You are here

Pályázatok

Projektmenedzser

EU Pályázati Portál - Thu, 21/04/2022 - 07:28

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Stratégiai és Projektmenedzsment Főosztálya

a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 27. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

projektmenedzser

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1015 Budapest, I., Ostrom utca 23-25.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Felhasználói igények felmérése, rendszerezése; specifikációk készítése;
 • projektek előkészítése, tervezése, megoldási javaslatok kidolgozása;
 • projektek megvalósítása, projektmenedzseri és minőségbiztosítási feladatok ellátása;
 • projekt dokumentáció vezetése, szerződések előkészítése, projektriportok és jelentések és elemzések készítése;
 • kapcsolattartás és együttműködés partnerekkel, beszállítókkal, kivitelezőkkel, illetve a projektben érintett egyéb szervezetekkel; projektmegbeszélések levezetése;
 • ajánlatkérések, közreműködés közbeszerzési eljárások előkészítésében.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény rendelkezései , a(z) Hatóság belső szabályzatai az irányadók. Amit ajánlunk: érdekes feladatok, modern infrastruktúra és eszközök, fejlődési lehetőség, versenyképes jövedelem, széleskörű juttatások az irányadók                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, vagy egyetemi végzettség,
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
 • projektmenedzsment – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú közgazdasági vagy műszaki végzettség;
 • elektronikus hírközlési területen vagy államigazgatásban szerzett tapasztalat;
 • projektmenedzsment végzettség vagy minősítés (pl. IPMA, PMP);
 • agilis fejlesztési környezetben szerzett tapasztalat;
 • jártasság beszerzési, közbeszerzési eljárásokban.

Elvárt kompetenciák:

 • Jó kapcsolatteremtő és magas szintű együttműködési készség; • megbízhatóság, szakmai igényesség,
 • Kiemelkedő problémamegoldó készség, stressztűrő képesség; • kiváló kommunikáció szóban és írásban,
 • Komplex gondolkodás, önálló munkavégzés; • rugalmasság, terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes, magyar nyelvű szakmai önéletrajz; motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton a https://e-nmhh.nmhh.hu/e-nhh/4/urlapok/esf00123/index.html oldalon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jelentkezéseket a benyújtási határidő után egy hónapon belül elbíráljuk. A munkakör a kiválasztási folyamat után azonnal betölthető. Felhívjuk figyelmét, hogy csak azokat a pályázókat áll módunkban személyesen is meghallgatni, akik képzettségük, ismereteik és szakmai tapasztalataik alapján elképzeléseinknek mindenben megfelelnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. április 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

Elindult a Vidékfejlesztési Tőkealap!

Pályázati Hírek - Tue, 19/04/2022 - 17:16

Idén áprilisban indult a Focus Ventures kezelésében lévő MFB Invest Vidékfejlesztési Tőkealap, mely a beruházási pályázatokat megvalósító agrárvállalkozások likviditási nehézségeinek kezeléséhez nyújt segítséget, szükség esetén előfinanszírozza a pályázati támogatást. 

Categories: Pályázatok

Közbeszerzési ügyintéző

EU Pályázati Portál - Tue, 19/04/2022 - 10:47

Budapest Főváros XI. kerületi Újbudai Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Igazgatóság, Közbeszerzési Csoport

