You are here

EU pályázat blog

Subscribe to EU pályázat blog feed
Updated: 3 weeks 4 days ago

Épületenergetikáját korszerűsítette a JAVIPA Kft.

Sat, 23/07/2022 - 19:30

A Széchenyi 2020 program „Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása” című felhívásán 82,03 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el a JAVIPA Nyomdaipari Kft. A 149,14 millió forint összköltségű projekt keretében a békéscsabai vállalkozás a Trefort utca 2/1. szám alatti épületének energetikai korszerűsítését valósította meg.

Az épületenergetikai projekt során 110,88 kW-os napelemes rendszer telepítése valósult meg, ami 336 db 330 Wp-s napelemből és a hozzájuk kapcsolt optimalizálóból áll, ami az általános rendszerekkel ellentétben a teljesítményt 5-20%-kal növeli. Az esetleges meghibásodás vagy teljesítménycsökkenés esetén az optimalizáló beavatkozik és csak az adott hibás panelt teszi csökkentett módba. A rendszerhez távfelügyeleti szolgáltatás is tartozik.

A megfelelő légzárás és a maximális hőszigetelés céljából az épület nagyobbrészt szendvicspanel borítást kapott, így a beépített, de megszüntetett nyílászárók teljesen hőhídmentessé váltak. Ezáltal egy teljes komplex rendszer alakult ki az épületben. A födém szerkezet szigetelése ugyanezen elv alapján került kialakításra.

A gépészeti rész tekintetében az épület energetikai sajátosságait és a munkakörnyezet igényeit figyelembe véve olyan légkezelő rendszer került beépítésre, amely optimalizálja a bent lévő levegő hőmérsékletét, páratartalmát, ami a gyártási folyamat szempontjából elengedhetetlen. A légkezelőbe hővisszanyerő részt is beépítettek, ezáltal is csökkenthető a bevitt fűtési energia. A légkezelő hőenergia ellátását magas COP értékkel bíró hőszivattyú biztosítja. A légkezelő rendszer szerves része lett a használati meleg víz rendszer fejlesztése is, valamint a megfelelő hőegyensúly fenntartásához fan-coil rendszer került beépítésre. A beltéri világítási rendszer kis fogyasztású, nagy fényerejű, korszerű LED technológián alapuló fejlesztése is megvalósult.

A Széchenyi 2020 program „Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása” című, GINOP-4.1.4-19 számú pályázati kiírásán 82 026 844 forint európai uniós támogatást elnyert, 149 139 717 forint összköltségvetésű fejlesztés 2020. január 16-án indult és 2021. szeptember 28-án zárult.

 


Categories: Pályázatok

Energetikai fejlesztés a Fémsystem Kft-nél

Wed, 20/07/2022 - 19:32

Európai uniós támogatásból megvalósult Nyíregyházán a Fémsystem Kft. gyártó üzemének épületenergetikai fejlesztése, napelemes rendszer telepítése.

A Fémsystem Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. júniusában 35,4 Ft millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a Széchenyi 2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében a „Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása” című pályázati kiíráson. A fejlesztés során a gyártó üzem energetikai fejlesztése és napelemes rendszer telepítése valósult meg hálózati villamosenergia-termelés céljából.

A fejlesztés célja a 4400 Nyíregyháza, Rákóczi út 100. szám alatt található gyártó üzem épületének komplex energetikai fejlesztése és az épületre történő 20 kWp teljesítményű napelemes rendszer telepítése volt.

A fejlesztés lényegében közvetett módon hozzájárul a cég eredményének növekedéséhez a működési költségek csökkentésével, amely a pályázó stratégiai szemléletét figyelembe véve a jövőben végrehajtandó fejlesztések szempontjából kiemelten fontos, hiszen a vállalkozás kiemelt célja a folyamatos fejlesztés a versenyképesség fenntartása érdekében. Ennek hatására a jövőben a Fémsystem Kft. alkalmazásában álló munkavállalók száma is emelkedhet, amely a helyi társadalmi-gazdasági mutatók javításához is hozzájárul.

A jelenlegi gazdasági helyzetben igyekeznek havi kiadásaikat a lehető legkisebbre csökkenteni. Az épület fenntartása jelentős terhet rótt a költségvetésre, kiváltképp a téli időszakban. A cég a projektben szereplő épület üzemeltetése során nagyon magas energia számlákat fizetett ki az áramszolgáltató felé, mely jelentősen terhelte költségvetését, éppen ezért energetikai fejlesztést és megújuló energia korszerűsítést kívántak végrehajtani az épületen, hogy csökkentsék a magas energia számláikat. Az épület energia csökkentése érdekében több alternatíva felmerült, melyek közül a napelemes rendszer került kiválasztásra. A vállalkozás elkötelezett a megújuló energiaforrások hasznosításának propagálásában és lehetőségeikhez mérten kiveszik részünket a környezettudatos megoldások alkalmazásában. Jelen beruházással is törekszenek a zöld energia kiaknázására, hiszen mindösszesen 20 kWp teljesítményű napelemes rendszer kiépítését valósították meg.

A fejlesztésben érintett épületegység adja a cég nettó árbevételének jelentős részét, így kiemelt jelentőségű számukra a sikeres pályázat és projektzárás, melynek megvalósításával a társaság versenyképessége, piaci pozíciója erősödik és a munkahelyek megtartása is biztosított. E pályázat jól szolgálja a kormányzati stratégia mikro, kis és középvállalati szinten történő megvalósítását.


Categories: Pályázatok

Termelési kapacitását bővítette a Titán’94 Kft.

Mon, 30/05/2022 - 11:05

A Széchenyi 2020 program „Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése” című felhívásán 337,01 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el a Titán’94 Kft. új termelő kapacitások kialakítására.

A cég 674 millió forint összköltségvetésű komplex beruházása során bővítette eszközparkját, szoftver- és folyamatfejlesztést valósított meg, valamint új csarnokot épített Lőrinciben.

A fejlesztési projekt több elemből tevődött össze. Infrastruktúra fejlesztés keretében saját ingatlanon megvalósult egy könnyen megközelíthető, bruttó 1000 négyzetméteres alapterületű fémipari megmunkáló üzem építése. Eszközbeszerzés keretében 3 és 5 tengelyes marógépek, síkköszörű, hőkezelő kemence, furat-szikraforgácsoló, lézerhegesztő, merülős huzal-szikraforgácsoló kompresszor, esztergagép, szerszám-összeszerelő terület, valamint nagy szerszámok mozgatásához szükséges daru beszerzése, valamint Ipar 4.0 megoldások bevezetése, mivel a gyáregység a modern elvárásoknak megfelelően termelésirányítási rendszerrel és a modern szerszám tervezéshez, programkészítéshez szükséges feltételek megteremtésével lehet igazán hatékony.

