You are here

Pályázatok

ÚJ - Városfejlesztési stratégiák elkészítésére igényelhető támogatás a TOP Plusz programban!!

Pályázati Hírek - Tue, 02/11/2021 - 19:08

Kihirdetésre került a "TOP Plusz-1.3-1-21 - Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása" című pályázat felhívása, melynek keretében városi jogállású települési önkormányzatok és konzorciumaik nyújthatnak be támogatási kérelmet, támogatást fenntartható városfejlesztést szolgáló dokumentumok elkészítésére lehet igényelni, a pályázat keretösszege 4 440 000 000 Ft.

Categories: Pályázatok

Megjelent az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítését támogató TOP Plusz pályázat!

Pályázati Hírek - Tue, 02/11/2021 - 19:06

Megjelent az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című (TOP Plusz 2.1.1-21) pályázati felhívása, mely keretében helyi önkormányzatok igényelhetnek vissza nem térítendő támogatást. 

Categories: Pályázatok

Pályázati pénzügyi ügyintéző

EU Pályázati Portál - Tue, 02/11/2021 - 18:56

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Gazdasági Hivatalokat Irányító Igazgatóság ELTE Központi Gazdasági Hivatala

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

pályázati pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.  

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1056 Budapest, Szerb utca 21-23.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A pályázatokhoz kapcsolódóan a pénzügyi, gazdasági, ügyviteli feladatok ellátása, • szerződések és számlák nyilvántartása, -beszerzésekkel járó feladatok ügyintézése , • kötelezettségvállalási nyilvántartás vezetése • számlák, szerződések előkészítése utalványozásra • megbízási szerződések elkészítése, • fedezetvizsgálat az SAP rendszerben • együttműködési megállapodások ügyintézése • bevételek és a készpénzes befizetések ügyintézése • adatszolgáltatások készítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium, gazdasági területen szerzett legalább középfokú végzettség, vagy legalább középfokú végzettség mérlegképes könyvelői képesítéssel,
 • 1-2 év államháztartási területen szerzett pénzügyi-számviteli tapasztalat
 • MS Office programok magas szintű ismerete
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, /Egyetem, pénzügyi területen szerzett felsőfokú végzettség/ képesítés,
 • társalgási szintű angol nyelvtudás
 • 2 év feletti államháztartási területen szerzett pénzügyi- számviteli tapasztalat
 • intézménygazdálkodás területén szerzett tapasztalat
 • SAP vagy egyéb pénzügyi-számviteli integrált rendszer ismerete
 • felsőoktatási intézményben szerzett munkatapasztalat
 • államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés
 • mérlegképes könyvelői regisztráció

Elvárt kompetenciák:

 • önálló munkavégzés,
 • rugalmasság,
 • megbízhatóság,
 • precizitás,
 • jó kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz fizetési igény megjelölésével
 • végzettség(ek)et, szakképzettség(ek)et tanúsító okiratok másolata
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez „Nyilatkozat álláspályázat elbírálásához” –nyomtatvány az https://www.elte.hu/allaspalyazatok oldalról tölthető le
 • sikeres pályázat esetén, amennyiben felvételt nyert, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 9.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Karriermenedzsment Osztály részére a allaspalyazat@kancellaria.elte.hu email címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidő kikötésével tölthető be. A pályázat elbírálása folyamatos, a benyújtott dokumentumok és állásinterjúk alapján történik. Az interjúk során személyiségi teszt és/vagy a szakmai jártasságokat mérő tesztek/feladatok alkalmazására is sor kerülhet. BÉREZÉS MEGEGYEZÉS SZERINT!