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

közbeszerzési ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatólag 2 évig tartó közszolgálati jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1113 , Bocskai út 39-41.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • közbeszerzéssel kapcsolatos titkári teendők és az eljárások teljes körű adminisztrációjának ellátása;
 • közbeszerzésekről, a határidőkről, valamint a teljesülésekről nyilvántartás vezetése;
 • Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal beszerzéseivel kapcsolatos pályázati felhívás és dokumentáció elkészítése, továbbá a beszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása;
 • Részvétel az eljárások dokumentálásában, beszámolók, összefoglaló jelentések készítésében;
 • Kapcsolattartás az ajánlattevőkkel, pályázókkal, szakértőkkel és a közbeszerzésben érintett szervezetekkel;
 • Jogi és Közbeszerzési Bizottság, a Bírálóbizottság és a Döntéshozó határozatainak számon tartása;
 • Jogszabályi változások figyelemmel kísérése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) a Polgármesteri Hivatal és Újbuda Közterület-felügyelet alkalmazottainak juttatásairól szóló Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2014. (V. 28.) önkormányzati rendelete az irányadók                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, a 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati szakképzettség.,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közbeszerzési referens képzettség vagy közbeszerzési szakjogász végzettség;
 • közbeszerzési eljárások lebonyolításában szerzett gyakorlat;
 • jó kommunikációs és problémamegoldó képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • e-mailben, szakmai önéletrajzzal (a 87/2019. (IV.23.) Korm.rendelet 1. melléklete szerint),
 • az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolatával,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (másolat, vagy igazolás) csatolásával;
 • hozzájáruló nyilatkozattal, miszerint a benyújtott pályázati anyag személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik, kezelhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. május 9. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Vári-Timár Zsanett és dr. Molnár Tamás nyújt, a +3613724507 és +3613724567 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző részére a allaspalyazat@ujbuda.hu email címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.ujbuda.hu; Újbuda Képújság

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal jegyzőjéhez címezve az allaspalyazat@ujbuda.hu e-mail címre kell megküldeni “közbeszerzési ügyintéző” jeligére. A pályázatok elbírálásáról bizottság dönt. Bizottság fenntartja a pályázat eredménytelennek nyilvánításának jogát. Az álláshirdetésre megváltozott munkaképességű munkavállalók jelentkezését is várjuk.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujbuda.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. április 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

Beruházási projektmenedzser

EU Pályázati Portál - Tue, 19/04/2022 - 10:42

Magyar Képzőművészeti Egyetem

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

beruházási projektmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1062 , Andrássy út 69-71.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Egyetem Beruházási és Informatikai Osztály ügyrendjében rögzített feladatok ellátása, különösen:

 • közreműködik a beruházások és felújítások forrásszerzésére irányuló pályázatok műszaki és költségvetési munkarészeinek elkészítésében;
 • a beruházások és felújítások tervezési munkáinak és engedélyezési eljárásainak koordinálása, illetve a tervek véleményezése;
 • műszaki tervdokumentációk, műszaki tartalmak előkészítése, ellenőrzése;
 • beszerzési, közbeszerzési eljárás lebonyolításában való közreműködés, műszaki támogatás, műszaki kérdések megválaszolásában való részvétel, ajánlatok műszaki–szakmai ellenőrzése, bírálóbizottsági tagság;
 • szerződéskötések előkészítése, adminisztrációja, szerződések nyilvántartása, a teljesítés nyomon követése, változások kezelése;
 • kivitelezés nyomon követése, kivitelezés résztvevőinek koordinálása, műszaki ellenőrzése;
 • költségek nyilvántartása, teljesítésigazolások, számlák kezelése;
 • műszaki ütemtervek naprakészen tartása;
 • irodai és helyszíni egyeztetéseken való részvétel, projektkövetés, beszámolók, riportok készítése;
 • kapcsolatot tart és egyeztet a hatóságokkal, kivitelezőkkel, műszaki ellenőrökkel, tervezőkkel, közműszolgáltatókkal;
 • részt vesz a projektek utóértékelésében, ellátja a megvalósult projektek kötelező fenntartás időszakának felügyeletét.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, építő-, építész-, gépész- vagy villamosmérnök,
 • építési beruházási folyamatokban szerzett – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • e-napló kezelési tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály alapján a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • A Magyar Mérnöki, vagy a Magyar Építész Kamaránál nyilvántartott szakirányú műszaki ellenőri jogosultság
 • felhasználói szintű számítógépes felhasználói ismeret tervezőprogramoknál (ArchiCAD vagy AutoCAD)
 • nagyberuházások műszaki ellenőrzésében vagy lebonyolításában szerzett hazai, vagy nemzetközi tapasztalat
 • költségvetési támogatásból megvalósult magasépítési beruházásokban szerzett tapasztalat
 • közbeszerzési tapasztalat
 • szakhatósági felületek (e-napló, e-közmű, TAKARNET, KÁBER stb.) kezelési ismerete