A 100%-ban magyar tulajdonú családi vállalkozás új gyártócsarnokának létesítésével újabb technológia vált elérhetővé a szerszámkészítés területén, mely kiegészítette, bővítette a cég tevékenységi körét, és munkahelyeket teremtett Lőrinciben, valamint lehetőséget ad a további fejlődésre is. Az 1000 négyzetméteres gyártócsarnok 30 tonnás daruval, belső úthálózattal 4,5 hektáros fejlesztési területen valósult meg. A beruházás eredményeként a lőrinci telephelyen nagy teljesítményű CNC-megmunkáló központ és hőkezelő üzem jött létre, lehetőséget biztosítva a szerszámkészítési, karbantartási munkák megvalósítására.

A Széchenyi 2020 program „Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése” című, GINOP-1.2.1-16 számú pályázati kiírásán 337 013 172 forint európai uniós támogatást elnyert, 674 026 344 forint összköltségvetésű fejlesztés 2019. január 28-án indult és 2022. január 20-án zárult.


Categories: Pályázatok

Új klinikai, molekuláris és immunológiai markereket azonosítottak Szegeden

Sat, 18/12/2021 - 22:34

A Széchenyi 2020 program „Stratégiai K+F műhelyek kiválósága” című pályázata keretében az ELKH Szegedi Biológiai Kutatóközpont és a Szegedi Tudományegyetem 996,75 millió forint európai uniós vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projekt során gyulladásos és autoimmun kórképek fenotípusos és funkcionális multiparaméteres jellemzése történt.

A projekt célja az autoimmun betegségekkel kapcsolatos ismeretek bővítése volt a legmodernebb technológiák felhasználásával. Terápia naív rheumatoid arthrytis (RA), szisztémás lupus erythematosus (SLE) és progresszív szisztémás szklerózisos (SSC) betegek vérmintáit vizsgálták, valamint a konzorcium speciális autóimmun modellt hozott létre rágcsálókban.

A kutatás során szisztémás autoimmun kórképek kialakulásának vagy előre haladásának hátterében álló mechanizmusait tanulmányozták. Az együttműködéssel, valamint a rendszerszintű kutatási profillal lehetővé vált eddig nem ismert klinikai, molekuláris és immunológiai markerek azonosítása, melyek segítséget jelentenek az autoimmun, gyulladásos kórképek diagnosztizálásában, a betegség lefolyásának-, a gyógyszeres kezelés várható hatásának megítélésében és a szövődmények előrejelzésében. A kutatók továbbá azonosítottak egy új RA plazma markert, a 3-36 PYY fehérjét, mely az RA korai diagnózisát segítheti elő.

A projekt keretében beszerzésre került egy Helios bioanalitikai tömeg citometriás rendszer, amely multiparaméteres egyedi sejtek fenotípusos és funkcionális profilozását tette lehetővé. Több immunsejt alpopulációt azonosítottak, amely az RA, SLE vagy SSC patomechanizmusában játszik szerepet.

A pályázat keretén belül 21 angol nyelvű tudományos publikáció született, 10 konferencia előadás és 14 konferencia poszter került bemutatásra a tudományos közösség számára.

A GINOP-2.3.2-15 számú pályázati kiíráson támogatást nyert, 996 754 125 forint összköltségvetésű fejlesztés 2016. december 1-én indult és 2021. november 28-án zárult.


Categories: Pályázatok

Élvonalbeli kutatások Szegeden a sejtek fehérjeháztartásáról

Tue, 16/11/2021 - 12:06


A Széchenyi 2020 program keretében az ELKH Szegedi Biológiai Kutatóközpont és a Szegedi Tudományegyetem konzorciuma 897 millió forint európai uniós támogatást nyert el. A projekt során a sejtek fehérjeháztartását szabályozó folyamatok vizsgálata történt újszerű genetikai és proteomikai módszerekkel.

A fehérjeháztartás fenntartása az élet egyik alapfeltétele. A sejtek a fehérjéik életidejét, térbeli elhelyezkedését és működését jórészt utólagos fehérjemódosításokkal, az ún. poszttranszlációs módosításokkal szabályozzák.

A kutatási projekt célkitűzése új ismeretek szerzése volt a fehérjeháztartás szabályozásában szerepet játszó poszttranszlációs módosítások szerepéről, illetve olyan kapcsolódó folyamatokról, mint differenciálódás, spermiumképzés, az autofágia, a kromoszómaszerkezet kialakítása, vagy betegségeket okozó fehérje aggregátumok képződése és lebontása.

A kísérleteket a legkorszerűbb genommérnöki és fehérjeanalitikai módszerek kombinálásával, új módszerek fejlesztésével Drosophila modellen végezték. Kutatási céljaikat egymással összefüggő és kölcsönösen egymásra épülő kutatási témák és a kutatást segítő háttér laboratóriumok összehangolt működésével érték el.

A projektet az ELKH, korábban MTA kutatóhálózat egyik legnagyobb élettudományi intézménye a Szegedi Biológiai Kutatóközpont és Közép-Európa egyik legrangosabb egyetemeként számon tartott Szegedi Tudományegyetem Drosophilakutató műhelyeinek konzorciuma valósította meg.

A pályázat végrehajtása során elért tudományos eredményeket ötvenegy Q1-es besorolású folyóiratban megjelent tudományos közleményben foglalták össze. A kutatómunkába számos fiatal kutatót vontak be, közülük 14-en pályázati munkájuk eredményei alapján PhD fokozatot szereztek.

A Széchenyi 2020 „Stratégiai K+F műhelyek kiválósága” című, GINOP-2.3.2-15 számú pályázati kiírásán támogatást nyert, 897 000 323 forint összköltségvetésű fejlesztés 2017. február 1-én indult és 2021. október 29-én zárult.


