You are here

Pályázatok

Uniós pályázati és projektmenedzser képzés

Kultúrpont - Tue, 19/05/2015 - 12:32
A Szent Gergely Népfőiskola pályázatot hirdet ingyenes európai uniós pályázati és projektmenedzser képzésen való részvételre.
Categories: Pályázatok

Elhagyott és kidobott állatokat befogadó civil szervezetek ivartalanítási programjainak támogatása

PAFI - Mon, 18/05/2015 - 23:40
A pályázat célja a kóborállomány számának csökkentése, az elhagyott és kidobott állatokat befogadó civil szervezetek ivartalanítási programjainak támogatása.
Categories: Pályázatok

Egyelőre nem lő az EU a líbiai hajókra

EU Pályázati Portál - Mon, 18/05/2015 - 20:33
Hadihajókat küldenek a líbiai embercsempészekre, de ENSZ-felhatalmazás nélkül nem tehetnek sokat.
Categories: Pályázatok

Országos versmondó verseny és rajzpályázat általános- és középiskolák tanulóinak Békéscsabán - Arany János Művelődési Ház

PAFI - Mon, 18/05/2015 - 14:58
A kíiró 2015-ben ünnepli megnyitásának 50. évfordulóját, ebből az alkalomból országos versmondó versenyt és rajzpályázatot hirdet az általános- és középiskolák tanulói számára.
Categories: Pályázatok

Forráskimerülés miatt zárult a benyújtás a kertészeti gépbeszerzés jogcím kisértékű része

Pályázati Hírek - Mon, 18/05/2015 - 14:42

A nagy érdeklődés miatt a támogatási igény meghaladja a jogszabályban előirányzott keretösszeget, ezért az Irányító Hatóság a 20/2015.(V. 18.) számú Közlemény alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek beszerzéséhez a 2015. évben nyújtandó támogatás részletes feltételeiről szóló 26/2015 (V.6) MvM Rendelettel meghirdetett jogcím kisértékű gépbeszerzéseire vonatkozóan a mai napon 11 óra 00 perctől felfüggesztette a támogatási kérelmek benyújtásának lehetőségét.

Categories: Pályázatok

Közbeszerzési jogász

EU Pályázati Portál - Mon, 18/05/2015 - 13:21

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Közbeszerzési jogász

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1016 Budapest, Mészáros utca 58/A.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Az OKTF NHI, mint ajánlatkérő által indított közbeszerzési eljárások, versenyeztetések iparfejlesztési támogatások lebonyolításának előkészítése (felhívások, dokumentációk, szerződés-tervezetek elkészítése) és teljes körű lefolytatása a Kbt., a Közbeszerzési Szabályzat, Versenyeztetési Szabályzat, a pályázati felhívások, valamint az összeférhetetlenségi szabályok betartásával
 • Közbeszerzési, versenyeztetési, pályázati hirdetmények feladása
 • Adatszolgáltatási feladatok támogatása
 • Adminisztratív feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, jogász,
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
 • 2 év közbeszerzési, versenyeztetési, vagy pályázat előkészítési szakmai gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Közbeszerzési referensi végzettség
 • Közbeszerzési törvény ismerete, közbeszerzésben szerzett jártasság
 • A munkakör betöltéséhez szükséges törvények, szabályozások ismerete
 • Jó kommunikációs készség, csapatmunka,
 • önállóság, aktivitás, jó problémafelismerő, és -megoldó képesség
 • Irodai számítástechnikai felhasználói ismeretek szükségesek

