You are here

Pályázatok

Kedvezményes üdülés ausztriai apartmanházban

PAFI - Wed, 27/05/2015 - 20:13
A pályázat célja: a Társadalmi szervezetek és munkaadók számára olyan kedvezményes árú üdülési szolgáltatás igénybe vételének lehetősége, mellyel költséghatékonyan tudnak hozzájárulni a tagságuk és a munkavállalóik pihenéséhez, kikapcsolódásához.
Categories: Pályázatok

NAGY nyári színező verseny óvodásoknak

PAFI - Wed, 27/05/2015 - 20:11
NAGY nyári színező verseny óvodásoknak.
Categories: Pályázatok

Figyelem! Bivaly is támogatható a húshasznú anyatehéntartás támogatásból

EU Pályázati Portál - Wed, 27/05/2015 - 15:37
Az MVH felhívja a kérelmezők figyelmét, hogy a 9/2015. (III.13) FM rendelet alapján igényelhető termeléshez kötött közvetlen anyatehéntartás és az 5/2015. (II.19.) FM rendelet alapján igényelhető átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatás igénylésével, a támogatásban elfogadható állatfajok pontosításával kapcsolatban változások várhatók!
Categories: Pályázatok

1134 menedékkérőt kellene Magyarországnak átvállalnia

EU Pályázati Portál - Wed, 27/05/2015 - 14:35
Ez az Európai Bizottság javaslata. Orbán korábban azt mondta, őrült ötlet az egész. Ön mit gondol?
Categories: Pályázatok

Emelkedik a 2014. évi „B” típusú díjtámogatott biztosítások után fizetendő támogatások összege

EU Pályázati Portál - Wed, 27/05/2015 - 13:52
A 2014. évi mezőgazdasági biztosítások díjtámogatására rendelkezésre álló forrás maximális kihasználása érdekében az Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) a 2014. évi biztosítási díjtámogatás kapcsán kifizetett „B” típusú szerződések esetében a támogatás intenzitását az eredeti 48%-ról 63%-ra növelte.
Categories: Pályázatok

Európai Díj a Kulturális és Kreatív Innovációkért

PAFI - Tue, 26/05/2015 - 21:46
Pályázatot hirdet a kiíró az Európai Díj a Kulturális és Kreatív Innovációkért elismerés odaítélésére.
Categories: Pályázatok

Tűz és víz

PAFI - Tue, 26/05/2015 - 21:45
Irodalmi pályázat amatőr írók részére.
Categories: Pályázatok

Filmkészítés workshop

PAFI - Tue, 26/05/2015 - 21:44
Filmkészítés és oktatás iránt érdeklődő tanárok, filmszakos egyetemi hallgatók valamint gyakorló (mozgókép)- és médiatanárok részére nyolc napos, 90 órás intenzív filmkészítő workshopot rendez a kiíró a Magyar Nemzeti Filmalap támogatásával.
Categories: Pályázatok

Hazánk, szép Magyarország

PAFI - Tue, 26/05/2015 - 21:44
Irodalmi pályázat, témája: minden, ami szép hazánkkal kapcsolatos, máshol meg nem jelent alkotások.
Categories: Pályázatok

Gyurcsány nem fog EU-s pénzből vizsgálódni

EU Pályázati Portál - Tue, 26/05/2015 - 17:25
A kormánypárt tiltott párttámogatás címén állítólag megvonná a Demokratikus Koalíciótól az állami finanszírozást. Gyurcsány abszurditásnak nevezte a vádat, és részletesen elmondta, mennyi pénzt kaphat az Altus Zrt. az EU-s pályázatból.
Categories: Pályázatok

A mikro-, kis és középvállalkozások külpiaci megjelenésének támogatása

EU Pályázati Portál - Tue, 26/05/2015 - 15:22

Cél:  mikro-, kis- és középvállalkozásoktámogatása külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenésben, árubemutatók és üzletembertalálkozók megszervezésében. Felhívás a vállalkozások külpiacra lépését kívánja elősegíteni a hatékony külpiaci marketingtevékenység támogatása, kiállításokon, vásárokon való megjelenés elősegítése, illetve a piaciversenyben való eredményes részvételhez szükséges tudás biztosítása által.

Pályázati forrás:  5 milliárd Ft.