Categories: Pályázatok

Új mikrofluidikai és mikroszkopikus eljárásokat fejlesztettek magyar kutatók

Mon, 15/11/2021 - 11:40

A Széchenyi 2020 program „Stratégiai K+F műhelyek kiválósága” pályázata keretében az ELKH Szegedi Biológiai Kutatóközpont (SZBK) és a Debreceni Egyetem (DE) kutatóiból álló konzorcium 2017 óta vizsgálta azt, hogy a sejtek genotípusa és környezete hogyan határozza meg azok megfigyelhető tulajdonságait. A „Rendszerszintű mikrofluidikai analízis az iChamber platformmal” című projekt 980,18 millió forint európai uniós támogatással valósult meg.

Az elmúlt években hatalmas fejlődés ment végbe a mikroszkópia és a biológiai vizsgálati módszerek miniatürizálása terén. Ezen új technológiák lehetővé teszik az egyedi sejtek követését és környezetük manipulálását a laboratóriumban, így végső soron segítenek megérteni azt, hogy a környezet és az örökítőanyag hogyan alakítja a sejtek viselkedését.

A kutatók újfajta módon ötvözték az egyedi sejt vizsgálatára alkalmazott technológiákat, aminek eredményeként új mikrofluidikai és mikroszkopikus eljárásokat fejlesztettek ki. Ezeket olyan élvonalbeli tudományos területeken alkalmazták, mint a gyógyszermolekulák gyors jellemzése, a daganatok vizsgálata, az immunválaszban részt vevő sejtek kölcsönhatása, a fotoszintézis és sejtosztódás kapcsolatának megértése algákban, a korallalkotó algasejtek jellemzése és a káros mutációk evolúciós szerepének megértése egysejtű sörélesztőben.

A projekt áttörő eredményeiről több mint 40 tudományos közlemény született, közülük több a legrangosabb folyóiratokban (például Nature Communications, PNAS, Plant Physiology, Molecular Biology and Evolution) jelent meg.

A GINOP-2.3.2-15 számú pályázati kiíráson támogatást nyert, 980 184 000 forint összköltségvetésű fejlesztés 2017. március 1-jén indult és 2021. november 30-án zárul.


Categories: Pályázatok

Két új, gyógyító eljárást vezet be a Korányi

Fri, 09/07/2021 - 15:18

A Széchenyi 2020 program „Országos Intézetek transznacionális és innovációs fejlesztései” című felhívása keretében 296,91 millió forint vissza nem térítendő, európai uniós támogatást nyert el az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet (OKPI). A projekt során németországi tanulmányutak és eszközbeszerzések mellett a nemzetközi együttműködés tapasztalatai alapján 2 új, fejlett gyógyító eljárás (ECMO, MWA) bevezetése történik az intézetben.

A Regensburgi partnerintézmény gyakorlati tapasztalataira épít a projekt keretében az OKPI-ban bevezetni tervezett 2 új, fejlett gyógyító eljárás: az extrakorporális membránoxigenizáció (ECMO), és a mikrohullámú tumorabláció (MWA).

A németországi partnernél a légzési elégteleneségben szenvedők intenzív osztályos ECMO kezelése, a betegek ECMO transzportja világszínvonalon zajlik. Az intézmény a mikrohullámú tumorablációval kapcsolatban több éves szakmai és gyakorlati tapasztalattal rendelkezik a tüdődaganatok, valamint a máj- mellékvese- csont- és egyéb lágyrész-daganatok kezelésében.

A projekt keretében a projekt célcsoportját képező OKPI munkatársai 11 alkalommal terveznek kiutazni a német partnerintézménybe. A tanulmányutak célja az intézetben fejleszteni kívánt egészségügyi szolgáltatáshoz kapcsolódó 2 új, fejlett gyógyító eljárás szakmai, infrastrukturális eszközparkjának megismerése, a terápiás lehetőségek gyakorlati megismerése, az ellátás során alkalmazott újszerű jó gyakorlatok, módszerek azonosítása, megismerése és adaptációja a hazai ellátási viszonyokra. A hazai bevezetéshez elengedhetetlen az ellátásszervezéshez kapcsolódó kérdéskörök számbavétele, a hazai bevezetést elősegítő szakmai javaslatok megismerése.

Az EFOP-5.2.6-20 számú pályázati kiíráson 100%-os támogatást elnyert, 296 914 209 forint összköltségvetésű fejlesztés 2021. március 21-én indult és várhatóan 2022. december 31-én zárul.


Categories: Pályázatok

Termék és piacbővítésre nyert támogatást a WeLoveShirts Kft.

Tue, 29/06/2021 - 10:11

A Széchenyi 2020 program „Divat és dizájnipari mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” című felhívásán 150 millió forint feltételesen visszatérítendő európai uniós támogatást nyert el a WeLoveShirts Kft. termék és piacbővítésre.

A WeLoveShirts Kft. 2014 márciusában jött létre azzal a céllal, hogy a kecskeméti egyedi pólógyártást magasabb színvonalra emelje. 2014-ben a kecskeméti piacon 4-5 szereplő foglalkozott egyedi pólógyártással, gyenge technológiával és minőséggel. Ebben üzleti lehetőséget láttak, így a vállalkozás minőségi és hordható termékek gyártásával sikeresen tudott növekedni.

Jelen projekt célja a termékportfólió bővítése és a piaci részvétel növekedése mind a jelenlegi piacon, mind az új termékekkel megnyíló piacokon.

A 150 millió forint európai uniós támogatás segítségével a projekt számos új termékkategória létrehozását támogatja, ezen kívül a jelenlegi termelési kapacitás 30%-kal nő a fejlesztéssel.

A beruházásnak köszönhetően a vállalat 15 darab munkahelyet tud megőrizni, és további 3 darab új munkahelyet teremt.

A Széchenyi 2020 program „Divat és dizájnipari mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatás” című, GINOP-1.2.14-20 számú pályázati kiírásán 150 000 000 forint európai uniós támogatást elnyert fejlesztés 2020. július 10-én indult és a projekt tervezett zárása 2022. január 9-e.


Categories: Pályázatok

Hazai beszállítókkal együtt fejlesztett a Samsonite

Sat, 17/04/2021 - 17:47

A Széchenyi 2020 program „Beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások és beszállítói integrátorok támogatása” című felhívása keretében 445,87 millió forint vissza nem térítendő, európai uniós támogatást nyert el a SAMSONITE-HUNGÁRIA Bőrönd Kft. által vezetett konzorcium. A 919,97 millió forint összköltségű projekt során keményfedeles bőrönd, fröccsöntött bőrönd alkatrészgyártó kapacitások bővítése, beszállítói készségek és versenyképesség fejlesztése történt új, hazai kkv-beszállítók integrációba vonásával.