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egyetem,
 • Felsőfokú műszaki, vagy közgazdasági végzettség,
 • Környezetvédelmi szakjogászi oklevél, vagy igazolt, hulladékgazdálkodás, illetve hulladékgazdálkod – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 • Jó szintű önálló munkavégzés,
 • pontosság, precizitás, megbízhatóság,
 • felelősségtudat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, megérkezéséig nyilatkozat a büntetlen előéletről,
 • szakirányú egyetemi végzettséget és egyéb végzettséget/képzettséget igazoló okmányok másolata
 • fényképes, részletes szakmai önéletrajz a Kttv. -ben előírt módon
 • motivációs levél
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárást követően a pályázó hozzájárul pályázati anyaga önéletrajzi adatbázisában történő rögzítéséhez és megőrzéséhez, amennyiben nem járul hozzá, úgy nemleges nyilatkozat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség címére történő megküldésével (1016 Budapest, Mészáros utca 58/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OKTF-HR/ , valamint a munkakör megnevezését: Közbeszerzési jogász. VAGY
 • Elektronikus úton Váradi Márta Julianna részére a allas@oktvf.gov.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 29.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. május 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

Projektvezető referens

EU Pályázati Portál - Mon, 18/05/2015 - 13:15

Országos Vízügyi Főigazgatóság

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

projektvezető referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű /határozatlan idejű. A határozott idejű 2015.09.30-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1012 , Márvány utca 1/d.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • A Projekt Irodához tartozó konkrét projekt lebonyolításának napi szintű vezetése, a Projekt Iroda vezetőjének iránymutatása alapján.
 • A lebonyolításhoz kapcsolódó kapcsolattartás, információgyűjtés és jelentés, operatív irányítás.
 • Felelős a projekt sikeres, támogatási szerződésnek megfelelő megvalósításáért, a vonatkozó eljárásrendek betartásáért.
 • A projekt operatív irányítását végzi, a projekt határidőre történő előkészítését és lebonyolítását koordinálja, ennek keretében a Projekt Iroda vezető irányítása mellett gazdálkodik a projekt megvalósításához szükséges erőforrásokkal, a rendelkezésre álló pénzügyi- és időkerettel.
 • Kapcsolatot tart a közreműködő szervezettel, az irányító hatósággal, a projektben érintett állami, önkormányzati intézményekkel, hatóságokkal, szakértőkkel, szakmai fórumokkal, civil szervezetekkel.
 • Eleget tesz a támogatási szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak az előrehaladási jelentéssel, az információnyújtással, és az ellenőrzési jogkörök biztosításával, továbbá a projekt dokumentálásával kapcsolatban.
 • Koordinálja a pályázatok összeállítását és határidőre történő benyújtását, a támogatási szerződések előkészítését, összeállítását.
 • Az intézmény jogi és közbeszerzési feladataiért felelős szervezeti egység irányítása mellett részt vesz a közbeszerzési eljárások ütemtervének és dokumentációjának összeállításában, a közbeszerzési hirdetmények elkészítésében, a közbeszerzési eljárások lebonyolításában, a vállalkozási/megbízási szerződések előkészítésében, a szerződéskötés folyamatában.
 • Koordinálja és kontrollálja a vállalkozási szerződésekben foglaltak határidőre történő teljesülését, teljesítés esetén koordinálja a teljesítésigazolási folyamatot.
 • Koordinálja a projekt kockázatelemzését, kockázat- és változáskezelését.
 • Biztosítja a kommunikációs és PR munkához szükséges információkat a projekt előrehaladásával és kockázataival kapcsolatban.
 • észt vesz valamennyi, a projektet érintő szakmai és vezetői megbeszélésen.
 • Nyomon követi a különböző ellenőrzésre jogosult szervezetek megállapításai alapján készült intézkedési tervben vállalt kötelezettségek teljesítését.
 • Részt vesz a helyszíni ellenőrzési terv elkészítésében, és a helyszíni ellenőrzések megszervezésében, lebonyolításában.
 • A feladat ellátásához elengedhetetlen a vonatkozó jogszabályok nyomon követése és naprakész ismerete, a műszaki előírások és a támogatással összefüggésben keletkezett dokumentumok által támasztott követelmények megismerése, ismerete, betartása és betartatása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés,
 • Felsőfokú építőmérnöki végzettség, az Európai Unió (társ) finanszírozásával megvalósuló vízépítési, vízgazdálkodási, közművesítési projektek tervezésében és/vagy kivitelezésében szerzett min. 3 éves tapasztalat. A vonatkozó szabványok, előírások, jogszabályok alkalmazás szintű ismerete, MS Office, MS Project, AutoCad, felhasználói szintű ismerete, szakma iránt elkötelezett, proaktív hozzáállás, jó problémamegoldó és kiemelkedő szervező készség, kiváló helyesírás és fogalmazás, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Területi vízgazdálkodás vagy vízellátás-csatornázás szakirány, vízépítő-, vízgazdálkodási szakmérnöki végzettség, közbeszerzési gyakorlat, FIDIC szerződéses rendszerben megvalósuló beruházásban szerzett tapasztalat, felelős műszaki vezetői („MV-VZ” vagy azzal egyenértékű) jogosultság, műszaki ellenőri („ME-VZ” vagy azzal egyenértékű) jogosultság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes, fényképes szakmai önéletrajz; iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy a megkéréséről szóló igazolás.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Frauenhoffer László főosztályvezető-helyettes nyújt, a 06-1-225-4400/10089 mellék -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Palánkay Patrícia osztályvezető részére a palankay.patricia@ovf.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat postai úton is benyújtható az Országos Vízügyi Főigazgatóság címére történő megküldésével (1012 Budapest, Márvány u. 1/d.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 06043-0012/2015, valamint a munkakör megnevezését: projektvezető referens. Az előírt feltételeknek megfelelő, a benyújtott önéletrajz alapján alkalmasnak ítélt pályázókkal történt elbeszélgetést követő munkáltatói döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapja

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ovf.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. május 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

Projektmenedzser

EU Pályázati Portál - Mon, 18/05/2015 - 13:10

Belügyminisztérium
Támogatás-koordinációs Főosztály

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

projektmenedzser

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozott idejű, várhatóan 2015.06.01. – 2016.12.31-ig tartó kormánytisztviselői jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1051 Budapest, József Attila u. 2-4.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. melléklet 35. pont: Európai uniós feladatkör

Ellátandó feladatok:

Az Európai Unió által a 2014-2020 időszakra létrehozott Belügyi Alapok keretében jóváhagyott Nemzeti Programok program szintű menedzsment feladatainak ellátása. Ezen belül adminisztratív és szervezési feladatok végzése; részvétel a pályázati kiírások megszervezésében, lebonyolításában; kapcsolattartási és koordinációs feladatok ellátása valamennyi érintett szerv felé; a döntés-előkészítés támogatása; a monitoring folyamatában szükséges jelentések elkészítésének koordinálása és értékelése; a kapcsolódó adatbázisok és nyilvántartások folyamatos frissítése, folyamatos adatrögzítés az informatikai rendszerben; helyszíni ellenőrzések megvalósítása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Belügyi Alapok végrehajtásához kapcsolódó menedzsment feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, egyetem: Európai Unió szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség; egyetemi szintű jogász, szociológus, politológus, bölcsészettudományi és egyes társadalomtudományi, vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett szakképzettség, vagy agrár-felsőoktatásban szerzett szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség vagy gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment, nemzetközi kommunikáció, külgazdasági, nemzetközi marketing és teljes körű minőségirányítási szakon szerzett közgazdász szakképzettség; egyetemi szintű katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) biztonság- és védelempolitikai szakon szerzett szakképzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • legalább 1- 3 éves szakmai tapasztalat,
 • angol nyelvből legalább középfokú általános nyelvvizsga,
 • szervezőkészség, önálló munkavégzés, kreativitás.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közbeszerzési eljárások bonyolításában szerzett, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Európai Unió által társfinanszírozott projektek végrehajtásában szerzett legalább 3 éves tapasztalat,
 • angol nyelvből felsőfokú „C” típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázathoz részletes fényképes szakmai önéletrajzot (telefon és e-mail elérhetőség megjelölésével) és motivációs levelet kell becsatolni. (A 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a nyertes pályázónak legkésőbb az állás betöltésekor kell eredetben benyújtani.) A pályázatra történő jelentkezéskor kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szedő Szilvia főosztályvezető-helyettes nyújt, a szilvia.szedo@bm.gov.hu címen, +36-1-441-1947 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Vígh Viktória részére a viktoria.vigh@bm.gov.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat a Belügyminisztérium szakértő munkatársaiból álló szakmai bíráló bizottság értékeli. A kiválasztott pályázókat a bizottság szóbeli interjún hallgatja meg. A pályázat eredményéről a pályázók elektronikus értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 15.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. május 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