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló elemző és problémamegoldó képesség, határozott, magabiztos, megoldás orientált személyiség,
 • önálló, precíz, pontos munkavégzés, döntéshozatali képesség,
 • strukturált gondolkodásmód, rendszer– és projektszemlélet,
 • jó kommunikációs és szervezőképesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes, részletes szakmai önéletrajz, bérigénnyel; • a pályázati feltételekben előírt végzettséget tanúsító okiratok másolatai; • 90 napnál nem régebbi, a Kjt. 20. § szerinti hatósági erkölcsi bizonyítvány; • nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok, testületek és személyek megismerhetik; • nyilatkozat arról, hogy amennyiben Pályázó nem közalkalmazottja az Egye

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Jogi és humánpolitikai Osztály részére a allaspalyazat@mke.hu email címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálása folyamatos, a beérkezett pályázatok sorrendjében, a benyújtott dokumentumok és állásinterjúk alapján történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.mke.hu – 2022. április 13.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mke.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. április 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

Projekt-koordinátor

EU Pályázati Portál - Tue, 19/04/2022 - 10:36

Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Projekt-koordinátor

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.  

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A projekttervezéstől a lezáráson át a kiértékelésig a projektcélok megvalósításán dolgozik, koordinálja a projektben részt vevő tagok munkáját, feladatokat priorizál és delegál, nyomon követi a projektfeladatokat, -határidőket, részt vesz a projekthez kapcsolódó események, rendezvények előkészítésében és megszervezésében, kapcsolattartás a külső partnerekkel és a belső munkatársakkal, a projekt résztvevőinek informálása, tájékoztatása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, Érettségi,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatásban eltöltött – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 45/2012. (III.20.) Korm.rendelet melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz
 • végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • közigazgatási gyakorlat, szakmai tapasztalatot igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebben kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról, valamint a pályázat tartalmának és személyes adatainak az elbírálásban résztvevők általi megismerhetőségéről, kezeléséről
 • pályázó nyilatkozata, mely szerint nem áll fegyelmi eljárás alatt, valamint nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. április 26. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kriván Norbert nyújt, a 62/263-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CSP/47-7/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Projekt-koordinátor. VAGY
 • Elektronikus úton dr. Kriván Norbert részére a pmhiv@csanadpalota.hu E-mail címen keresztül VAGY
 • Személyesen: dr. Kriván Norbert, Csongrád megye, 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.csanadpalota.hu – 2022. április 12.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. április 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

RFP pályázatkezelési referens

EU Pályázati Portál - Tue, 19/04/2022 - 10:30

Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

RFP pályázatkezelési referens

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2024. október 13-ig tartó kormányzati szolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Régiposta utca 9.

Ellátandó feladatok:

Az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló kormányrendeletek alapján, valamint az Irányító Hatóság és a Kincstár között létrejött megállapodásban foglaltak szerint közreműködik a Regionális Fejlesztési Programok Közreműködő Szervezeti feladatainak ellátásában, különösen a nyertes projektek végrehajtási időszakában, azok mérföldköveinek és indikátorainak nyomonkövetése tekintetében.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Lásd az ellátandó feladatoknál

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) Magyar Államkincstár vonatkozó belső szabályzatai az irányadók.                    

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, vagy főiskolai végzettség, ezen belül elsődlegesen gazdaságtudományi vagy műszaki képzési területen szerzett szakképzettség vagy jogász szakképzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • a meghirdetett feladatkör betöltésének feltétele 90 napnál nem régebbi, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (Kit.) 84.§ – illetve munkaviszony esetén a Kit. 279.§ (7) bekezdése – szerinti hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet a pályázati anyaghoz nem kell csatolni
 • a pályázó nem áll újraalkalmazási korlátozás hatálya alatt. (Kit. 117.§ (6), (8) bekezdése, vagy a 166.§ (4) bekezdése, illetve a Kttv. 60.§ (1) bekezdés i) pontja szerint)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség
 • műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség
 • hazai és/vagy uniós támogatások kezelésében és lebonyolításában szerzett tapasztalat
 • mérlegképes könyvelői végzettség
 • számviteli ismeretek
 • közbeszerzési eljárások ismerete

Elvárt kompetenciák:

 • pontos, precíz, önálló, felelősségteljes munkavégzés;,
 • terhelhetőség, kiváló stressz tűrő képesség;,
 • minőségorientáció (szabálykövetés, alaposság, precizitás);,
 • figyelem a feladatok határidőben történő végrehajtására;,
 • rugalmas, nyitott személyiség, jó együttműködési készség;,
 • problémamegoldó képesség, kezdeményező készség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, amely itt érhető el: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes
 • motivációs levél
 • kizárólag a feladatkör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pados Zoltán irodavezető nyújt, a 46/513-700 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Pados Zoltán irodavezető részére a allaspalyazat.miskolc@allamkincstar.gov.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az elektronikus üzenet tárgyában kérjük feltüntetni a BOR-IG/7-19/2022. iktatószámot és a feladatkör pontos megnevezését „RFP pályázatkezelési referens”. A pályázati felhívás közzétételre kerül a Magyar Államkincstár honlapján is. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Magyar Államkincstár honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az álláshely határozott időre, illetve teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra szól 6 hónap próbaidő kikötésével, előreláthatóan 2024. október 13. napjáig, legfeljebb a tartós távollét megszűnéséig. Ön jelentkezésének elküldésével – külön nyilatkozat nélkül is – tudomásul veszi, hogy az álláspályázatot meghirdető szervezeti egység az álláspályázatával összefüggő személyes adatait – a kiválasztási folyamat során kapcsolattartás céljából, illetve munkaerő-kiválasztási célból – a pályáztatás időtartamára nyilvántartja és kezeli. Személyes adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul. Kérjük, hogy jelentkezésének elküldése előtt olvassa el az álláspályázatra jelentkezőknek szóló Adatkezelési tájékoztatót a Magyar Államkincstár honlapján (http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.allamkincstar.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. április 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

Elektromos buszra pályázhatnak a magyar kisvárosok!

Pályázati Hírek - Mon, 11/04/2022 - 18:14

Közel 51 milliárd forint értékben igényelhetnek támogatást, elektromos meghajtású autóbuszok és az ezekhez kapcsolódó töltőinfrastruktúra kiépítéséhez a 25 ezer főnél nagyobb lakosú települések és a fővárosi agglomeráció közlekedési közszolgáltatói a Zöld Busz Program új pályázatán. 

Categories: Pályázatok

Kedden megjelennek az első Magyar Falu Program eredmények!

Pályázati Hírek - Mon, 11/04/2022 - 18:12

A 13 eddigi 2022-es Magyar Falu Program pályázati felhívásban csaknem 4400, elsősorban önkormányzati és egyházközségi pályázó nyert 61,5 milliárd forint értékben támogatást és a nyertes pályázók listáját kedden délután teszik közzé a kormany.hu oldalon. 

Categories: Pályázatok

Májustól 100 millió forint igényelhető lovardafejlesztésre!

Pályázati Hírek - Sun, 10/04/2022 - 16:13

A Vidékfejlesztési Program új pályázatával akár 100 millió forint vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek, 70 %-os támogatási intenzitással vidéki térségben működő lótulajdonos mikrovállalkozások és őstermelők.

Categories: Pályázatok

Indulnak a 2022-es közvetlen agrártámogatások!

Pályázati Hírek - Fri, 08/04/2022 - 00:51

Április 6-án, szerdán nyílt meg az egységes kérelem kitöltési felülete, a gazdálkodók ekkortól nyújthatják be kérelmeiket és a közvetlen támogatások keretében csaknem 480 milliárd forint támogatást igényelhetnek, a vidékfejlesztési támogatásoknál pedig a 230 milliárd forintot is meghaladhatja a várható összes igénylés. 

Categories: Pályázatok

Újraindul a Generali SME Enterprize KKV Fenntarthatósági Program!

Pályázati Hírek - Fri, 08/04/2022 - 00:49

Idén is meghirdetik az EnterPRIZE fenntarthatósági pályázatot, amelynek célja, hogy 3 millió Ft-os támogatási összegig hozzájáruljanak a kis- és középvállalkozások fenntarthatósági céljainak megvalósításához. 