Jelen fejlesztési projektet a magyarországi Samsonite dinamikus piaci növekedéséből levezethető termelésének bővülése alapozta meg. A meredeken felfutó termelés egyre fokozódó igényt támasztott stabil és versenyképes helyi beszállítói háttér kiépítésére, ami egybevág a Samsonite csoport stratégiai célkitűzésével is, miszerint az árban ugyan versenyképes, de kevésbé rugalmas távol keleti beszállítók kiváltása kívánatos a gyártó bázisokhoz közelebb fekvő, rugalmas reagálásra képes, helyi beszállítókra. A magyarországi kkv beszállítók ennek a folyamatnak fontos haszonélvezői lehetnek, amennyiben felkészültnek bizonyulnak két tekintetben. A beszállítók egyrészt olyan termelési kapacitással, korszerű, a Samsonite termeléséhez illeszkedő technológiával, másrészt szervezeti és működési keretrendszerrel rendelkezzenek, melyekkel a Samsonite versenyképes és innovatív beszállítóivá válhatnak. A projekt ezen két célkitűzés mentén megvalósuló fejlesztésekre irányult.

A Samsonite új, innovatív technológia bevezetését jelentő termékpaletta bővítő beruházása mellett mind a négy beszállító jelentősen növelte fröccsöntő kapacitásait modern eszközök beszerzésével, két beszállító pedig jelentős épület beruházást is megvalósított. A beruházásokhoz kapcsolódó informatikai, szoftver és hardver fejlesztések pedig minden konzorciumi tag fejlesztésének részét képezték. Ezzel hasonló jelentőségű terület a beszállító kkv-k fejlesztése, melynek érdekében a Samsonite ingyenes tanácsadással és szervezetfejlesztéssel segítette beszállítóit, valamint tanácsadó, képző, szervezetfejlesztő szervezeteket ajánlott számukra, illetve segített meghatározni a fejlesztések irányait, monitorozni a fejlesztést.

A projekt konzorciumvezetője a SAMSONITE-HUNGÁRIA Kft., konzorciumi tagok a Kresz & Fiedler Kft., a Termoplast Kkt., a Plasticor Kft., és a Sárrét-Plast Zrt. voltak. A GINOP-1.3.3-16 számú pályázati kiíráson 445 867 312 forintos támogatást elnyert, 919 974 009 forint összköltségvetésű fejlesztés 2016. december 19-én indult és 2021. március 16-án zárult.


Categories: Pályázatok

Napelemek kerültek a MONTANA PANEL Kft. épületeire

Sat, 27/03/2021 - 11:53

A Széchenyi 2020 program „Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása” című felhívásán 16,56 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el a Montana Panel Kft. A 30,11 millió forint összköltségvetésű beruházás során háztartási méretű kiserőműves PV rendszerek telepítése valósult meg a vállalkozás seregélyesi épületein.

A fejlesztés célja a működési költségek csökkentése volt helyben megtermelhető megújuló energiával, melynek következtében a vállalkozás piaci pozíciója tovább erősödik a versenytársakkal szemben. A villamosenergia felhasználásának csökkentése érdekében két darab 50kVA csatlakozási teljesítményű napelemes rendszer telepítése és üzembe helyezése történt meg a vállalkozás telephelyén lévő csarnoképületek tetőfelületén.

A két épület fizikailag a 8111 Seregélyes Jánosmajor Ipari Zóna 025/56 helyrajzi számon található. A 19-es épületen a PV rendszer 187 darab EXE SOLAR AEXM típusú 340 W névleges teljesítményű monokristályos napelem modulból áll, ami összesen 8 sztringen csatlakozik a FRONIUS cég által gyártott 1 db Symo 20.0-3-M és 2 db Symo 15.0-3-M hálózatba tápláló inverterekhez. A 20-as számú épület tetőszerkezetére 165 db EXE SOLAR AEXM típusú 340 W névleges teljesítményű monokristályos napelem modul került telepítésre. A modulok által előállított egyenfeszültséget 1 db FRONIUS ECO 25.0-3-S és 2 db FRONIUS Symo 12.5-3-M inverter alakítja át váltakozó feszültséggé. Ezek a berendezések olyan integrált hálózati csatlakozásra alkalmas eszközzel vannak ellátva, ami alkalmassá teszi őket az üzemelésből fakadó monitoring adatok feldolgozására és azokat egy webes felületen keresztül történő megjelenítésére is.

A beruházás eredményeképpen a vállalkozás primer energiafelhasználás csökkenése 710,09 GJ/év. Az alkalmazott technológiával a környezetbe távozó károsanyag kibocsátás 99,04 tonnával csökken évente, így segítve a Magyarország által is vállalt klímacélok mihamarabbi elérését. A kivitelezést a SPRING SOLAR Kft. végezte.

A Széchenyi 2020 program „Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása” című, GINOP-4.1.4-19 számú pályázati kiírásán 16 559 400 forint európai uniós támogatást elnyert, 30 108 000 forint összköltségvetésű fejlesztés 2021. március 24-én zárult.


Categories: Pályázatok

Újabb technológiai-fejlesztési beruházás a JAVIPA Kft-nél

Wed, 10/02/2021 - 11:43


A JAVIPA Nyomdaipari Kft. a Széchenyi 2020 program „A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” című pályázata keretében 58,05 millió forint feltételesen visszatérítendő európai uniós támogatást nyert el. A 82,9 millió forint összköltségű projekt során a békéscsabai cég eszközparkját bővítette.

A megnövekedett megrendelések kielégítése érdekében a JAVIPA Kft. újabb kapacitásbővítő technológiai beszerzéseket valósított meg.

A vállalkozás az eddigi hajtogatógépeivel egységenként maximum 4 hajtást tudott elvégezni, az új 8 táskás HERZOG + HEYMANN M7.32 hajtogatógéppel viszont már 8 hajtást is meg tud valósítani, mellyel megrendelői igényeket rugalmasan ki tudja elégíteni.

A POLAR RA-4 rázóasztal a nyomtatás előtt az ívek fellazítását, előkészítését teszi lehetővé, a POLAR N 115 Plus egyenes-vágógép segítségével pedig a kinyomtatott betegtájékoztatók, használati utasítások pontos vágását tudják elvégezni. Az alagúttal, behordószalaggal rendelkező Minipack Praktika X2 automata zsugorfóliázó segítségével a megrendelő kérése szerint kötegekben, alacsony hőmérsékleten zsugorodó fóliával tudnak ezután csomagolni.

