You are here

Pályázatok

Magyar Kézművesség - 2015 és Kézművesség a játékvilágban, avagy játékos kézművesség

PAFI - Sat, 23/05/2015 - 09:16
A kiírók Magyar Kézművesség 2015 valamint Kézművesség a játékvilágban, avagy játékos kézművesség címmel kettős, nyílt pályázatot hirdet tárgyalkotók számára.
Categories: Pályázatok

Vizuális Művészetek Kollégium pályázata kiállítás támogatására

PAFI - Sat, 23/05/2015 - 09:16
Pályázati cél: az NKA Vizuális Művészetek Kollégiumától 2014-ben alkotói támogatásban részesült iparművészek, fotóművészek, képzőművészek - a támogatásból elkészült - műveiből kiállítás megrendezése, valamint a kiállításhoz kapcsolódó meghívó, online-katalógus és promóció megvalósítása.
Categories: Pályázatok

Japán - ösztöndíj egyetemi alapképzésre

PAFI - Sat, 23/05/2015 - 09:14
Japán - ösztöndíj egyetemi alapképzésre
Categories: Pályázatok

Japán - posztgraduális, kutatói ösztöndíj

PAFI - Sat, 23/05/2015 - 09:14
Japán - posztgraduális, kutatói ösztöndíj
Categories: Pályázatok

Szentendre arculata megújul - Városi szlogen pályázat

PAFI - Sat, 23/05/2015 - 09:13
Városi szlogen pályázat.
Categories: Pályázatok

Gyermeknapi rajzpályázat

PAFI - Sat, 23/05/2015 - 09:13
A kiíró gyermeknapi rajzpályázatot hirdetett 1-4. osztályos tanulók számára.
Categories: Pályázatok

Internetes megtalálhatóság támogatása - online marketing civil szervezeteknek

PAFI - Sat, 23/05/2015 - 09:11
A pályázat célja a pályázók versenyképességének támogatása, webes megtalálhatóságának segítése a Google keresőben.
Categories: Pályázatok

Egészségügyi szűrőbusz rendezvényeken

PAFI - Sat, 23/05/2015 - 09:08
A kiíró támogatja az egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok megvalósulását, mivel fontosnak tartja felhívni a lakosság figyelmét a megelőzésre, így a preventív szűrések jelentőségére. Ennek érdekében döntött akként, hogy a szűrőbusszal történő megjelenésére, kitelepülésére és ingyenes szűrések igénybevételére lehetőséget biztosít olyan települési rendezvényeken, melyek témája és fő üzenete az egészség megőrzése, valamint az egészséges életmód, rendszeres testmozgás.
Categories: Pályázatok

Kármán Tódor-díj 2015 / 21917-1/2015/INTFO

PAFI - Sat, 23/05/2015 - 09:03
A kiíró által adományozható elismerésekről szóló 49/2012. (XII. 15.) EMMI rendeletével a magyarországi oktatás, képzés, felnőttoktatás, tudományos kutatás érdekében végzett kiemelkedő tevékenységért a gazdasági élet szereplőinek elismerésére Kármán Tódor-díjat alapított.
Categories: Pályázatok

Wanatka Gabriella Lions Díj - sajtópályázat 2015

PAFI - Sat, 23/05/2015 - 08:59
A kiíró sajtópályázatot hirdet: 2015-ben is odaítéli a Wanatka Gabrielláról elnevezett díjat.
Categories: Pályázatok

Szentendre arculata megújul - logókészítés

PAFI - Sat, 23/05/2015 - 08:56
Városi logó pályázat.
Categories: Pályázatok

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása / GINOP-1.3.1-15

PAFI - Sat, 23/05/2015 - 08:56
A kiíró Felhívása a mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása érdekében.
Categories: Pályázatok

Most nem lépett oda az oroszoknak az EU

EU Pályázati Portál - Fri, 22/05/2015 - 22:00
Juncker viszont úgy döntött, hogy tojik a protokollra, és elengedte magát. Úgy viselkedett a kamerák előtt, ahogy egyébként is szokott.
Categories: Pályázatok

Szünet az irodánál

Kultúrpont - Fri, 22/05/2015 - 13:11
A Kreatív Európa Iroda Kultúra alprogramjához kapcsolódó tájékoztatás 2015. május 27 és 29 közötti munkanapokon szünetel.
Categories: Pályázatok

EU-s pénzügyi kurzus Berlinben

Kultúrpont - Fri, 22/05/2015 - 12:00
Az Európai Akadémia mesterkurzust szervez Berlinben A 2014 és 2020 közötti EU alapok pénzügyi irányításának és ellenőrzési rendszerének fejlesztése címmel.
Categories: Pályázatok

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

Vállalkozás-fejlesztés EU - Fri, 22/05/2015 - 07:48

A pályázatok benyújtása 2015. június 22-től 2017. június 22-ig lehetséges.

