You are here

Oroszország és FÁK

50 évre elegendőek a szénhidrogének

Posztinfo.hu / Oroszország - Tue, 04/10/2016 - 20:35

Az orosz Energiaügyi Minisztériumban jobban ismerik az ország erőforrásait (?)

A következő 50 évben számíthat még bevételre az energiaiparból az orosz költségvetés. Erről van legalábbis meggyőződve az Energiaügyi Minisztérium. A SBERBANK legfőbb vezetője azonban sokkal negatívabb képet festett.

„Oroszország meglévő olaj-és gázkészletei sokáig elegendőek”- állította az Energiaügyi Minisztérium helyettes vezetője, Kirill Molodcov a Szentpétervárott megrendezett Nemzetközi Gázfórumon.

„ A nálunk lévő szénhidrogének 40-50 évre elegendők.” – mondta, biztosítva erről az újságírókat, a borús kilátásokat vázoló SBERBANK vezető, German Gref ellenében.

Ő ugyanis arra figyelmeztetett mindenkit, hogy az oroszországi nyersanyagforrások 2028-30-ig tartanak ki. Ennek megfelelően az oroszoknak hamarosan eléggé nehéz és fájdalmas lesz a kiválás a történelmi-gazdasági monopolhelyzetből.

Ugyanakkor a bankár véleményét gyorsan cáfolta a GAZPROM főembere, Alekszej Miller. Megjegyezte, hogy Oroszországban és a világban hatalmas gázkészletek vannak.

 

 

„Földünk gáztartalékai olyan mértékűek, amelyek lehetővé teszik, hogy teljességgel megfeleljen a XXI. század egyre növekvő keresletének.”

„Mindeközben a földgáz ára emelkedni fog a közeljövőben.” – jósolta Miller. „Az ok abban rejlik, hogy a világgazdasági válság rákényszeríti a cégeket arra, hogy csökkentsék a befektetéseket az új lelőhelyek felfedezésében. A régiek viszont nem végtelenek.” – emlékeztetett a GAZPROM vezetője.

Forrás: utro.ru

Fotók: inosmi.ru, kommersant.ru, shahta.org

Categories: Oroszország és FÁK

Párbeszéd iránti készségre és türelemre van szükség

Posztinfo.hu / Kaukázus - Mon, 03/10/2016 - 15:11

Ferenc pápa Azerbajdzsánban elhangzott tanúságos beszéde.

„Csodálkozással érkeztem ebbe az országba az azeri kultúra összetettsége és gazdagsága miatt, mely annak a sok népnek köszönhető, akik ezen a földön laktak” – kezdte beszédét a pápa.

„Október 18-án ünneplitek a függetlenség 25. évfordulóját, ami alkalom arra, hogy rátekintsünk az eltelt időszak eseményeire, az elért eredményekre és a fölmerült problémákra”. „Az idáig megtett út világosan jelzi az intézmények megszilárdítása és a gazdasági fejlődés érdekében tett erőfeszítéseket. Ez a folyamat nagy figyelmet igényel mindenkitől egy olyan társadalomban, mely elismeri a sokféle kultúra és a kultúrák egymást kiegészítésének áldásait, oly módon, hogy a különféle polgári és vallási közösségek tagjai egymással a kölcsönös együttműködés és megbecsülés kapcsolatait építsék”.

Kizárni a visszaélést az Isten nevében

„Ez a közös erőfeszítés a különbözőségek közötti harmónia megteremtésében különösen is jelentős most napjaikban, mert azt mutatja, hogy lehetséges tanúságot tenni a saját értékeinkről és életfelfogásunkról, anélkül, hogy megsértenénk mások jogait eltérő nézeteik miatt. Minden etnikai vagy vallási hovatartozásnak ki kell zárnia azt a magatartást és meggyőződést, mely eszközzé teszi a saját meggyőződést, a saját önazonosságot, és amely Isten nevét azzal a szándékkal használja, hogy saját fölényének és uralmának érvényt szerezzen” – szögezte le a pápa.