A JAVIPA Kft a beruházásnak köszönhetően több vevői igényt tud kielégíteni és új exportpiacok nyílnak meg a cég előtt.

A GINOP-1.2.8-20 számú pályázati kiíráson 58 048 381 forint uniós támogatást elnyert, 82 926 259 forint összköltségvetésű fejlesztés 2020. július 1-jén indult és 2020. december 11-én zárult.


Categories: Pályázatok

GMO mentes takarmány szójabab termesztési technológiáját fejlesztették

Thu, 01/10/2020 - 13:27

A Széchenyi 2020 program „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” című pályázata keretében 209,22 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el a GALLDORF Takarmánygyártó és Kereskedelmi Zrt. által vezetett konzorcium. A 341,37 millió forint összköltségű projekt során a GMO mentes, minőségi takarmány szójabab termesztési technológiáját és feldolgozási lehetőségeit vizsgálták a sertéstakarmányozásban.

Mérlegelve a jelenlegi magyarországi időjárási szélsőségeket, az ennek egyre jobban kitett termőhelyeket, a konzorcium célja egy olyan szója szortiment vizsgálata volt, mely alkalmas a közép-magyarországi klímán való termesztésre, és minőségi takarmány szója alapanyagot biztosít minden körülmény között, magas (33% fölötti) fehérjetartalommal. A hazai gazdálkodók lehetőségeikhez mérten csak olyan technológiai eljárásokat alkalmaztak, amelyek a legtöbb egyéni gazdálkodónál is megtalálhatók annak érdekében, hogy az előállítási költségek optimálisak maradjanak, míg a minőség és terméshozam emelkedjen a hazai takarmányipar igényeinek megfelelően.

Az így kapott alapanyagokat nem csak a megszokott három paraméterre (nedvesség-, fehérje- és olajtartalomra) vizsgálták, hanem takarmány analizátor (NIRSTM DS2500) segítségével teljes vizsgálatot folytattak, hogy lássák, a szójababok különböző beltartalmi mutatóira miként hat a hazai tápanyag-utánpótlás és termesztés technológia. A jelenlegi eredmények alapján, akkor érhető el kimagasló termésátlag, ha biztosított a megfelelő nitrogén-hatóanyag mind a szántóföld, mind a szójabab számára. Ez jelen esetben 54 kg/ha nitrogén-hatóanyagot jelentett, amivel elérték az igen korai/ korai szójafajtánál a 2,6-3,3 t/ha hozamot. A sortávolság 24 cm volt, öntözést, állománykezelést (lombtrágyázást és mechanikai sorközművelést) nem végeztek a növényállományban. A kiemelkedő hozamhoz jó fehérje (34-36%)-, olajtartalom (20%), Nyerszsír: 72-83 g/100g, Nyersrost: 13-45 g/100g, NDF- érték: 10,7-12 g/100g és ADF- érték: 9,25-9,61 g/100g párosult, ami a sertés takarmányozáshoz kiválóan megfelelt.

A projekt következő eleme a sertés etetési kísérlet volt, mely alapján a legjobb (legmagasabb) fehérje tartalommal bíró szójafajtát vitték tovább, hisz a hazai takarmányipar igényeinek egyik hangsúlyos eleme a szója fehérje tartalma. Első periódusban megvizsgálták a full-fat szójabab táplálóanyag emészthetőségét három különböző hőkezelés mellett, amit gabona alapú takarmányokhoz viszonyítottak. A modellkísérletek eredményei rávilágítottak arra, mely hőkezelés (full-fat) ajánlott a különböző sertésállományok számára (bélsárból mért fehérje tartalom összehasonlításával), valamint a véghízlalásnál etetett full-fat szója hatása kiértékelhetővé vált SEUROP minősítéssel. Az eredmények alapján kezdődött meg a prototípus takarmány receptúrájának összehasonlító elemzése, az új receptek kidolgozása. A receptúra megalkotásánál nem csak az állatállományok korát (malac, süldő, hízó), hanem annak ár-érték arányát is úgy határozták meg, hogy az a mindenkori piaci igényekhez igazodjon. A nyomonkövetést az új takarmányoptimalizáló receptszámító szoftver és az ún. „okos raktár” teszi még könnyebbé, amely megakadályozza az alapanyagok keveredését, a takarmányok túlgyártását és folyamatosan ellenőrizhetővé válik a rendelkezésre álló készlet, félkész és befejezett áru, valamint az ügyfeleink rendelése és annak állapota. A projekt eredményeként a GALLDORF Zrt. partnereinek és vevőinek kiszolgálása még hatékonyabbá és gyorsabbá vált.

A VEKOP-2.1.1-15 számú pályázati kiíráson 209 223 935 forint uniós támogatást elnyert, 341 372 697 forint összköltségvetésű fejlesztés 2017. október 1-én indult és 2020. szeptember 28-án zárult.


Categories: Pályázatok

Légijárművek fedélzeti védelmi rendszerét fejlesztették

Tue, 14/07/2020 - 14:35

A Széchenyi 2020 program „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében” című konstrukciója keretében 298,75 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el a Specimpex Kft. A vállalkozás 543,18 millió forint összköltségű projektje során helikopterek és repülőgépek komplex védelmi rendszerének kifejlesztése történt.

A „Repüléstechnikai eszközök komplex védelmi rendszerének fejlesztése a Specimpex Kft-nél” című projekt keretében a Specimpex Kft. szakembereinek kutatási és fejlesztési munkái során egy „Mirázs” rendszer (prototípus) került kifejlesztésre, amely az utas- és teherszállító légijárművek védelmét szolgálja a hordozható légvédelmi rakétarendszerekkel szemben.

A „Mirázs” rendszer automatikus üzemmódban működik, és lehetővé teszi a légvédelmi-rakéta indításának észlelését, a személyzet értesítését a támadásról és automatikus jelzést ad az infracsapda kidobó rendszer működtetésére.

A támadó rakéta észlelése annak rakéta-hajtómű fáklyája kisugárzása alapján történik. A rendszer érzékelői az elektromágneses sugárzás két – ultraibolya és infravörös – tartományában működnek. A két csatornán egyidejűleg érkező információk, valamint a modern adatfeldolgozási módszerek használata lehetővé teszik a fenyegetés észlelésének nagyfokú valószínűségét.

A projekt során a „Mirázs” rendszer két prototípusa készült el, és ezek vizsgálatára került sor.