Nem támogathatók a Közép-Magyarországon megvalósuló fejlesztések.

A pályázati kiírás célja

A vállalkozások külföldi piacokra kijutását célzó felhívás célja a mikro-, kis- s középvállalkozások támogatása külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenésben, árubemutatók és üzletember találkozók megszervezésében. A kiírás célcsoportját azok a vállalkozások képezik, amelyek magasan feldolgozott, végfogyasztásra szánt termékekkel kívánnak megjelenni a külpiacokon.
A jelen felhívás célcsoportjába azon vállalkozások és vállalkozók tartoznak, amelyek hozzáadott érték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük eredményeként helyi,l nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.

Támogatás mértéke:

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a.

Támogatás összege:

Jelen pályázat keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1,5 millió Ft, maximum 20 millió Ft.

Az igényelhető támogatási összeg nem haladhatja meg a támogatási kérelem beadását megelőző teljes lezárt üzleti év éves átlagos statisztikai állományi létszámának 1 000 000 forinttal szorzott összegét.

Támogatható tevékenységek köre:

•    Önállóan támogatható tevékenységek:
o    Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel
o    Külföldi árubemutató szervezése
•    Önállóan nem támogatható tevékenységek
o    Piacra jutás támogatása
o    Információs-technológia fejlesztés
o    Tanácsadás igénybevétele
o    Piackutatás elkészítésének költsége
o    Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége
o    Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége

Kötelező vállalások

1)    Létszámtartás

A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá. (A negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5.)

Bázislétszámnak minősül a pályázat beadását megelőző üzleti év1 éves átlagos statisztikai állományi létszáma.

2)    Külkereskedelmi felelős kijelölése

A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a megvalósítási időszak végére kialakítja a vállalaton belüli, a vállalat külkereskedelmi tevékenységéért felelős alkalmazott munkakörét és biztosítja annak betöltését. A munkakört a fenntartási időszak végéig a kedvezményezettnek fenn kell tartania.

3)    Piackutatás elkészítése

A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a piacra juttatni kívánt termék tekintetében a megcélozni kívánt országra vonatkozó piackutatást végez a projekt keretében megvalósuló tevékenységet (kiállítás, vásár, cégbemutató) megelőzően.

4)    Idegen nyelvű honlap kialakítása

A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a megvalósítási időszak végére honlapja két idegen nyelven is elérhetővé válik.

5)    Amennyiben a támogatást igénylő jelen felhívás keretében második alkalommal nyújt be támogatási kérelmet, és a két támogatási kérelem alapján a részére összesen megítélhető támogatási összeg a 20 millió forintot meghaladná, vállalnia kell, hogy 1 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet, legkésőbb a projekt befejezését követő 60 napon belül, és azt fenntartja a befejezéstől számított három évig.

Pályázók köre:
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
•    mikro-, kis-, és középvállalkozások
•    melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt
•    magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak vállalkozásai, amelyek hozzáadott érték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, és a fejlesztés eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik

Pályázóra vonatkozó adminisztratív feltételek:
Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely:

•    amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban
•    amely, vagy amelynek 100%-os tulajdonrésszel rendelkező anyavállalata nem rendelkezik legalább két teljes, lezárt üzleti évvel
•    amely jelent projektjének igényelt támogatása meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott beszámoló szerinti mérleg főösszegét
•    amely jelent projektjének igényelt támogatása meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott beszámoló szerinti árbevétel 50%-át
•    amelynek nem volt export árbevétele az előző két lezárt üzleti év beszámolói alapján
•    amely a támogatást harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez kívánja felhasználni, nevezetesen az exportált mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódó támogatás, értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével vagy exporttevékenységekkel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos támogatás. A kereskedelmi vásárokon való részvétel, illetve egy új, vagy már meglévő terméknek egy új piacra történő bevezetéséhez szükséges tanulmányok vagy tanácsadói szolgáltatások költségeire adott támogatások általában nem jelentenek a fentiek szerinti exporttámogatást
•    amellyel szemben a NAV, illetve az elő szervezete által indított végrehajtási eljárás folyamatban van a támogatási kérelem benyújtásának az időpontjában

Jelen pályázati kiírás keretében előleg nem igényelhető.