 Elérhető támogatás:
-50%támogatás, vissza nem térítendő
– Min. 1,5 millió – max.20 millió Ft.
– előleg igénylésére nincs lehetőség

Megjelenés: 2015.május 22.

Beadható:  2015.június 22 – 2017.június 22.

A pályázók köre: mikro-, kis és középvállalkozások, akik

 • éves átlagos stat.létszáma a legutolsó lezárt teljes üzleti évben 2fő
 • magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak vállalkozásai, amelyek hozzáadottérték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedéssel bírnak, a fejlesztésük eredményeként helyi,
 • nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.
 • rendelkezik az előző két lezárt üzleti évben export árbevétellel

Jogi forma:

 • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazd.társaság
 • egyéni vállalkozó, egyéni cég
 • szövetkezet

Területi korlátozás:  a projektmegvalósítás helye Magyarország területe, KIVÉVE KÖZÉP-MAGYARORSZÁG (Pest megye, Budapest)

Támogatható tevékenységek köre

A pályázat támogatja a külpiacra jutást elősegítő szolgáltatások igénybevételét, marketingtevékenységeket, idegen nyelvű honlap létrehozását és piackutatás elvégzését. A pályázat keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:

 1. Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel – önállóan támogatható tevékenység
 • beépítetlen és beépített terület, illetve kiállító helyiség bérleti díja,
 • kiállítóhelyiség, stand felállításával és működtetésével kapcsolatos költségek (pl. személyzeti belépők építés és bontás idejére, behajtási engedélyek építés és bontás idején a kiállítás területére, víz- és áramfogyasztás, stb.),
 • kötelező regisztráció/katalógusbeiktatás költsége,
 • területdíjhoz kapcsolódó egyéb kötelező költségek (Pl: AUMA, kötelező biztosítás)

2. Külföldi árubemutató szervezése – önállóan támogatható tevékenység

 • terembérlet díja, dekorációs költségek, technikai költségek (hangosítás, világítás, kivetítő, számítógépbérlés, internet csatlakozás stb.),
 • sajtótájékoztató költsége

A fenti 1. és 2. pontokhoz kapcsolódóan az alábbi tevékenységek támogathatók

 1. Piacra jutás támogatása – önállóan nem támogatható
 • marketingeszközök (nem terjesztési célból készülő, többször használatos) elkészítése, beszerzése,
 • média-megjelenések, sajtóhirdetések, reklámkampányok költsége
 • grafikai tervezési, formatervezési és fordítási költségek (a nem terjesztési célból készülő marketingeszközökhöz, arculati elemekhez és a honlap fejlesztéshez kapcsolódóan)
 • árubemutatóhoz, kiállításhoz, vásárhoz kapcsolódóan tolmács igénybevétele
 • árubemutatón, kiállításon, vásáron bemutatott termék szállítmányozási és biztosítási költségei
 • árubemutatóra, kiállításra, vásárra történő utazás költségei legfeljebb két fő részére,
 • szállásköltség legfeljebb bruttó 100 EUR/fő/éj értékben, legfeljebb két fő részére, a kiállítási napok száma + 3, de legfeljebb 6 éjszakára,

  2. Információs technológia-fejlesztés – önállóan nem támogatható

 • idegen nyelvű honlap kialakításához vagy meglévő honlap idegen-nyelvű továbbfejlesztéséhez kapcsolódó:
 • domain név regisztráció (regisztrálni kívánt pontos domain név meghatározásával és feltüntetésével)
 • webtárhely,
 • szoftverek,
 • programozás és betanítás díja.
 1. Tanácsadás igénybevétele – önállóan nem támogatható (max. 5%, ill. max. nettó 96.000 Ft/embernap)
 • külső szakértő szervezet által nyújtott, az árubemutatóhoz, kiállításhoz, vásárhoz kapcsolódó marketing és üzleti tanácsadási szolgáltatás díja, amely nem lehet időszakos vagy folyamatosan visszatérő tevékenység, illetve nem kapcsolódhat a vállalkozás szokásos működési költségeihez (pl. folyamatos adótanácsadáshoz, rendszeres jogi szolgáltatáshoz).
 1. Piackutatás elkészítésének költsége – önállóan nem támogatható (max. 500.000 Ft)
 2. Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége – önállóan nem támogatható
 • szellemi tulajdon oltalmazásához kötődő védjegyek és szabadalmak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége, amely során a szabadalmi ügyvivő, ügyvédi iroda, illetve a szabadalmi hatóság díjai számolhatóak el.
 • minőséget tanúsító címkék használatával kapcsolatos, az akkreditációval rendelkező szervezet azon költsége, amely során megállapításra kerül, hogy a termék minősége megfelel-e a vonatkozó szabvány által előírt követelményeknek
 • h) Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége – önállóan nem támogatható (max. 5%, ill. max. nettó 96.000 Ft/embernap)
 • Szabványügyi testületek (Pl. Magyar Szabványügyi Testület) által elismert szabványok vonatkozásában az arra akkreditációval rendelkező szervezet által a termék gyártásához vagy a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan nyújtott tanácsadás díja. A szellemi tulajdonra épülő innováció-menedzsment szolgáltatások költségei (pl. újdonságkutatás, védjegykutatás, szabadalomtisztasági kutatás, oltalomképességi vélemény)