A prototípusok lefolytatott kutatási és teszt eredményei alapján meghatározásra kerültek a rendszer továbbfejlesztésének irányai olyan paraméterek elérése érdekében, amelyek biztosítják annak versenyképességét a légijárműveket a rakéta fenyegetettségtől védő eszközök piacán.

A Széchenyi 2020 program keretében megjelent GINOP-2.1.2-8-1-4-16 számú pályázati kiíráson 298,75 millió forint vissza nem térítendő és 149,92 millió forint visszatérítendő támogatást elnyert fejlesztés 2018. május 1-jén indult és 2020. június 30-án zárult.


Categories: Pályázatok

Poszt operatív őrző és telemedicinális otthoni állapot megfigyelő rendszert fejlesztenek

Thu, 09/07/2020 - 18:53

A Széchenyi 2020 program „K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések” című konstrukciója keretében 444,74 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el az EN-CO Software Kft. és három konzorciumi partnere, a Debreceni Egyetem, az MSB-Met Kft. és az Adware Research Kft.

A konzorcium 648,19 millió forint összköltségű projektje során új orvosi kutatási eredményeket integráló, összetett szolgáltatást nyújtó komplex rendszer kutatása és fejlesztése valósul meg.

A projekt célja egy komplex poszt operatív őrző mérőrendszer kifejlesztése, telemedicinális opcióval a műtét utáni otthoni fizikális állapot megfigyelés lehetőségével. A diagnosztikai cél eléréséhez kialakítandó mérési felület lényeges innovációs újdonsága, hogy a hagyományos kardiális őrzés kibővülne a gasztrointesztinális régió figyelésével. Az új fiziológiás paraméter beiktatása az őrzésbe egy megoldatlan, de a beteg állapotát jelentősen befolyásoló kóros jelenséget – a paralitikus ileusz – kvantitatív észlelését tenné lehetővé.

A projekt által létrejövő termék újabb terápiás lehetőséget nyújt az egészségipar számára. Cél továbbá a post operatív betegek részére egy telemedicinális betegmegfigyelő rendszer fejlesztése, ezzel elősegítve a betegek otthonukban történő megfigyelését.

A GINOP-2.2.1-18 kódszámú pályázati kiíráson 444 739 583 forint vissza nem térítendő támogatást elnyert, 648 188 366 forint összköltségvetésű fejlesztés saját erőből már 2020. február 1-én elindult és várhatóan 2022. december 31-én zárul.


Categories: Pályázatok

Borászati üzemét fejlesztette a WEINHAUS

Tue, 31/03/2020 - 00:53


A Széchenyi 2020 program „Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatása kombinált hiteltermékkel” című konstrukciója keretében 271,04 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el a WEINHAUS Kft. A vállalkozás 705,94 millió forint összköltségű projektje során bócsai üzemének infrastrukturális és energetikai fejlesztése történt meg eszközbeszerzés mellett.

A projekt során megvalósult fejlesztések a teljes borászati technológiát érintették, és beépültek a meglévő elemek közé, úgy, hogy korszerűsítik azokat, és növelik az üzem feldolgozó kapacitását. A fejlesztési projekt eredményeképpen létrejött kapacitásbővülés lehetővé teszi az előregyártást, további megrendelések teljesítését és a gördülékenyebb kiszolgálást. A fejlesztések három részre bonthatóak: infrastrukturális bővítésre, energetikai fejlesztésre és eszközbeszerzésre.

Az infrastrukturális bővítés keretében egy bortároló csarnok és egy bortároló raktárcsarnok épült. A hőszigetelt, 700 m2-es bortároló csarnok alkalmas arra, hogy áthidalja az évszakok közötti hőmérséklet különbséget, benne 20 db 1000 hl-es és 16 db 1500 hl-es tartályt helyeztek el. Az 1000 m2-es hőszigetelt raktárcsarnokban a palackozott termékek tárolása és komissiózása történik.

Az energetikai fejlesztés során napelem rendszer kiépítésére került sor. A 180,4 kWp teljesítményű napelem-telepet az eddig is meglévő épületek tetején helyezték el, melyek invertereken keresztül kapcsolódnak a villamos hálózatra. A rendszer teljesen automatikus szabályozású, és alkalmazkodik az üzem pillanatnyi fogyasztásához.

A projekt során megvalósult eszközbeszerzések keretében a borászati vállalkozás többek között 5 db szőlőszállító konténert, és kiszolgáló tartályokat is üzembe helyezett.

A GINOP-1.2.6-8.3.4-16 kódszámú pályázati kiíráson 271,04 millió forint vissza nem térítendő és 278,57 millió forint visszatérítendő támogatást elnyert, 705,94 millió forint összköltségvetésű fejlesztés 2018. március 1-jén indult és 2020. március 1-jén sikeresen lezárult.


Categories: Pályázatok

Lebomló hulladékzsákba RFID chip beültetőt fejlesztettek

Thu, 26/03/2020 - 13:14

A Széchenyi 2020 program „Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés” című konstrukciója keretében 56,96 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el az RF-IT Hungary Kft. A 100%-ban magyar emberek találmánya és fejlesztők munkájának eredménye olyan hulladékipari RFID technológiai újítás, amellyel visszaszorítható az illegális hulladékürítések száma.

A hulladékos szektorban az RFID rendszer elterjedése miatt a kukazsák bedobása a harácsoló térbe „fekete ürítésnek”, azaz illegálisnak minősül, mivel a zsákban nincsen chip, viszont a személyzetnek kötelessége elvinni azt. Az RF-IT Hungary Kft. felismerte, hogy a zsákokat mindenképpen chippel kell ellátni, hogy teljesen zárt legyen a rendszer, hogy ne csak a hulladékgyűjtő edények legyenek RFID címkével ellátva, hanem a zsákok is, így leszűkítésre kerül az illegális ürítések száma. Eddig manuálisan helyezték bele a kukazsákokba az UHF RFID címkét és inicializálták, viszont a kézi módszerrel a gyártási idő és a költségek is magasak voltak.