Részletesebb pályázati tájékoztatást személyes megbeszélés keretében tudunk nyújtani, ezért kérjük, szíveskedjék hívni cégünk vezetőjét:

Pigniczki Sándor: 06-20-979-9753

Categories: Pályázatok

Összezárt a Néppárt Orbánnal szemben

EU Pályázati Portál - Thu, 21/05/2015 - 09:50
A Fidesz EP-frakciója hallani sem akar a halálbüntetésről.
Categories: Pályázatok

Megjelent az első GINOP pályázat idén

EU Pályázati Portál - Wed, 20/05/2015 - 21:09
Megjelent a "Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása" című pályázat

A pályázat célja:
A vállalkozások külföldi piacokra kijutását elősegítő Felhívás célja mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenésben, árubemutatók és üzletember találkozók megszervezésében. Mindezen célok eredményeként megvalósulhat a mikro-, kis- és középvállalkozások exportképességének és versenyképességének növekedése, a helyi, nemzeti és nemzetközi hálózatokba történő bekapcsolódása, a szomszédos országokkal való együttműködések fejlődése, valamint a régióval folytatott külkereskedelmi tevékenységek fejlődése is. A projektek által teremtett új munkahelyek révén nőhet a foglalkoztatás is. A projektet 24 hónap alatt kell megvalósítani!

Benyújtási határidő:
2015. június 22-től 2017. június 22-ig
Támogatás összege:
1.500.000.- forinttól 20.000.000.- forintig, DE az igényelhető támogatási összeg nem haladhatja meg a támogatási kérelem beadását megelőző teljes lezárt üzleti év éves átlagos statisztikai állományi létszámának 1 000 000 Ft-tal
szorzott összegét.

Támogatás mértéke:
Az összes elszámolható költség 50%-a. Budapesten és Pest megyében nem vehető igénybe a támogatás!

Támogatható tevékenységek:

a) Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel – önállóan támogatható
tevékenység
b) Külföldi árubemutató szervezése – önállóan támogatható tevékenység
Önállóan nem támogatható, kapcsolódó tevékenységek:
c) Piacra jutás támogatása - önállóan nem támogatható
d) Információs technológia-fejlesztés – önállóan nem támogatható
e) Tanácsadás igénybevétele – önállóan nem támogatható
f) Piackutatás elkészítésének költsége – önállóan nem támogatható
g) Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége – önállóan nem támogatható
h) Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége – önállóan nem támogatható

Kötelező vállalások:

a) Létszámtartás
b) Külkereskedelmi felelős kijelölése
c) Piackutatás elkészítése
d) Idegen nyelvű honlap kialakítása legalább 2 idegen nyelven

Támogatást igénylők köre:
1. mikro-, kis- és középvállalkozások
a) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt,
b) melyek magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak
vállalkozásai, amelyek hozzáadott érték-növekedési potenciállal vagy
exportnövekedési potenciállal bírnak, és a fejlesztés eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.
c) melyek fejlesztése az 1. számú szakmai mellékletben („Ágazati fókusz”) foglalt tevékenységek valamelyikéhez kapcsolódik, illetve amennyiben fejlesztésük a 74.10 Divat-, formatervezés tevékenységhez kapcsolódik, akkor a piacra vitt termék gyártására vonatkozóan együttműködési megállapodással rendelkeznek az „Ágazati fókusz” című mellékletben foglalt tevékenységet végző hazai vállalkozással.
 2. jogi forma szerint:
a) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
b) egyéni vállalkozók, egyéni cégek,
c) szövetkezet

Forrás: Széchenyi 2020

Amennyiben pályázni szeretne, kérem töltse ki az alábbi kérdőívet és mielőbb felveszem Önnel a kapcsolatot.

Üdvözlettel:
Baksa Eszter, az Ön pályázatírója
Betöltés...
Categories: Pályázatok

Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek működési és szakmai programjainak támogatása / FOF2015

PAFI - Wed, 20/05/2015 - 20:06
Jelen pályázati konstrukció célja állami támogatásokkal biztosítani a fogyatékos személyek szervezetei számára életminőséget javító szolgáltatásaik folyamatos működtetését, támogatást nyújtani a fogyatékos személyeket tömörítő és/vagy segítő szervezetek munkájához.
Categories: Pályázatok

Szülősegítő szolgáltatások támogatása / SZÜLŐ2015

PAFI - Wed, 20/05/2015 - 20:05
A pályázati program célja a fogyatékos gyermekeket és felnőtteket nevelő szülők részére, az ő igényeikre reagáló szolgáltatások támogatása.
Categories: Pályázatok

Pages