Biztosítani annak a lehetőségét, hogy mindenki a saját hozzájárulásával gyarapítsa a közjót        

Ferenc pápa azt kívánta, hogy „Azerbajdzsán folytassa tovább az együttműködés útját a különféle kultúrák és vallások között, mind nagyobb összhangban és békés együttélésben, biztosítva annak a lehetőségét, hogy mindenki a saját hozzájárulásával gyarapítsa a közjót”.  Utalt a pápa „korunk világának számos drámai konfliktusára, melyek intoleranciában és erőszakos eszmékben fejeződnek ki”. Ezekkel szemben szükség van a „béke kultúrájának a gyarapítására, a párbeszéd iránti készségre és a türelemre. Ahogy egy országon belül, úgy az államok között is elő kell mozdítani bölcsen és bátran a különféle alkotóelemek közötti harmóniát, mely a népek valódi fejlődéséhez és szabadságához vezet”.

A béke felé vezető nyitott kapu lesz Kelet és Nyugat között    

Ferenc pápa Azerbajdzsán kapcsán kifejezte „szívből jövő közelségét azok iránt, akiknek el kellett hagyni a hazájukat és akik véres konfliktusok miatt szenvednek és mindenkit arra szólított fel, hogy mindent tegyenek meg a kielégítő megoldás érdekében”. A pápa bizakodó, „hogy Isten segítségével és a felek jóakaratával a Kaukázus egy olyan hely lehet, ahol a párbeszéd és tárgyalás útján a szembenállások és az eltérések megtalálhatják azt a megegyezést és megoldást, melynek révén – II. János Pál pápa szép kifejezésével élve – valóban «a béke felé vezető nyitott kapu lesz Kelet és Nyugat között».

Az egyházak közötti kapcsolatokról

A pápa kifejezésre juttatta, hogy „a csekély létszámú helyi katolikus egyház részt vesz az ország örömeiben és nehézségeiben, mely a Szentszékkel 2011-ben kötött nemzetközi szerződés révén valósulhat meg”. Végül örömének adott hangot, hogy a katolikus közösség szívélyes kapcsolatot tart fenn a muzulmán, az ortodox és a zsidó közösségekkel, és annak a reményének adott hangot, hogy az Istenbe vetett hit szolgáljon az egymás iránti megértésre és a kölcsönös tiszteletre. Isten áldja meg Azerbajdzsánt harmóniával, békével és felvirágzással!”.

 

 

Categories: Oroszország és FÁK

Mitől félnek az oroszok?

Posztinfo.hu / Oroszország - Mon, 03/10/2016 - 11:33

Érdekes eredmények születtek a Levada Centr felmérésén, melyben aggodalmairól faggatták a lakosságot.

Az országos, reprezentatív közvéleménykutatás során az embereknek kellett megnevezniük, hogy személy szerint mi aggasztja őket, mitől félnek. Tehát nem kaptak előre összeállított válaszokat és több okot is megjelölhettek. Az adatokból kiderül, megélhetési, társadalmi problémákat tekintik a legnagyobb veszélynek, azon belül is toronymagasan az infláció áll az élen, a megkérdezettek háromnegyede említette (72%).

Ezt követi a szegénység (47%) és a munkanélküliség (37%), de előkelő helyen van a minőségi és elérhető egészségügy hiánya, vagy éppen a társadalom gazdagokra és szegényekre való kettészakadása.

Ezzel szemben a bevándorlás, lehetséges terrorcselekmények, vagy éppen az ukrajnai helyzet alig aggasztja az embereket, 10 százalék körüli említettséggel rendelkeznek csupán amivel a lista alján szerepelnek.

Az adatok zöme megfelel a februári felmérés eredményeivel, de akadnak jelentős változások.

Categories: Oroszország és FÁK

Ferenc pápa történelmi látogatása Bakuban

Posztinfo.hu / Kaukázus - Mon, 03/10/2016 - 08:43

Találkozott a muzulmán közösség vezetőivel is.