Minden költségtétel alátámasztására 3db magyar nyelvű árajánlat csatolása szükséges.

 Kötelező vállalások:

 • Létszámtartás: a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá.
 • Külkereskedelmi felelős kijelölése: megvalósítási időszak végére kialakítja a vállalaton belüli, a vállalat külkereskedelmitevékenységéért felelős alkalmazott munkakörét és biztosítja annak betöltését. A munkakört a fenntartási időszak végéig a kedvezményezettnek fenn kell tartania.
 • Piackutatás elkészítése: a piacra juttatnikívánt termék tekintetében a megcélozni kívánt országra vonatkozó piackutatástvégez a projekt keretében külföldön megvalósuló tevékenységet (kiállítás, vásár cégbemutató) megelőzően.
 • Idegen nyelvű honlap kialakítása

Nem részesülhet támogatásban:

 • amely, vagy amelynek 100%-os tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalata nem rendelkezik legalább két lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele;
 • amely jelen projektjének igényelt támogatása meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételnek) az 50%-át;
 • amely jelen projektjének igényelt támogatása meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszegét;
 • amelynek nem volt export árbevétele az előző két lezárt üzleti év beszámolói alapján;
 • amely a támogatást harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez kívánja felhasználni, nevezetesen az exportált mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódó támogatás; értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos támogatás. A kereskedelmi vásárokon való részvétel, illetve egy új, vagy már meglévő terméknek egy új piacra történő bevezetéséhez szükséges tanulmányok vagy tanácsadói szolgáltatások költségeire adott támogatások általában nem jelentenek a fentiek szerinti exporttámogatást;
 • amely vagy amelynek a partner- vagy kapcsolt vállalkozása ezen Felhívás keretében, adott naptári évben már részesült támogatásban;
 • amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül
Categories: Pályázatok

Itt a teljes Juncker-videó!

EU Pályázati Portál - Tue, 26/05/2015 - 08:57
Orbán Viktor még egész jól járt azzal a finom pofonnal. Nézzék, a többiek mit kaptak az EB-elnöktől! Mi van ezzel az emberrel?!
Categories: Pályázatok

Pályázati ügyintéző

EU Pályázati Portál - Tue, 26/05/2015 - 00:44

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Polgármesteri és Jegyzői Törzskar

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

pályázati ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű munkatárs tartós távolléte idejéig tartó közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I. besorolási osztályban Európai Unió szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség; egyetemi szintű jogász, közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; igazgatásszervező végzettség és legalább középfokú angol nyelvvizsga szükséges.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Részvétel a Polgármesteri Hivatalon belüli jogtanácsosi ügyek intézésében, valamint jogi szakértelmet igénylő ügyek előkészítése a vezető irányítása alapján.
 • Az Önkormányzat pályázati lehetőségeinek felmérése, vizsgálata, majd részvétel a kiválasztott pályázati projekt irányításában, koordinálásában, nyertes pályázat esetén a projekt végrehajtásának ellenőrzésében.
 • Részvétel a pályázati tanácsadó- és projektmenedzsment cégekkel, valamint a támogatásokat kezelő intézményekkel való kapcsolattartásban és ügyintézésben.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Az illetmény és juttatások a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben, a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek közszolgálati jogviszonyával összefüggő kérdéseiről szóló 4/2014. (III.4.) önkormányzati rendeletben, valamint belső utasításokban foglaltak szerint kerül megállapításra. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • A pályázatnál előnyt jelent pályázati-, jogi területen szerzett tapasztalat; Európai Unió szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz, végzettéget igazoló okiratok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász Katalin nyújt, a 355-2139 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (1126 Budapest, Böszörményi út 23-25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HPI-363/2015. , valamint a munkakör megnevezését: pályázati ügyintéző. VAGY
 • Elektronikus úton dr. Vörös Álmos részére a voros.almos@hegyvidek.hu e-mail címen keresztül
 • Személyesen: a Hivatal ügyfélszolgálatán, Budapest, 1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat 2015. június 11-ig várjuk, de a munkakör a döntést követően azonnal betölthető. A pályázatokkal apcsolatban az Európai Uniós referens javaslatára az Aljegyző I. és a Polgármester egyetértésével a Jegyző dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • profession.hu – 2015. május 14.
 • www.hegyvidek.hu – 2015. május 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hegyvidek.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. május 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