Categories: Pályázatok

Újraindul a határon átnyúló kerékpártúrákat támogató pályázat!

Pályázati Hírek - Mon, 04/04/2022 - 17:09

Ötven-hatvan szervező nyerhet akár félmillió forint vissza nem térítendő forrást a környezetbarát, egészséges közlekedési módot népszerűsítő túrák megrendezéséhez, azután, hogy a határmenti térségek kulturális, történelmi, építészeti és természetvédelmi értékeinek megismertetését is szolgáló kezdeményezés a járványhelyzet miatt tavaly és tavalyelőtt szünetelt.  

Categories: Pályázatok

Százmilliárd forintos beruházási támogatást kap a magyar turizmus!

Pályázati Hírek - Fri, 01/04/2022 - 15:44

Az Európai Bizottság jóváhagyta azt a beruházás-támogatási programot, melynek révén a magyar állam 280 millió euróval (mintegy 106 milliárd forint) kívánja támogatni az idegenforgalmi ágazat fenntartható fellendülését - közölte a brüsszeli testület szerdán.  

Categories: Pályázatok

ÚJ - Támogatást igényelhetnek a kisbenzinkutak!

Pályázati Hírek - Fri, 01/04/2022 - 15:41

A Kisbenzinkutak támogatása 2022 program célja a legfeljebb 50 üzemanyagtöltő állomást üzemeltető vállalkozások célzott támogatása. 

Categories: Pályázatok

10 milliárdos keretösszegű pályázat nyílik a méhészetek számára!

Pályázati Hírek - Fri, 01/04/2022 - 15:40

Méh állatjóléti pályázatot hirdet a kormány a méhészeti ágazat hatékonyságának növelése, az állatjóléti feltételek javítása és ezen keresztül a méh- egészségi problémák megelőzése érdekében, 10 milliárd forintos keretösszeggel - mondta az agrárminiszter Gödöllőn március 29-én. 

Categories: Pályázatok

Újranyílt az ültetvénytelepítési pályázat!

Pályázati Hírek - Tue, 08/03/2022 - 01:17

Márciustól újra elérhető a VP kertészet - ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatás pályázat, melynek keretében 40-50%, maximum 500 M Ft támogatás igényelhető majd ültetvények telepítésére, öntözés kiépítésére, gépek beszerzésére. 

Categories: Pályázatok

Projektmenedzser

EU Pályázati Portál - Fri, 04/03/2022 - 21:36

Innovációs és Technológiai Minisztérium
Energetikai Projektek Végrehajtási Főosztály

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

projektmenedzser (kormánytanácsos)

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1134 Budapest, Váci út 45.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az uniós forrásból megvalósuló energetikai projektek tekintetében: projektkiválasztási tevékenységek; támogatási szerződések előkészítése; projektek előkészítésének/megvalósulásának nyomon követése; előrehaladási jelentések és kifizetési kérelmek ellenőrzése; részvétel a projektek közbeszerzési eljárásainak minőségellenőrzésében; adatok és információk rögzítése az EUPR rendszerben; rendszeres és eseti beszámolók, jelentések, tájékoztatások készítése; kifogások, szabálytalansági eljárások, ellenőrzések szakmai feladatai; kedvezményezettekkel történő kapcsolattartás, tanácsadás, részvétel az egyeztetéseken; személyes közreműködés megvalósítás alatt álló projektek lebonyolításában a projektek megvalósulási helyszínein; projektek zárásával és fenntartásával kapcsolatos feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.                    