A hivatalos fogadtatás után szentmisét mutatott be a szalézi központ Szeplőtelen Fogantatás templomában. Az eredeti templomot 1909-ben építették, de a szovjet korszakban lerombolták 1931-ben és csak 2007-ben jött el az idő arra, hogy majdnem száz év elteltével újjászülessen. Olasz szalézi atyák vállalták a bakui missziót és most is ők alkotják az azeri katolikus szívet.

A szalézi közösséggel és a pápai kíséret tagjaival fogyasztotta el az ebédet, majd az elnöki palota előtti térségen (Gençlik) kerül sor a fogadási ceremóniára. A pápa udvariassági látogatást tett Ilham Alijev köztársasági elnöknél az elnöki palotában, a vele folytatott magánbeszélgetést követően együtt koszorúzták meg az azeri hősök emlékművét, akik Azerbajdzsán függetlenségéért áldozták az életüket. Délután öt órakor kezdődött a jelenlegi elnök apjának emléket állító Heydar Alijev centrumban a találkozás az azerbajdzsáni hatóságok képviselőivel. A modern épületben a politika, a kultúra és a tudomány mintegy ezer személyisége vett részt és hallgatták meg a pápa hozzájuk intézett beszédét.

A muzulmán többségű országban Ferenc pápa a bakui Heydar Alijev mecsetben találkozott továbbá a kaukázusi térség Allahshukur Pashazadeh sejkjével és folytattak magánmegbeszélést. Ezután a nagymecsetben egy vallásközi találkozó keretében az ország iszlám közösségének a képviselői és a különféle vallási közösségek vezetői jöttek össze és Ferenc pápa hozzájuk intézett beszédében a vallásközi kapcsolatokról szólt.

Ilham Alijev államfő történelminek nevezte a pápai látogatást, felidézve, hogy 2012-ben Vatikánban Azerbajdzsán volt az első muzulmán állam, mely kiállítást rendezhetett ott. Szavai szerint országa híd szerepét tölti be Kelet és Nyugat között, földrajzi, kulturális és lelki értelemben egyaránt és méltatta Ferenc pápa szerepét a különböző vallások közötti kapcsolatok erősítésében.

Categories: Oroszország és FÁK

Egy nép végzetét jelenti, ha felhagy az emlékezetével

Posztinfo.hu / Kaukázus - Sun, 02/10/2016 - 09:49

Folytatódott Ferenc pápa kaukázusi útja.

Szentmisét mutatott be Tbiliszi 27 ezer fő befogadására alkalmas stadionjában, amely Mikheil Meskhi grúz labdarúgóról kapta a nevét. Ezután a Mennybe felvett Szűz Mária templomban találkozott a szerzetesekkel, majd egyházi karitatív szervezetek munkatársai előtt mondott beszédet.

Utolsó programjaként felkereste a patriarkális székesegyházat a Tbiliszitől mintegy 25 km-re fekvő Mtskheta (Mcheta) városban, amely Grúzia egyik legrégibb települése: Kr.e az V. században alapították. 800 éven át ez az ősi város volt a grúz birodalom fővárosa. 317-ben a grúzok itt tértek át a keresztény vallásra. A mai napig a grúz kereszténység szíve, Grúzia ortodox kereszténységének spirituális központja. A történelmi, művészeti és régészeti kincsekben gazdag múzeumváros több épülete 1994-től az UNESCO világörökség része.

A Szveti-cskoveli székesegyház a Grúz Ortodox Egyház központja és az ország második legnagyobb egyházi épülete. A hagyomány szerint itt temették el Jézus Krisztus köntösét.

Grúzia története olyan, mint egy ősi könyv
Ferenc pápa beszédében utalt a patriarkális székesegyház hitbeli kincseire és ősi történetére, mely arra hív, hogy emlékezzünk a múltra. Idézett egy 19. századi grúz költőtől: „Egy nép végzetét jelenti, ha felhagy az emlékezetével”.  Grúzia története olyan, mint egy ősi könyv, melynek minden lapja szent tanúságtevőkről és keresztény értékekről mesél, amely összekovácsolta az ország lelkületét és kultúráját. De nem kevésbé szól ez az értékes könyv a megnyílásról, befogadásról és integrációról. Felbecsülhetetlen örök értékek ezek az ország és az egész térség számára, melyek kifejezésre juttatják a keresztény identitást, mely akkor marad meg jól, ha mélyen a hitben gyökerezik, de ugyanakkor nyitott és készséges marad, soha nem merev és zárt.