Forráskimerülés miatt zárult a benyújtás a kertészeti gépbeszerzés jogcím kisértékű gépbeszerzései tekintetében

EU Pályázati Portál - Mon, 18/05/2015 - 11:57

A nagy érdeklődés miatt a támogatási igény meghaladja a jogszabályban előirányzott keretösszeget, ezért az Irányító Hatóság a 20/2015.(V. 18.) számú Közlemény alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek beszerzéséhez a kisértékű gépbeszerzéseire vonatkozóan a mai napon 11 óra 00 perctől felfüggesztette a támogatási kérelmek benyújtásának lehetőségét.

(MVH)

Categories: Pályázatok

Az EU is felvonult a vörös szőnyegen Cannes-ban

EU Pályázati Portál - Mon, 18/05/2015 - 10:57
Az Arany Pálmáért készült filmek felét EU-s pénzből is támogatták. A különc EU-biztos ennek örömére Cannes-ban parádézott.
Categories: Pályázatok

Egy héttel tovább lehet szankciómentesen benyújtani az egységes kérelmeket!

EU Pályázati Portál - Fri, 15/05/2015 - 14:52
Megjelent az egységes kérelem benyújtási határidejének meghosszabbításával összefüggésben egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 22/2015 FM rendelet, melynek alapján az ügyfelek egy héttel tovább, május 22-ig nyújthatják be egységes kérelmeiket szankciómentesen a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz.
Categories: Pályázatok

Európa helyett máshol talált partnereket az USA

EU Pályázati Portál - Fri, 15/05/2015 - 14:45
Egyre több a probléma a transzatlanti szabadkereskedelmi egyezmény körül. Miközben húzódnak a tárgyalások, az EU szépen lemarad.
Categories: Pályázatok

Átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatást igénylők figyelmébe!

EU Pályázati Portál - Fri, 15/05/2015 - 12:22
Felhívjuk azon ügyfeleink figyelmét, akik a 2016-os támogatási évben az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet alapján nyújtandó átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatás iránt támogatási kérelmet kívánnak benyújtani, hogy a rendelet alapján 2015. április 1-jétől fennálló tejértékesítési jelentési kötelezettség kapcsán a havi bejelentések elmulasztása esetén a havi jelentés pótolható.
Categories: Pályázatok

Egészség Filmfesztivál - pályázat

Kultúrpont - Fri, 15/05/2015 - 10:08
2016 márciusában rendezik meg Belgiumban az Egészség Filmfesztivált, amelyre már várják filmesek jelentkezését.
Categories: Pályázatok

Május 18-tól lehet pályázni kertészeti gépek beszerzésére!

EU Pályázati Portál - Fri, 15/05/2015 - 09:35
Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek beszerzéséhez a 2015. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2015. (V. 6.) MvM rendelet alapján 10 milliárd forintnyi összegre lehet pályázni a kertészeti ágazat technológiai színvonalának javítása érdekében környezetbarát és energiahatékony gépek és berendezések beszerzésére.