A projekt célja egy olyan chipet beültető gyártóeszköz létrehozása volt, amely az RF-IT Hungary Kft. által sok éve fejlesztett és gyártott UHF RFID technológián alapuló azonosító rendszernek megkerülhetetlen része. A beültető gép egy mechanikai acélvázon nyugszik, fékezhető kerekekkel, amelynek legalább 150 kg terhet kell elbírni. A gép kettő különálló, de vezérléstechnikai szempontból összekapcsolt elektromechanikus csévélő berendezést tartalmaz, illetve egy pneumatikus működési elvű egykaros beültető egységet. A gép elején tömlősítve található a zsák és rollniban  a beültetésre váró UHF RFID címke. Amint a gép működésbe lép, a lecsévélő egység a megfelelő feszességgel adagolja a fóliát a konfekcionáló gépbe, a címkéző egység ráhelyezi a címkét, majd a zsebkészítő egység zsebet hajt a zsák aljára, plusz védelem miatt majd ez hegesztésre kerül és továbbítódik az RFID íróegység felé.

A létrejött termék azon közszolgáltatók számára lesz elengedhetetlen, ahol UHF RFID rendszer került telepítésre, hogy csakis chipes kukazsák kerüljön a lakossághoz, és ebbe kerüljön elhelyezésre a megtermelt többletszemét. Ezzel a termékkel és a telepített UHF RFID rendszerrel a közszolgáltató egy ellenőrizhető bevételi forráshoz jut, hiszen a lakosság számára csak chippel ellátott kukazsákot értékesít, amely tartalmazza a szolgáltatás díját, majd az adatbázisba rögzíti, hogy melyik háztartásnak hány db került értékesítésre. A többletszemét nem kerül elszállításra „ingyen”, hiszen az UHF RFID rendszer minden olyan tárgyat, amin nem érzékel chipet, és a bedobó szerkezetbe kerül „fekete” ürítésnek regisztrálja, és a közszolgáltató pontosan tudja, hogy hol és mikor történt az esemény, valamint igazolni tudja a lakos számára, hogy mikor milyen plusz szemetet szállíttatott el otthonából feltehetően „ingyen”.

A GINOP-2.1.7-15 számú pályázati kiíráson 56 965 548 forint értékű támogatást elnyert, 86 889 080 forint összköltségvetésű projekt 2018. február 1-én indult és tervezetten 2020. április 15-én zárul.


Categories: Pályázatok

Termelési kapacitását bővítette a SZILVÁSI Építő Kft.

Tue, 25/02/2020 - 12:08

A Széchenyi 2020 program „Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése” című konstrukciója keretében 142,17 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el a SZILVÁSI Építő, Beruházó, Kereskedő és Szolgáltató Kft. A mezőkövesdi cég a 284,34 millió forint összköltségvetésű projektje során új csarnokot épített, és eszközparkját fejlesztette.

A 2009-ben megalakult Szilvási Építő Kft. - második generációs irányítással - átvette a SZILVÁSI cégcsoporton belüli építőipari tevékenységek lebonyolítását. Kezdetben út-, vasút-, közmű-, víz- és mélyépítési szakterületeken működtek, majd magasépítési, szerkezetépítési és környezetrendezési szakágakkal bővült folyamatosan profiljuk. Nem csupán Mezőkövesden, a dél-borsodi régióban, de az egész ország területén végeznek széleskörű építőipari és generálkivitelezői munkákat. Indulásuk óta a cég árbevétele és eredménye folyamatosan növekvő tendenciát mutat. Az alapításkori egy telephely száma mára már ötre növekedett. A cégcsoport alkalmazotti létszáma aktuálisan meghaladja a több mint 100 főt.

Jelen projekt során a következő eszközök beszerzésére került sor: 1db fiberlézer, 1db különböző típusú fémelemek méretre vágását szolgáló panelvágó tárcsás fűrész, 1db élhajlító, 1db acéllemez megmunkálására, élhajlítására alkalmas kézi lemez élhajlító, továbbá 2db darabolt acélszerkezetek durva felületeinek tisztítását, sorjázását lehetővé tevő szalagcsiszoló. A cég továbbá 4db hegesztőgép, 4db hegesztőtechnológiai folyamat térbeli elválasztására szolgáló hegesztőbox, 4db keletkező gázokat elszívó berendezés, 1db 35mm-es és 1db 80mm-es mágnestalpas, nagyméretű acélelemek fúrására alkalmas fúrógép, 1db acélszerkezetek felület tisztítására alkalmas porszóró kabin, 3db sűrített levegőt felhasználó berendezések levegőbiztosítását szolgáló kompresszor, 2db 2400x1200, 2db 2000x1000 összeállító asztal, 2db anyagok mozgatását szolgáló targonca, valamint 2db nagytömegű acél testek mozdítására alkalmas híddaru üzembe helyezését valósította meg.

A vállalkozás az eszközök tárolásához, megóvásához és a munkavégzéshez egy új csarnokot is épített, mely 715 m2-es többfunkciós belső térrel rendelkezik. A cég a projekt keretében a termelésből objektív módon gyűjtött adatok elemzésén és feldolgozásán alapuló, fejlett automatizáltságú intelligens termelésirányítási és döntéstámogató rendszerét is fejlesztette.

A GINOP-1.2.1-16 számú pályázati kiíráson 142 172 400 forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást elnyert, 284 344 800 forint összköltségvetésű fejlesztés 2018. július 13-án indult és 2020. január 31-én zárult.


Categories: Pályázatok

Betegbiztonságot növelő fejlesztés az Országos Kardiológiai Intézetben

Wed, 12/02/2020 - 13:59

A Széchenyi 2020 program „Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések az egészségügyi ellátórendszerben” című konstrukciója keretében 190,96 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet. Az egészségügyi intézmény a projektje során új betegazonosító rendszert vezetett be.

A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet a projekt keretében egy olyan korszerű, a hatályos adatvédelmi törvényeknek megfelelő betegazonosító rendszer bevezetését valósította meg, amely megkönnyíti az Intézet dolgozói számára a betegek azonosítását, különös tekintettel a demens és korlátozott cselekvőképességű, öntudatlan betegek esetében. A betegazonosítási rendszer biztosítja a betegfelvételkor szükséges adatok beviteléhez a megfelelő infrastruktúrát (karszalag, vagy egyéb azonosításra alkalmas eszköz), illetve az ellátás, vagy egyéb azonosításra kijelölt helyszínen a megfelelő eszközöket (kézi szkenner, leolvasó, egyéb céleszköz). A betegazonosító rendszer egységes, központi szolgáltatásként biztosítja valamennyi kapcsolódó rendszer (HIS, labor, intézményi gyógyszertár, stb.) számára az azonosított entitás adatait. A bevezetésre került rendszer alkalmas az ellátás során keletkező hely, idő, erőforrás, és egyéb releváns információ keletkezés helyén és idején történő rögzítésére. Ennek gyakorlati haszna, hogy az Intézet részletesen dokumentálni tudja az egyes mérések, eredmények keletkezésének, beavatkozások, tevékenységek elvégzésének körülményeit minőségbiztosítási, vagy egyéb elemzési célból.