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.elte.hu/allaspalyazatok – 2021. október 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem mint álláspályázatot hirdető intézmény, az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a https://www.elte.hu/allaspalyazatok oldalon található Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli. Az egyetem munkatársai és vezetői kizárólag munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, és csak az ahhoz szükséges mértékben férhetnek hozzá, illetve kezelhetik a pályázó személyes adatait. Az álláspályázat elbírálása során eljáró testületben esetenként külső tag is részt vehet. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az Adatkezelési tájékoztatóban talál részletes tájékoztatást.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. október 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

Pályázatkezelő referens

EU Pályázati Portál - Tue, 02/11/2021 - 18:48

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Európai Uniós fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

pályázatkezelő referens

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2024.09.01-ig tartó kormányzati szolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, , Váci út . 45.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma feladat- és hatáskörébe tartozó operatív programokhoz kapcsolódó, alábbi feladatok ellátása: Pályázati kiírás előkészítésében részvétel. Pályáztatásban való részvétel (meghirdetéstől a benyújtásig). Szerződéskötésben való részvétel. Projekt előrehaladási jelentések/időszaki beszámolók/projekt fenntartási jelentések /előlegigénylési kérelmek ellenőrzése, határidőben történő feldolgozása. Kifizetési kérelmek/kifizetési igénylések ellenőrzése, határidőben történő feldolgozása. A szerződésmódosítási kérelmek és változás bejelentések pályázati kiírásnak, hatályos szabályozóknak és eljárásrendeknek megfelelő ellenőrzése, dokumentáció összeállítása, elbírálás előkészítése, javaslat felterjesztése a programirányítónak/osztályvezetőnek. Pályázatok lezárása. A fenntartási időszakban jelentkező feladatok, archiválás, stb. elvégzése. A projektek pontos és naprakész nyomon követése, különös tekintettel a pénzügyi és szakmai előrehaladásra, valamint az indikátorok és a mérföldkövek teljesítésére.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Adminisztratív területen szerzett tapasztalat,
 • Microsoft Office alkalmazások magas szintű ismerete, különös tekintettel az Excel-re és Word-re,
 • Pályakezdők jelentkezését is várjuk.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú végzettség,
 • EU-s projektek területén szerzett szakmai tapasztalat; közigazgatásban szerzett tapasztalat,
 • Középfokú nyelvvizsga,
 • EMIR, EUPR rendszer ismerete.

Elvárt kompetenciák:

 • Ügyfélorientált szemléletmód,
 • Kiváló kommunikációs készség szóban és írásban egyaránt,
 • Együttműködési készség,
 • Csapatmunka,
 • Nagy munkabírás,
 • Önálló, hatékony munkavégzés,
 • Precizitás, felelősségtudat, kezdeményezőkészség, jó problémamegoldó készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz,
 • Motivációs levél,
 • Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kollár Evelin nyújt, a +36-1/896-5439 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton https://emmi.karrierportal.hu/allas/palyazatkezelo-referens-972 oldalon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jelentkezés feltétele a hiánytalan pályázati anyag beadása, valamint a követelményeknek való megfelelés. Az elbírálás a pályázatok beérkezési sorrendjében történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. október 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

RFP pályázatkezelési referens

EU Pályázati Portál - Tue, 02/11/2021 - 18:41

Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatóság
Somogy Megyei Igazgatóság

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

RFP pályázatkezelési referens

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7400 Kaposvár, Szántó utca 5.

Ellátandó feladatok:

- Az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló kormányrendeletek alapján, valamint az Irányító Hatóság (továbbiakban: IH) és a Kincstár között létrejött megállapodásban foglaltak szerint közreműködik a Regionális Fejlesztési Programok Közreműködő Szervezeti (KSZ) feladatainak ellátásában, különösen a nyertes projektek végrehajtási időszakában, azok mérföldköveinek és indikátorainak nyomonkövetése tekintetében. – A benyújtott támogatási kérelmeket érkezteti, megadott szempontok alapján jogosultsági ellenőrzést végez és a befogadott kérelmeket előkészíti értékelésre. Javaslatot készít a jogosultsági szempontból nem megfelelő támogatási kérelmek elutasítására, melyet felterjeszt döntéshozatalra a belső eljárásrendek szerint. – Elvégzi a feladatkörébe utalt projektek támogatási szerződéseivel, támogatói okirataival (továbbiakban: szerződés) kapcsolatos feladatokat. Elvégzi a szerződések módosítási igényeinek, változás-bejelentéseinek elbírálásához szükséges intézkedéseket, együttműködik a bevont külső szakértővel. – Megnyitja, majd folyamatosan vezeti a támogatási kérelemhez tartozó projektdossziét. – Kezeli a támogatási kérelmekkel és a projektek szakmai megvalósításával kapcsolatos hiánypótlásokat, szükség esetén tisztázó kérdést küld ki. Bonyolítja az általa kezelt szerződésekkel kapcsolatos levelezéseket. – Nyomonköveti a kedvezményezettek közbeszerzési kötelezettségeinek alakulását, mely feladata tekintetében szorosan együttműködik a közbeszerzés ellenőrzését végző munkatárssal. – Részt vesz a pénzügyi zárás folyamatában. – Részt vesz a projektek zárásával, fenntartásával kapcsolatos feladatokban. – Támogatja az elszámolás ellenőrzését végző munkatárs munkáját, a módosítási igényekkel kapcsolatban egyeztet vele. – Kezeli a fenntartási időszak beszámolóit, azok ellenőrzését elvégzi. – Közreműködik és szükség esetén részt vesz helyszíni szemlék és helyszíni ellenőrzések szervezésében és lefolytatásában.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Lásd részletesen az ellátandó feladatoknál.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) Magyar Államkincstár belső szabályzatai az irányadók.     

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • a meghirdetett feladatkör betöltésének feltétele 90 napnál nem régebbi, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (Kit.) 84.§ – illetve munkaviszony esetén a Kit. 279.§ (7) bekezdése – szerinti hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet a pályázati anyaghoz nem kell csatolni
 • a pályázó nem áll újraalkalmazási korlátozás hatálya alatt. (Kit. 117.§ (6), (8) bekezdése, vagy a 166.§ (4) bekezdése, illetve a Kttv. 60.§ (1) bekezdés i) pontja szerint).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség,
 • hazai és/vagy uniós támogatások kezelésében és lebonyolításában szerzett tapasztalat
 • mérlegképes könyvelői végzettség
 • számviteli ismeretek
 • közbeszerzési eljárások ismerete
 • „B” kategóriás gépjárművezetői engedély és gépjárművezetői gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

 • pontos, precíz, önálló, felelősségteljes munkavégzés,
 • terhelhetőség, kiváló stressz tűrő képesség,
 • minőségorientáció (szabálykövetés, alaposság, precizitás),
 • figyelem a feladatok határidőben történő végrehajtására,
 • rugalmas, nyitott személyiség, jó együttműködési készség,
 • jó problémamegoldó képesség, kezdeményező készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz, a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, amely itt érhető el: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes
 • motivációs levél
 • kizárólag a feladatkör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 7.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Igazgató részére a allaspalyazat.kaposvar@allamkincstar.gov.hu email címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Ön jelentkezésének elküldésével – külön nyilatkozat nélkül is – tudomásul veszi, hogy az álláspályázatot meghirdető szervezeti egység az álláspályázatával összefüggő személyes adatait – a kiválasztási folyamat során kapcsolattartás céljából, illetve munkaerő-kiválasztási célból – a pályáztatás időtartamára nyilvántartja és kezeli. Kérjük, hogy jelentkezésének elküldése előtt olvassa el az álláspályázatra jelentkezőknek szóló Adatkezelési tájékoztatót a Magyar Államkincstár honlapján (http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_).

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Személyes adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul. Az elektronikus üzenet tárgyában kérjük feltüntetni a SOM-HR/224-1/2021. iktatószámot (a pályázati kiírás iktatószáma) és a feladatkör pontos megnevezését „RFP pályázatkezelési referens” (a pályázati kiírásban szereplő feladatkör). A pályázati felhívás közzétételre kerül a Magyar Államkincstár honlapján is. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Magyar Államkincstár honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni. A feladatkör betöltése a rendelkezésre álló üres álláshelyektől függően történik.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. október 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

ÚJ - 60 ezer eurós támogatást is nyerhetnek önkormányzatok az EU City Facility programjában!