Amennyiben pályázni szeretne, kérjük írjon e-mailt névvel és telefonszámmal a palyazat@operativprogram.hu címre és ingyenes tanácsadás keretében felvesszük Önnel a kapcsolatot.
Categories: Pályázatok

Kertészeti gépbeszerzés pályázat 2015

EU Pályázati Portál - Thu, 14/05/2015 - 15:17

Megjelent a kertészeti gépek beszerzéséhez nyújtandó támogatások felhívása.

Pályázók köre: mezőgazdasági termelők

Elszámolható költségek: a felhívásban meghatározott paramétereknek megfelelő és a gépkatalógusban szereplő új kertészeti gépek.

Támogatás mértéke: 35-45%

 Vissza nem térítendő támogatás, melynek összege

 • kisértékű beruházás estén: max. 5 millió Ft.
 • nagyértékű beruházás estén: max. 50 millió Ft.

A támogatási kérelem benyújtási ideje: 2015. május 18. 8:00-tól forráskimerülésig, de legkésőbb 2015. június 1. 18:00-ig.

Amennyiben pályázni szeretne, kérjük írjon e-mailt névvel és telefonszámmal a palyazat@operativprogram.hu címre és ingyenes tanácsadás keretében felvesszük Önnel a kapcsolatot.

Categories: Pályázatok

Komplex fejlesztést zárt az R-Water

EU pályázat blog - Wed, 13/05/2015 - 15:48

A Gazdaságfejlesztési Operatív Program „Komplex vállalati technológiafejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára” című konstrukció keretében 17,04 millió forint vissza nem térítendő uniós támogatást nyert el az R-Water Kft. A cég a 42,6 millió forint összköltségű projektje során eszközparkját bővítette és fejlesztette.

Az R-WATER Kft. 1993 óta foglalkozik üdítőital – palackozott víz – ásványvízgyártással. Az elmúlt két évtizedben nagyon sokfajta termék gyártása közben szerezték meg azt a szakmai tudást, amely a folyamatos innovációjuk alapja, és amely átsegítette a vállalkozást minden volt és meglévő nehézségen, továbbá fenntartja a folyamatos növekedést mennyiségi és minőségi tekintetben egyaránt.

A vállalkozás célja kihasználni azt a tudást és adottságot, amely alkalmassá teszi az innovációra, ami által olyan folyamatosan megújuló, gyorsan alkalmazkodó termékkínálat valósulhat meg, amivel az R-WATER megelőzi versenytársait minden területen. A versenyképesség fokozása érdekében került sor jelen fejlesztésre is.
 
A projekt eredményeként beszerzett labortechnikai berendezések segítségével a gyártás körülményeinek vizsgálatát, a termékek mikrobiológiai megfelelőségét helyben el tudják végezni. Előnye, hogy az eddigi egy hetes eredményközlés helyett 48 óra alatt kapnak információt, illetve + 1 fő labor technikus végzettségű munkavállaló felvételére lett lehetőség. A villástargonca beszerzése a megnövekedett termelési kapacitásban segít a raktározási (be- és kitárolási) feladatok gyorsabb, hatékonyabb elvégzésére, hiszen a modern tárolási technikában ez a méretében kisebb, de kapacitásában változatlan gép jobban használható.

A csavarkompresszor beszerzését a régi gép aktuális cseréje tette szükségessé. Előnye, hogy változatlan teljesítmény mellett az új gép 35%-kal kevesebb energiát használ. A nitrogéncseppentő egy következő beruházás előkészítésének része. Szerepe a termékek PET palackjának feszítése, ami következtében a csomagoló anyagban és ez által a környezet védelmében tudnak megtakarítást elérni. Járulékos haszna továbbá a termékek mikrobiológiai védelme, amivel minőségjavulás érhető el.

A GOP-2.1.1-12/B „Komplex vállalati technológiafejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára” elnevezésű pályázati kiíráson 17 040 825 forintos támogatást elnyert, 42,6 millió forint összköltségvetésű fejlesztés 2014. április 25-én indult és 2015. április 20-án zárult.


Categories: Pályázatok

Pages