Projekt referens

EU Pályázati Portál - Tue, 26/05/2015 - 00:38

Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Beruházási és Vagyonkezelési Osztály
  

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

projekt referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4025 Debrecen, Hatvan utca 8-10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Európai uniós, hazai és egyéb nemzetközi pályázatok lebonyolítása
 • Hazai és nemzetközi forrásokból tervezett projektek pályázati anyagának kidolgozása
 • Hazai pályázatok főhatósági koordinációja
 • Közreműködés a nyertes pályázatok megvalósításában
 • Projekt jelentések elkészítése magyar illetve angol nyelven
 • Kapcsolattartás a nyertes pályázatok programmenedzserével, a projektben szereplő osztályokkal és intézményekkel
 • A projektekkel kapcsolatos levelezések lebonyolítása
 • Megbeszélések, találkozók szervezése
 • Az igazgató által kért jelentések, statisztikák, kimutatások készítése
 • Kapcsolattartás minisztériumokkal és egyéb intézményekkel
 • Pályázatokkal kapcsolatos adminisztráció

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola,
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
 • Európai uniós, hazai és egyéb pályázatok kezelésében, menedzselésében – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egyetem,
 • Angol nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga.

Elvárt kompetenciák:

 • Jó szintű önálló, gyors, precíz munkavégzési képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes, fényképes szakmai önéletrajz. Iskolai végzettségeit, szakképesítéseit, valamint nyelvvizsgáit igazoló okiratok másolata. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A kinevezés feltétele a 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány bemutatása a büntetlen előélet igazolására.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság címére történő megküldésével (4025 Debrecen, Hatvan utca 8-10. II. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K000928/2015. , valamint a munkakör megnevezését: projekt referens.
 • Személyesen: Hajdú-Bihar megye, 4025 Debrecen, Hatvan utca 8-10.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a TIVIZIG igazgatója, mint a kinevezési és munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázók a pályázat eredményéről írásban értesülnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Hajdú-Bihari Napló – 2015. május 26.
 • www.tivizig.hu – 2015. május 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatos információk elérhetők a www.tivizig.hu honlapon.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tivizig.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. május 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

Gazdaságfejlesztési programirányító referens

EU Pályázati Portál - Tue, 26/05/2015 - 00:32

Nemzetgazdasági Minisztérium
Stratégiai, Tervezési és Értékelési Főosztályán

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Gazdaságfejlesztési programirányító referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1139 Budapest, Váci út 81 – 83.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

35. sz. Európai uniós megnevezésű feladatkör szerint

Ellátandó feladatok:

Gondoskodik a döntés-előkészítéshez kapcsolódó feladatok ellátásáról, Közreműködik a döntéshozatallal kapcsolatos feladatok ellátásában.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közreműködik a területi operatív programok (TOP és VEKOP) gazdaságfejlesztési tématerületeit (vissza nem térítendő források és pénzügyi eszközök) érintően program előkészítési és megvalósítási szakmai feladatokban. Közreműködik a felhívások kidolgozásában és egyeztetésével kapcsolatos feladatok ellátásában. Közreműködik a Főosztályt érintő jelentések, szakmai háttéranyagok összeállításában.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, Gazdasági területen szerzett releváns felsőfokú végzettség (diploma).,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Angol, vagy német, vagy francia nyelvből legalább államilag elismert legalább középfokú (B2) nyelvvizsga.
 • Uniós források támogatási rendszerének ismerete, a területen szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajz;
 • Motivációs levél;
 • Iskolai végzettséget, nyelvvizsgát és egyéb végzettséget/ismeretet/nyelvtudást tanúsító okiratok szkennelt változata;
 • Aláírt szkennelt nyilatkozat büntetlen előéletről;
 • Aláírt szkennelt nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik;
 • Aláírt szkennelt nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárást követően a pályázó hozzájárul pályázati anyaga adatbázisba történő rögzítéséhez;
 • Amennyiben nem járul hozzá pályázati anyaga megőrzéséhez, úgy aláírt szkennelt nemleges nyilatkozat csatolása.
 • Amennyiben nem járul hozzá pályázati anyaga megőrzéséhez, úgy aláírt szkennelt nemleges nyilatkozat csatolása.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Aponyi Benjamin nyújt, a 06 1 896 – 0368 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nemzetgazdasági Minisztérium címére történő megküldésével (1051 Budapest, József nádor tér 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NGM 2015_35 , valamint a munkakör megnevezését: Gazdaságfejlesztési programirányító referens. VAGY
 • Elektronikus úton Nemzetgazdasági Minisztérium részére a hr@ngm.gov.hu e-mail címen keresztül VAGY
 • Személyesen: Nemzetgazdasági Minisztérium, Budapest, 1051 Budapest, József nádor tér 2 – 4.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A borítékon kérjük feltüntetni: NGM 2015_35 Gazdaságfejlesztési programirányító referens. Elektronikus úton az email tárgyában kérjük feltüntetni: NGM 2015_35 Gazdaságfejlesztési programirányító referens. A pályázatok a benyújtási határidőt követő 30 napon belül kerülnek elbírálásra. Határidőn túl, vagy hiányosan benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A benyújtás határideje : Személyesen : 2015.06.05. – 12:00-óráig Postán : 2015.06.05. éjfélig Elektronikusan : 2015.06.05. éj

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • http://www.kormany.hu/hu/dok?source=8&type=409#!DocumentBrowse – 2015. május 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. május 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

Rövid egyenleg

EU Pályázati Portál - Mon, 25/05/2015 - 19:02
A 2014 októberében megjelent és novemberében benyújtott kapacitásbővítést és külpiacra jutást támogató pályázati konstrukciók első eredményei május 11-én lettek nyilvánosak, míg második körben május 21-én hirdettek újabb nyerteseket.

Ennek apropóján egy rövid kis egyenleget vonjunk a Széchenyi 2020 programról, amely keretében a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban október óta az első pályázati kiírás jelent meg a napokban.

Tovább a teljes cikkre
Categories: Pályázatok

Orbánnak nem is a menekültkvótákkal van baja

EU Pályázati Portál - Sat, 23/05/2015 - 20:07
Leginkább azon akar változtatni, hogy a bevándorlókat nem lehet automatikusan őrizetbe venni.
Categories: Pályázatok

Marketing pályázat 2015

EU Pályázati Portál - Sat, 23/05/2015 - 13:42

Budapesten és Pest megyében nem vehető igénybe a támogatás!

A pályázat célja a vállalkozások külpiacra lépésének elősegítése, a hatékony külpiaci marketingtevékenység támogatása, kiállításokon, vásárokon való megjelenés elősegítése, illetve a piaci versenyben való eredményes részvételhez szükséges tudás biztosítása.

Benyújtási időszak: 2015.06.22.-2017.06.22.

Elbírálás: folyamatosan, a kérelmek beérkezési sorrendjében történik

Kedvezményezettek köre:
•    mikro-, kis- és középvállalkozások
•    melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt
•    magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak vállalkozásai, hozzáadottérték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak; a fejlesztésük a felhívás, „Ágazati fókusz” című mellékletében foglalt tevékenységek valamelyikéhez kapcsolódik, és a fejlesztés eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik
•    jogi forma szerint: kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaság; egyéni vállalkozó, egyéni cég; szövetkezet

Igényelhető támogatás: 1,5-20 millió Ft vissza nem térítendő támogatás

Az igényelhető támogatás legfeljebb a kérelem beadását megelőző teljes lezárt üzleti év éves átlagos statisztikai állományi létszámának 1 millió Ft-tal szorzott összege lehet.

Támogatásintenzitás: 50% , a felhívás keretösszege 5 milliárd Ft, a támogatott kérelmek száma várhatóan 550-600 db.