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, vagy Egyetem: diploma (szakirányú felsőfokú végzettség előnyt jelent, de nem feltétel),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatásban szerzett munkatapasztalat
 • Európai uniós pályázatok kezelésében szerzett tapasztalat
 • Fejlesztési programok megvalósításában, végrehajtásában szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • Pontos, precíz, önálló, felelősségteljes munkavégzés,
 • Komplex gondolkodásmód,
 • Jó kommunikációs készség írásban és szóban,
 • Proaktivitás,
 • Megbízhatóság, terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Végzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • Nyelvvizsga esetén a nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata
 • Önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklet alapján
 • Magyar nyelvű motivációs levél ( egy oldal terjedelemben)
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a 2018. évi CXXV. tv. 82. § (2) bekezdése alapján, vagy ennek kiállíttatására tett kötelezettségvállalási nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Réka nyújt, a 06 (1) 896-2519 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Szabó Réka részére a palyazat@itm.gov.hu email címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jelentkezők szűrése az önéletrajz és a motivációs levél alapján történik. Minden csatolandó dokumentumot egyszerre kérünk benyújtani, hiányosan beküldött pályázati anyagot nem tekintjük érvényes pályázatnak. A személyes meghallgatásra behívottak közül, a kiválasztási eljárást lefolytató és a meghallgatáson jelenlévő személyek közösen döntenek a foglalkoztatott személyéről. Kérjük, az önéletrajzon bérigény megjelölését.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Ön jelentkezésének elküldésével egyidejűleg tudomásul veszi, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium az álláspályázatával összefüggő személyes adatait – a kiválasztási folyamat során kapcsolattartás céljából – nyilvántartja és kezeli. Személyes adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapul. Kérjük, hogy jelentkezésének elküldése előtt olvassa el az álláspályázatra jelentkezőknek szóló Adatkezelési tájékoztatót a https://www.kormany.hu/download/a/5d/d1000/AT_SZF_%C3%A1ll%C3%A1shirdet%C3%A9sek.pdf#!DocumentBrowse oldalon.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. február 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

Pályázati támogatási referens

EU Pályázati Portál - Fri, 04/03/2022 - 21:25

Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatósága
Állampénztári Iroda – Regionális Fejlesztési Programok Osztálya

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Pályázati támogatási referens

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3300 Eger, Telekessy út 2.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- A pályázati kiírások alapján elvégzi a beérkező pályázatok befogadását, felülvizsgálatát, szükség esetén hiánypótoltatását, és továbbítását a döntéshozó felé, majd pozitív döntés esetén előkészíti a támogatási szerződést, támogatói okiratot. – Vis maior pályázat esetén koordinálja a helyszíni ellenőrzési bizottságot az előzetes és utólagos helyszíni vizsgálatokhoz, és a helyszínen tapasztaltakat jegyzőkönyvben rögzíti, valamint értesíti az önkormányzatot a támogatói okirat elérhetőségéről. – Ellenőrzi, szükség esetén hiánypótoltatja és feldolgozza a beérkező lehívásokat. – Ellenőrzi, szükség esetén hiánypótoltatja az elszámolásokat. Vis maior pályázatok esetében döntést készít elő az elszámolások elfogadásáról, szükség esetén a támogatás részleges, vagy teljes visszavonásáról. – Amennyiben munkája során szabálytalanságot észlel, úgy azt jelzi felettese felé és egyben szankcióra tesz javaslatot a döntéshozó felé. – Elvégzi a helyszíni vagy irodai, dokumentum alapú ellenőrzést (elő-, utó-, közbenső vagy záró ellenőrzés). – Gondoskodik a lezárt pályázatokkal kapcsolatos intézkedések megtételéről. (Jelzálog törlése, felhatalmazó levelek visszavonása, stb.) – Elvégzi a vonatkozó jogszabályoknak és belső eljárásrendeknek megfelelően a gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadsággal összefüggő költségek megtérítésével kapcsolatos helyszíni ellenőrzésekkel összefüggő feladatokat. – Elvégzi a vonatkozó jogszabályoknak, belső eljárásrendeknek és útmutatóknak megfelelően a megváltozott munkaképességű dolgozókat foglalkoztató, költségkompenzációs, valamint rehabilitációs költségtámogatásban részesülő szervezetek ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat (finanszírozási, beszámoló ellenőrzési és helyszíni ellenőrzési feladatok). – Ellátja a vonatkozó jogszabályoknak és belső eljárásrendeknek megfelelően az építtetői fedezetkezeléssel kapcsolatos feladatokat. – Ellátja a vonatkozó jogszabályoknak és eljárásrendeknek megfelelően az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek támogatásával kapcsolatos feladatokat.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) Magyar Államkincstár mindenkor hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint az igazgatóság Ügyrendje az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • A meghirdetett feladatkör betöltésének feltétele 90 napnál nem régebbi, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (Kit.) 84.§ szerinti hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet a pályázati anyaghoz nem kell csatolni.
 • A pályázó nem áll újraalkalmazási korlátozás hatálya alatt. (Kit. 117.§ (6), (8) bekezdése, vagy a 166.§ (4) bekezdése, illetve a Kttv. 60.§ (1) bekezdés i) pontja szerint)
 • A koronavírus elleni védőoltás igénybevétele az 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet 2/A.§ bekezdése alapján a foglalkoztatottaknak kötelező.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • terhelhetőség, kiváló stressz tűrő képesség;
 • problémamegoldó képesség, kezdeményező készség;
 • MS Office és kiemelten az Excel kiváló ismerete;
 • pontos, precíz, önálló, felelősségteljes munkavégzés;
 • európai uniós vagy hazai támogatások kezelésében és lebonyolításában szerzett tapasztalat;
 • gazdasági, jogi, vagy műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség;