Pályázati Hírek - Fri, 29/10/2021 - 09:04

Meghirdetésre került a European City Facility (EUCF) program 3. beadási köre, melynek keretében helyi önkormányzatok és azok koncorciumai pályázhatnak a Beruházás Koncepicójukhoz szükséges tanulmányok, elemzések elkészítésére. A pályázatban elnyerhető támogatás 60 000 €.

Categories: Pályázatok

ÚJ - Energiaközösségek létrehozására nyílt pályázati felhívás

Pályázati Hírek - Fri, 29/10/2021 - 08:38

Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. meghirdette a "Energiaközösségek kialakítását támogató több éves program megvalósítása" című pályázatát, melynek keretében vállalkozások és azok konzorciumai nyújthatnak be támogatási kérelmet energiaközösségek létrehozásához és működtetéséhez valamint független aggregátor létrehozásához és működtetéséhez kapcsolódó tevékenységek támogatására, a támogatási összeg akár 1 milliárd Ft is lehet.

Categories: Pályázatok

ÚJ - Településterveik elkészítésére pályázhatnak az önkormányzatok!

Pályázati Hírek - Mon, 25/10/2021 - 20:17

Megjelent a "Kistelepülési településtervek elkészítésének támogatása" című pályázati felhívás, melynek keretében települési önkormányzatok pályázhatnak településtervük elkészítésére, a maxmiálisan igényelhető támogatási összeg 3 000 000 Ft.

Categories: Pályázatok

ÚJ - Az idei évben is meghirdetik a Kisfaludy Program Strandfejlesztés pályázatát!

Pályázati Hírek - Mon, 25/10/2021 - 19:34

Meghirdetésre került az idei a "STR-2021 - Strandfejlesztés 2021" című pályázat felhívás tervezete, a pályázat keretében a fürdőhelyek tulajdonosai, fenntartói nyújthatnak be támogatási kérelmet, strandjaik komplex fejlesztésére, a maximálisan igényelhető támogatási összeg 30 millió Ft.

Categories: Pályázatok

ÚJ - Megjelent a végleges felhívás: 100%-os támogatású lakossági napelem pályázat

Pályázati Hírek - Wed, 20/10/2021 - 23:43

Magyarország Kormánya és az Európai Unió támogatásával megjelent a lakossági napelemes rendszer vagy napelemes rendszerrel kombinált fűtési rendszer elektrifikálására vonatkozó pályázati felhívás, melyre december elejétől nyújthatók be a pályázati kérelmek. 

Categories: Pályázatok

Novembertől újra - vidéki mikrovállalkozások pályázhatnak komplex eszközbeszerzésre!

Pályázati Hírek - Thu, 14/10/2021 - 13:18

November elejétől lehet pályázatot benyújtani, a Széchenyi 2020 keretében jelent meg a „Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása” című (GINOP-1.2.9-20 kódszámú) felhívásra, amelyre a közép-magyarországi régió kivételével, december elejéig jelentkezhetnek a mikro- és kisvállalkozások. 

Categories: Pályázatok

ÚJ - 100 millió Ft-ra is pályázhatnak a mezőgazdasági termelők turizmus fejlesztés céljából!

Pályázati Hírek - Wed, 13/10/2021 - 18:51

Megjelent a "VP6-6.4.1–21 - Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Vidéki turizmus fejlesztése" című pályázat felhívás tervezete, a pályázatra olyan mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelők nyújthatnak be támogatási kérelemet, akik vidéki térségben működnek és új szálláshelyet akarnak létrehozni vagy meglévő szálláshelyét szeretné fejleszteni, bővíteni. A pályázat keretében igényelhető maximális támogatási összeg 100 millió Ft.