A betegazonosító rendszer bevezetése jelentős könnyebbséget jelent az Intézet dolgozói számára, hiszen munkakörülményeik javulnak, egyes tevékenységek leegyszerűsödnek, az IT-fejlesztések révén az adminisztráció egyszerűsödik. A munkakörülmények javulása pedig növeli a munkaerő megtartó-képességet, és az ellátás eredményességének növekedése miatt érzett jobb közérzet szintén egyértelműen pozitív hatást jelent. A betegazonosító rendszer segítségével mostantól csökken a szakdolgozók adminisztrációval töltött ideje, így azt a betegellátásra és ápolásra tudják fordítani. A gyors, elektronikus betegazonosításnak kiemelt szerepe lesz az akut, nem eszméletnél lévő betegek azonosításában, ahol állapotuk miatt a betegek nem mindig tudnak válaszolni a feltett kérdésekre. A rendszer bevezetésével csökken a tévedés lehetősége, és jelentős mértékben javul a betegbiztonság.

A VEKOP-6.3.5-17 számú pályázati kiíráson 190 964 205 forint értékű támogatást elnyert, 100%-os támogatási intenzitású fejlesztési projekt 2018. június 1-én indult és 2019. december 20-án zárult.


Categories: Pályázatok

Termelési kapacitását bővítette az SHS-ÉPÍTŐ

Wed, 15/01/2020 - 13:45

A Széchenyi 2020 program „Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése” című konstrukciója keretében 64,62 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el az SHS-ÉPÍTŐ Tervező és Kivitelező Kft.

A cég 129,24 millió forint összköltségvetésű projektje során új gyártócsarnokot épített, és eszközparkját fejlesztette.

Az SHS-Építő Kft. építőipari tervezésre és kivitelezésre szakosodott kis cégként kezdte meg működését 2001-ben. Mára a lakossági megrendelések mellett a jelentős méretű ipari beruházásoktól a közintézményeken keresztül a társasházakig több száz épület kivitelezését végezte el. A cég az eltelt évek során jelentős fejlődésen ment keresztül mind a munkák méretét, mind az árbevételt tekintve.

A pályázati projekt eredményeként jelentős kapacitásbővülés lesz elérhető a beszerzett betonelem-gyártó- és rakodógépek révén, melyek a következők: METALIKA MBT-750V/4 betonkeverőgép, METALIKA RVP-2000 GTA betonelemgyártó gép, METALIKA RVP2000 préssablonok, METALIKA M-500 keverőgép, DOOSAN D25GP homokvillás targonca, BOBCAT S570 kompakt rakodógép és BOBCAT E27 mini kotró.

A termelő gépeket az új, 430,56 m2 nettó alapterületű gyártócsarnokban helyezték el. A csarnok főbb paraméterei: 12,00 m fesztávolság, 5,75 m belmagasság. Az acél vázszerkezetű keretállásos szendvicspanel burkolatú épületben történik a betonelemek gyártása, a legyártott termékek mozgatása. Az épület fajlagos költsége 82,7 e Ft/nm.

Az SHS ÉPÍTŐ Kft. a projektnek köszönhetően tovább erősítette nagy növekedési potenciállal rendelkező KKV státuszát. Munkái során a megrendelői igények álltak és állnak a középpontban szakértelmüket, tapasztalatukat nyújtva, nagy hangsúlyt fektetve a precizitásra. Tevékenységük ISO 9001 és ISO 14001 környezeti minősítési rendszer szerint folyik, megfelel a legmagasabb minőségi előírásoknak és követelményeknek.

A GINOP-1.2.1-16 számú pályázati kiíráson 64 619 563 forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást elnyert, 129 239 126 forint összköltségvetésű fejlesztés 2018. május 1-én indult és 2019. december 31-én zárult.


Categories: Pályázatok

Nemzetközi színvonalú, Fejlett Központi Szolgáltató Laboratóriumhálózat jött létre

Sat, 21/12/2019 - 12:51

A Széchenyi 2020 program „Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás” című konstrukciója keretében 979,7 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el a Szegedi Biológiai Kutatóközpont által vezetett konzorcium. A projekt során az SZBK, a Debreceni Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem kutatási infrastruktúrájának hálózatos fejlesztése történt meg nemzetközileg is magasan jegyzett kutatási eredmények megszületése érdekében.

A nagy áteresztőképességű vizsgálómódszerek – köztük a tömegspektrometria, a rendszermikroszkópia, a szekvenálás – közelmúltbeli jelentős fejlődése lehetővé teszi, hogy a korábbinál szisztematikusabban, kvantitatív módon és rendkívül gyorsan szerezzünk információkat biológiai rendszerekről. Mindez új perspektívákat nyit a humán betegségek tanulmányozása és pathomechanizmusuk megértése terén.

A projekt keretében olyan Fejlett Központi Szolgáltató Laboratórium-hálózatot (network of Advanced Core Facilities, ACF-hálózat) hoztak létre, amely tudományos szolgáltató központként három fő funkciót ötvöz: kutatási szolgáltatást nyújt, oktató intézményként működik és a legmagasabb technikai színvonalat és kompetenciát képviseli.

A FUNOMICS-hálózat három laboratóriumból (ACF) épül fel:

(1) a Funkcionális Transzkriptomikai ACF a Debreceni Egyetemen (DE),
(2) az Egysejt-omikai ACF a Szegedi Biológiai Kutatóközpontjában (SZBK),
(3) a Funkcionális Sejtbiológiai és Immunológiai ACF a Szegedi Tudományegyetemen (SZTE).

Az ACF-ek fő egységei lettek annak a Magyar Molekuláris Medicinai Kiválósági Központnak (Hungarian Centre of Excellence for Molecular Medicine, HCEMM), amelyet a Szegedi Biológiai Kutatóközpont a Szegedi Tudományegyetemen a Semmelweis Egyetemmel együttműködésben hozott létre az Európai Unió (EU) „Horizont 2020 Teaming” pályázati felhívása keretében.

A GINOP-2.3.3-15 kódszámú pályázati kiíráson 979 697 379 forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást elnyert, 983 781 069 forint összköltségű fejlesztési projekt 2019. november 30-án sikeresen lezárult.


Categories: Pályázatok

Pages