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajzot, a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, amely itt érhető el: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_
 • Motivációs levelet,
 • Kizárólag a feladatkör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Király Erzsébet nyújt, a (36) 521-621 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Zay Ferenc igazgató részére a allaspalyazat.eger@allamkincstar.gov.hu E-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az elektronikus üzenet tárgyában kérjük feltüntetni a HEVHR/163-1/2022 iktatószámot, (a pályázati kiírás iktatószáma) és a feladatkör pontos megnevezését „Pályázati támogatási referens”. (a pályázati kiírásban szereplő feladatkör) Kérjük, hogy jelentkezésének elküldése előtt olvassa el az álláspályázatra jelentkezőknek szóló Adatkezelési tájékoztatót a Magyar Államkincstár honlapján (http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_). A tájékoztatóban foglaltak ismeretében tett nyilatkozatát a pályázat beküldésével egyidejűleg tegye meg. A feladatkör betöltése a rendelkezésre álló üres álláshelyektől függően történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati felhívás közzétételre kerül a www.allamkincstar.gov.hu oldalon is. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Magyar Államkincstár honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni. Ön jelentkezésének elküldésével – külön nyilatkozat nélkül is – tudomásul veszi, hogy a Magyar Államkincstár az álláspályázatával összefüggő személyes adatait – a kiválasztási folyamat során kapcsolattartás céljából, illetve munkaerő-kiválasztási célból – nyilvántartja és kezeli. Személyes adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. március 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

Pályázati projektmenedzser

EU Pályázati Portál - Fri, 04/03/2022 - 21:18

Magyar Természettudományi Múzeum – Budapest
Gazdálkodási és Pénzügyi Osztály

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pályázati projektmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Baross utca 13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Uniós és hazai pályázatok teljes körű projektadminisztrációs és pénzügyi menedzsment feladatainak ellátása; pályázatfigyelés, pályázatok írása az ehhez kapcsolódó beszámolók elkészítése a közreműködő hatóság felé;
 • Kapcsolattartás a közreműködő szervezetekkel;
 • Kapcsolattartás a pályázat előkészítésébe bevont szakemberekkel (közbeszerzési szakértő, pénzügyi szakértő, műszaki szakértő, stb.)
 • Egyeztet a pályázatok megvalósításával kapcsolatos humán-, jogi és pénzügyi ügyekben • A projektek előrehaladásának biztosítása és folyamatos nyomon követése
 • Az előrehaladásról rendszeres jelentések, kimutatások készítése a vezetőség felé

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, Szakirányú végzettség,
 • Európai Uniós és hazai pályázatkezelésben szerzett tapasztalat (1-3 év)
 • Önálló és csapatmunkára való képesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Pályázatíró oklevél
 • Pénzügy-számviteli képesítés
 • Közbeszerzési tapasztalat
 • 3-5 év hazai és uniós pályázati eljárásban szerzett projektmenedzseri tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz
 • Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • Nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek, a pályázattal összefüggő személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul.
 • Bérigény megjelölése