Categories: Pályázatok

25 milliárd Ft-tal bővül a Magyar Falu Program keretösszege!

Pályázati Hírek - Sat, 09/10/2021 - 01:43

Újabb 25 milliárd forintot biztosít a kormány a falusi utcák, intézmények felújítására, valamint falusi civil szervezetek, egyházközségek, önkormányzatok támogatására - jelentette be a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos csütörtökön a Facebook-oldalán.

Categories: Pályázatok

Október végéig pályázható a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztási támogatása!

Pályázati Hírek - Thu, 07/10/2021 - 14:59

A megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztató akkreditált cégek támogatására 50,1 milliárd forintot biztosít a költségvetés 2022-ben, a pályázatra október 30-ig lehet jelentkezni - hívta fel a figyelmet az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára szerdán Budapesten, sajtótájékoztatón. 

Categories: Pályázatok

ÚJ - Közvetlen uniós programok előkészítésére és önerejéhez igényelhető támogatás

Pályázati Hírek - Thu, 07/10/2021 - 14:58

Megjelent a "A közvetlen irányítású uniós programok pályázataihoz szükséges előkészítési költségek és önerő támogatására" című felhívás, melynek keretében önkormányzatok, intézmények, vállalkozások, szervezetek nyújthanak be támogatási kérelmet már benyújtott vagy benyújtandó közvetlen uniós pályázataik előkészítési költségeire vagy a pályázat önerejének támogatására. A pályázat keretösszege 2 506 060 000 forint.

Categories: Pályázatok

ÚJ - Megjelentek a Nemzeti Együttműködési Alap idei pályázati kiírásai

Pályázati Hírek - Tue, 05/10/2021 - 12:20

Megjelentek a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) 2022-es pályázati kiírásai civil szervezetek részére  - jelentette be a Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára Budapesten sajtótájékoztatón.

Categories: Pályázatok

Akár 20 millió forint támogatással újulhatnak meg népi építészeti értékek!

Pályázati Hírek - Mon, 04/10/2021 - 17:04

A Teleki László Alapítvány lebonyolításával a Magyar Kormány által létrehozott Építészeti Prgram keretből pályázatot hirdet a védett épületek tulajdonosainak, amelyek népi építészeti értéket képviselnek. 

Categories: Pályázatok

ÚJ - Megjelent a takarmány előállító üzemek fejlesztését célzó pályázat

Pályázati Hírek - Thu, 30/09/2021 - 13:23

Megjelent a "VP3-4.2.1.3-21 Takarmány előállító üzemek fejlesztésének támogatása" című pályázat, melynek keretében többek között takarmány előállításához kapcsolódó új eszközök beszerezésére, technológiai rendszerek kialakítására és felújításra, szálíltójárművek beszerzésére, illetve energiahatékonyságot növelő fejlesztésekre lehet pályázani. Az igényelhető támogatási összeg 50 millió Ft-tól 2 milliárd Ft-ig terjedhet.

Categories: Pályázatok

Ismét pályázható az energiahatékony és energiatudatos szervezeteket díjazó elismerés

Pályázati Hírek - Wed, 29/09/2021 - 23:14

A Virtuális Erőmű Program (VEP) a köztársasági elnök által fővédnökölt és az Európai Bizottság által a legjobb három uniós energiahatékonysági program közé választott fentarthatósági kezdeményezés, melynek célja, hogy a partnerek energia- és CO2 megtakarításait pályázatain és projektjein keresztül összegyűjtse, bemutassa, jó példáikat megossza és díjazza.

Categories: Pályázatok

Akár 68 millió forint támogatás is járhat új alkalmazottak után!

Pályázati Hírek - Wed, 29/09/2021 - 12:33

A járványkezelés részeként Magyarország Kormánya akár 17 fő esetében, négymillió forintig terjedő, vissza nem térítendő munkabértámogatást nyújt a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak, az újonnan felvett dolgozók után.

Categories: Pályázatok

Pages