2023. február 15. között lehetséges.

Categories: Pályázatok

ÚJ - 17,6 milliárdos foglalkoztatási támogatási program indul!

Pályázati Hírek - Fri, 20/01/2023 - 17:42

A kormány 17,6 milliárd forintos kerettel indította el újra a "Vállalkozások munkaerő támogatását" és a munkatapasztalat szerzését elősegítő támogatásokat, amelyek több mint 20 ezer álláskereső elhelyezkedéséhez járulhatnak hozzá.

Categories: Pályázatok

Csomagolási technológiáját fejleszti a CornMill Hungary Kft.

EU pályázat blog - Thu, 19/01/2023 - 13:28

A Széchenyi Terv Plusz program „A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása a leghátrányosabb helyzetű régiókban” című felhívásán 125,22 millió forint feltételesen vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el a CornMill Hungary Kft. A cég 178,88 millió forint összköltségű projektje során kunmadarasi fióktelepének technológiai korszerűsítése valósul meg.

A CornMill Hungary Kft. kukorica feldolgozással, mezőgazdasági termékek, termények nagykereskedelmével foglalkozó, dinamikusan fejlődő, több, mint 30 éves vállalkozás, amely tevékenységét a nagyigmándi székhelyén, és fióktelepén, Kunmadarason végzi. A cég a projektben tervezett csomagolási, kereskedelmi, disztribuciós tevékenységének fejlesztését a kunmadarasi telephelyén valósítja meg, ahol többek között a csomagolási, raktározási, kiszállítási folyamatok zajlanak.

A vállalkozáshoz az elmúlt időszakban egyre több olyan megkeresés érkezett, ami külső cég által behozott csomagolandó áruk lecsomagolását, zsákolását igényelte. A csomagolás bármilyen szemes, darabos termékre vonatkozhat – nem csak mezőgazdasági terményre –, melyet zsákos csomagolásban lehet szállítani, értékesíteni, ilyen lehet pl. a fapellet, a műtrágya, vagy a műanyag-granulátum is.

Jelen fejlesztési projekt célja a Társaság csomagolási tevékenységének fejlesztése bércsomagolás formájában. Ennek keretében a hatékony anyagmozgatás érdekében 2 db homlokrakodó, 1 db zsáktöltő gép beszerzése, továbbá megújuló energiát jelentő 10 kWp teljesítményű napelemes rendszer beszerzése és üzembe helyezése történik az energiaköltségek csökkentése érdekében. A projekt része továbbá informatikai képzés, valamint szervezet-, folyamat és menedzsment tanácsadás is a cég és a projekt hosszú távú sikeres működése érdekében.

A beszerzendő eszközök használatával, valamint a kibővülő raktározási kapacitásaiknak köszönhetően raktárkészletük anyagmozgatási tevékenysége, és a hozzá kapcsolódó külső megrendelések alapján érkezett áruk csomagolási feladatainak elvégzése is hatékonyabbá fog válni, melynek révén a logisztikai folyamatok felgyorsulnak majd, és a kereskedelmi tevékenységük volumene is javul.

A fejlesztés várható eredménye, hogy rövidebb határidőkkel, és nagyobb kapacitással fogják tudni végezni a bércsomagolási tevékenységüket, így a beruházást követően piaci pozíciójuk erősödésével, és új vevők megszerzésével is számolnak, ezáltal a cég fenntartható működése válik biztosítottá, melynek eredményeként a foglalkoztatotti létszám hosszú távú megtartása is megvalósul.

A Széchenyi Terv Plusz program GINOP_PLUSZ-1.2.3-21 számú pályázati kiírásán 125 216 826 forint támogatást elnyert, 178 881 180 forint összköltségvetésű fejlesztés 2022. május 1-én indult és várhatóan 2023. április 30-án zárul.


Categories: Pályázatok

Tájékoztatás a modellváltó egyetemek Horizont Európa részvételéről

EU Pályázati Portál - Fri, 13/01/2023 - 19:28
Az NKFI Hivatal folyamatos szakmai egyeztetést folytat az Európai Bizottsággal a tavaly decemberi tanácsi határozat értelmezésével és végrehajtásával kapcsolatban. A tárgyalások eredményeiről várhatóan a jövő héten friss tájékoztatással tudnak szolgálni, tekintettel a Bizottság részéről tapasztalható lassú rendelkezésre állásra. A további tárgyalásokról folyamatosan számot adnak a Hivatal honlapján a későbbiekben is.

Kérik, hogy azok az érintett hazai pályázó intézmények, amelyeket a tanácsi határozat alapján a szerződéskötés vagy a pályázatok előkészítése során hátrány ér, jelezzék ezt az NKFI Hivatal Nemzeti Kapcsolattartóinál.

A Hivatal minden segítséget megad az érintett pályázók számára a Bizottság, valamint a konzorciumvezető intézmény országának Horizont Európa Nemzeti Kapcsolattartóit koordináló intézménye irányába történő érdekérvényesítésben, kommunikációban.

Forrás: nkfih.gov.hu

Categories: Pályázatok

Ismét lehet pályázni borászati eszközök beszerzésének támogatására!

Pályázati Hírek - Fri, 13/01/2023 - 14:08

2023. január 15-től újra lehet pályázni borászati gépek, technológiai berendezések beszerzésének támogatására! 

Categories: Pályázatok

Újra pályázható az őshonos haszonállatok megőrzését szolgáló támogatási konstrukció!

Pályázati Hírek - Fri, 13/01/2023 - 14:03

A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése elnevezésű felhívásra 2023. január 2. és január 31. között ismét pályázhatnak a gazdálkodók.

Categories: Pályázatok

Pages