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bodó Anna nyújt, a +36 1 2677100/140 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton allas@nhmus.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Tájékoztatom a jelentkezőket, hogy 2020. július 1. napjától a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény 3. § (1) bekezdése szerint 2020. július 1-jétől új közalkalmazotti jogviszony nem létesíthető, a Kjt. 1. § (1) bekezdése szerinti foglalkoztatásra munkaviszony keretében kerülhet sor. Ennek megfelelően a pályázat nyertesével a munkáltató munkaviszonyt fog létesíteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. február 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

Pályázati támogatási referens

EU Pályázati Portál - Fri, 04/03/2022 - 21:13

Magyar Államkincstár Csongrád-Csanád Megyei Igazgatósága
Állampénztári Iroda, Regionális Fejlesztési Programok Osztálya I.

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

pályázati támogatási referens

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6720 Szeged, Vár utca 5.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Vis maior pályázat esetén koordinálja a helyszíni ellenőrzési bizottságot az előzetes és utólagos helyszíni vizsgálatokhoz, és a helyszínen tapasztaltakat jegyzőkönyvben rögzíti, valamint értesíti az önkormányzatot a támogatói okirat elérhetőségéről. Elvégzi a vonatkozó jogszabályoknak, belső eljárásrendeknek és útmutatóknak megfelelően a megváltozott munkaképességű dolgozókat foglalkoztató, költségkompenzációs, valamint rehabilitációs költségtámogatásban részesülő szervezetek ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat (finanszírozási, beszámoló ellenőrzési és helyszíni ellenőrzési feladatok). Ellátja a vonatkozó jogszabályoknak és eljárásrendeknek megfelelően az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek támogatásával kapcsolatos feladatokat. Ellátja az Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap hatályban lévő kártalanítási szerződéseivel kapcsolatos feladatokat. Elvégzi a vonatkozó jogszabályoknak és belső eljárásrendeknek megfelelően a gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadsággal összefüggő költségek megtérítésével kapcsolatos helyszíni ellenőrzésekkel összefüggő feladatokat.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási, biztosításmatematikusi, vagy felsőfokú iskolai végzettség és banki befektetési, értékpapír-piaci szakképesítés, ,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • A meghirdetett feladatkör betöltésének feltétele 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet a pályázati anyaghoz nem kell csatolni,
 • A pályázó nem áll újraalkalmazási korlátozás hatálya alatt (Kit. 117.§ (6), (8) bekezdése, vagy a 166.§ (4) bekezdése, illetve a Kttv. 60.§ (1) bekezdés i) pontja szerint)
 • A koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet 2/A.§-ban foglaltak alapján a SARS-CoV-2 koronavírus elleni védőoltás felvétele (megléte).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • gazdasági és műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség, – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • B kategóriás jogosítvány és vezetési gyakorlat, – 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, amely itt érhető el: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_,
 • motivációs levél,
 • kizárólag a feladatkör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát,
 • nyelvvizsgát igazoló bizonyítvány másolatát.
 • védőoltás felvételét/ellenjavalltságát igazoló dokumentumot

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Móricz Ilona irodavezető (hétfőtől-csütörtökig: 8:00 -16:00 óra, pénteken: 8:00 -13:00 óra között) nyújt, a 62/488-411 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Rigó Szilveszter Lászlóné részére a allaspalyazat.szeged@allamkincstar.gov.hu email címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az elektronikus üzenet tárgyában kérjük feltüntetni a CSO-IG/3-3/2022. iktatószámot, (a pályázati kiírás iktatószáma) és a feladatkör pontos megnevezését „ pályázati támogatási referens”.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Magyar Államkincstár honlapja – 2022. február 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Ön jelentkezésének elküldésével – külön nyilatkozat nélkül is – tudomásul veszi, hogy a Magyar Államkincstár az álláspályázatával összefüggő személyes adatait – a kiválasztási folyamat során kapcsolattartás céljából, illetve munkaerő-kiválasztási célból – a pályáztatás időtartamára nyilvántartja és kezeli. Személyes adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul. Kérjük, hogy jelentkezésének elküldése előtt olvassa el az álláspályázatra jelentkezőknek szóló Adatkezelési tájékoztatót a Magyar Államkincstár honlapján (http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.allamkincstar.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. február 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

Categories: Pályázatok

Pages