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható:
•    Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel
•    Külföldi árubemutató szervezése

Kapcsolódó tevékenységek:
•    Piacra jutás támogatása
•    Információs technológia-fejlesztés
•    Tanácsadás igénybevétele
•    Piackutatás elkészítésének költsége
•    Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége
•    Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége

A Felhívás támogatja a külpiacra jutást elősegítő szolgáltatások igénybevételét, marketingtevékenységeket, idegen nyelvű honlap létrehozását és piackutatás elvégzését.

Vállalások: létszámtartás, külkereskedelmi felelős kijelölése, piackutatás elkészítése, idegen nyelvű honlap kialakítása; ha a pályázó második alkalommal nyújt be kérelmet és a két kérelem együttesen meghaladja a 20 m Ft-ot, 1 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet, melyet legalább három évig fenntart.

A projekt megvalósítási ideje: 24 hónap, fenntartási időszak: 3 év

Néhány fontos előírás (részletesen a felhívásban):
•    a pályázónak rendelkeznie kell legalább két lezárt, teljes üzleti évvel
•    nem nyújtható támogatás azon pályázónak, akinek a pályázat benyújtását megelőző két lezárt üzleti évben nem volt export árbevétele
•    az igényelt támogatás nem lehet magasabb, mint a benyújtást megelőző lezárt üzleti év beszámoló szerinti árbevételének 50%-a; illetve nem lehet magasabb mint ugyanezen időszak a mérlegfőösszege
•    mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez nem nyújtható támogatás
•    a kérelmeket értékelik, a támogatási minimumpontszám: 40 a 100 pontból

Amennyiben pályázni szeretne, kérjük írjon e-mailt céggel/névvel és telefonszámmal a palyazat@operativprogram.hu címre és ingyenes tanácsadás keretében felvesszük Önnel a kapcsolatot.

Categories: Pályázatok

Új uniós pályázat jelent meg kkv-knak

EU Pályázati Portál - Sat, 23/05/2015 - 09:22

Megjelent az idei első, a mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességét, a munkahelyteremtést és a magyar ipar fejlesztését támogató pályázati felhívás a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében – tájékoztatta Rákossy Balázs, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) európai uniós források felhasználásért felelős államtitkára az MTI-t.

A felhívásra a pályázók 30 nap múlva, június 22-től nyújthatják be konkrét elképzeléseiket.

Az 5 milliárd forint értékben meghirdetett pályázati felhívást az idén még több mint 780 milliárd forint keretösszegben követik pályázati konstrukciók a GINOP keretében – hívta fel a figyelmet az államtitkár.

A GINOP egyik kiemelt célja a vállalkozások nemzetközi versenyképességének javítása. A mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatására 5 milliárd forint keretösszeg áll rendelkezésre, amelyből a felhívás feltételeinek megfelelő pályázatot benyújtó vállalkozások 1,5 millió és 20 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatást kaphatnak.

A kkv-szektor piaci megjelenését támogató konstrukció a vállalkozások külpiacra lépését kívánja elősegíteni a hatékony külpiaci marketing tevékenység támogatásával, a kiállításokon, vásárokon való megjelenés elősegítésével, illetve a piaci versenyben való eredményes részvételhez szükséges tudás biztosításával.

Az államtitkár hangsúlyozta: a támogatás eredményeként megvalósulhat a mikro-, kis- és középvállalkozások exportképességének és versenyképességének növekedése, bekapcsolódásuk a helyi, nemzeti és nemzetközi hálózatokba, a szomszédos országokkal való együttműködések fejlődése, valamint a régióval folytatott külkereskedelmi tevékenységek fejlődése is.

A Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) keretében 2012-ben meghirdetett hasonló pályázat nagyon népszerű volt, a hatályos szerződéssel rendelkező projektek száma 390, a hozzájuk tartozó szerződéses támogatási összeg pedig mintegy 6 milliárd forint – tette hozzá.

Amennyiben pályázni szeretne, kérjük írjon e-mailt névvel és telefonszámmal a palyazat@operativprogram.hu címre és ingyenes tanácsadás keretében felvesszük Önnel a kapcsolatot.

(MTI)

Categories: Pályázatok

Varázsjogar - alkotáspályázat

PAFI - Sat, 23/05/2015 - 09:17
A kiíró alkotói pályázatot hirdet VARÁZSJOGAR címmel.
Categories: Pályázatok

Pages