A grúz identitás oszlopa a keresztény üzenet
A keresztény üzenet – és ez a hely erre emlékeztet – a grúz identitás oszlopa lett, hiszen stabilitást adott oly sok viszontagság közepette, még akkor is, amikor az ország fájdalmasan magára maradt. De az Úr soha nem hagyta el Grúzia szeretett földjét, mert Ő hűséges minden szavában és jóságos minden cselekedetében, idézte a pápa a 145. zsoltár vigasztaló és erősítő sorait.

A Szent Köntös, az egység ruhája
Az Úr gyengéd és együttérző közelségét különleges módon képviseli a Szent Köntös, melynek a titka, hogy varratlan és egy darabból szőtték  (Jn 19,23) és amely a keresztények különleges figyelmét élvezte a kezdetek óta. Karthagói Szent Ciprián egyházatya erre a ruhára utalva jegyzi meg, hogy amikor Jézus ebben a ruhában jelenik meg, akkor a megegyezés kötelékét mutatja fel, mely elválaszthatatlanul egyesít. A Szent Köntös az egység ruhája, és a kereszténység története során a megosztottság fájdalmára utal, mert ezek valójában az Úr testében hordozott gyötrelmeket jelzik. Másik oldalról közelítve, fogalmazott a pápa, az egység a magasból jön, Krisztus szeretete által, aki nemcsak a ruháját hagyta ránk, hanem az egész testét. Mindez arra ösztönöz bennünket, hogy ne mondjunk le önmagunk felajánlásáról, a kölcsönös megértésről, hogy kijavítsuk a gyötrelmes hibákat a keresztény testvéri szeretet által.

 

 

 

Categories: Oroszország és FÁK

Ferenc pápa Grúziában: Zarándokként és barátként érkeztem

Posztinfo.hu / Kaukázus - Sat, 01/10/2016 - 08:03

A haza egy ikon, amely meghatározza a nép identitását.

A Szentatya tegnap délután érkezett Tbiliszibe, a repülőtéri ünnepélyes fogadtatást követően udvariassági látogatáson vett részt Giorgi Margvelasvili államfőnél az elnöki palotában, Ferenc pápa az egybegyűlteknek Grúzia összekötő szerepét és a nép hazaszeretetté hangsúlyozta.

Grúzia természetes híd Európa és Ázsia között

Grúzia több évszázados történelme mélyen gyökerezik a kultúrája, nyelve, hagyományai által kifejezett értékekben. Az ország maradéktalanul beilleszkedik az európai civilizációba, ugyanakkor földrajzi helyzetének megfelelően szinte természetes híd Európa és Ázsia között. Összekötő elemként megkönnyíti a népek közötti kommunikációt és kapcsolatokat, amely lehetővé vette az évszázadok során mind a kereskedelmet, mind a különböző világok közötti párbeszédet, az eszmék és tapaszatalok konfrontációját.

Grúzia himnusza büszkén hirdeti a hazaszeretetet

Mint ahogy büszkén hirdeti Grúzia nemzeti himnusza: „Az én ikonom, az én hazám, … a csodálatos hegyek és völgyek Istennel osztoznak” – folytatta a hatóságokhoz intézett beszédét a pápa. A haza olyan, mint egy ikon, egy szentkép, amely meghatározza az önazonosságot, kijelöli a történelem útvonalát, miközben a hegyek az ég felé törnek, anélkül, hogy áthághatatlan falat képeznének. Ragyogó keretet adnak a völgyeknek, azokat egymással összekapcsolják, mindegyiknek más és más arculatot kölcsönöznek, de mindnyájan szolidárisak a közös éggel, amely beborítja és óvja mindnyájukat.

Ezt követően  találkozott a grúz orthodox egyház vezetőjével,  II. Ilia katholikosszal.

A grúz nép szeret ünnepelni, a szőlőtő gyümölcsével koccintani, szereti a legkedvesebb értékeket. A szereteten kívül sajátos helyet tart fenn a barátság számára. “Aki nem keres magának barátot, saját maga ellensége” – írta Rusztaveli „A tigrisbőrös lovag” c. művében. A pápa őszinte barátja kíván lenni ennek a népnek, amelynek vendégszeretete a nehézségek dacára is reményteli életstílussal párosul. Arra kaptunk meghívást, hogy békével és megbocsátással győzzük le ellenségeinket, akik nem húsból és vérből vannak, hanem külső és belső gonosz szellemek.

Végül az asszír-káld közösséggel a Barszabbasz Szent Simon (más néven Perzsiai Szent Simeon) káld katolikus templomban találkozott.

Categories: Oroszország és FÁK

Újból Törökország a legnépszerűbb az oroszoknál

Posztinfo.hu / Oroszország - Fri, 30/09/2016 - 09:33

A turizmusi moratórium lejárta után tízből négy külföldre utazó orosz Törökországot választja nyaralási célpontként.

Moszkva és Ankara viszonya azután süllyedt mélypontra, hogy a török légierő lelőtt egy orosz vadászgépet területe felett, ám a két ország viszonya újból rendeződni látszik.

A második legnépszerűbb célpont Tunézia (mely Egyiptomot váltotta fel) a harmadik legkeresettebb pedig Görögország.

Categories: Oroszország és FÁK

Hogyan ünnepli két kávérajongó a feketeleves világnapját?

GasparusMagnus Blog - Thu, 29/09/2016 - 23:01

Akár egy könyvfolyam írásába is belekezdhetnék, annyi minden mondanivalóm lenne a kávéról, annyi élményem van a gyerekkoromban először kikuncsorgott kávéba mártott kockacukor óta. De fogjuk rövidre, mindenesetre a fenti kép erejéig összehordtuk egy halomba a kávéval kapcsolatos tárgyainkat, kivéve persze a különböző

Read more...

Categories: Oroszország és FÁK

Miért van Alijev szobor Belgrádban?

Posztinfo.hu / Kaukázus - Wed, 28/09/2016 - 11:19

A szerb főváros egyik nevezetessége a Szent Márk székesegyház a Tasmajdan parkban, ahol sétálva megtaláljuk Azerbajdzsán első elnöke, Gejdar Alijev szobrát.

Azerbajdzsán kormánya finanszírozta teljes egészében az 1999-es NATO-bombázások során megsérült belgrádi Tasmajdan park kétmillió eurós felújítását (díszburkolat, játszótér, padok, szökőkút, növényzet, szobrok), melyet Ilham Alijev jelenlegi államfő (Gejdar Alijev fia) avatott fel 2011-ben.

A javuló magyar-azeri kapcsolatoknak köszönhetően Baku elérhető közvetlen légijárattal Budapestről, ám aki helyben kipróbálná, vagy megkóstolná az azeri konyha remekeit, azt megteheti a Marquis De Salade azeri étteremben (Budapest, Hajós utca 43).

Categories: Oroszország és FÁK

Moszkva-London vasúton 2,5 óra alatt?

Posztinfo.hu / Oroszország - Wed, 28/09/2016 - 10:38

Ma lehetetlennek tűnik, de hamarabb megvalósulhat mint gondolnánk.

15 éven belül Hyperloop kötheti össze a brit és orosz fővárost – jelentette be az orosz Summa Group tulajdonosa, Zijavuddin Magomedov

A The Financial Times részére adott interjúból kiderül, hogy cége lett Elon Musk techguru orosz partnere a Hyperloop projektben.

Elon Musk, az elektromos autókat gyártó Tesla milliárdos elnöke és a SpaceX alapítója még 2013-ban mutatta be a Hyperloop ötletét. A kapszula tulajdonképpen egy csőszerű alagútban száguldó henger, ami embereket vagy rakományt szállíthat. A csőben extrém alacsony légnyomás, szinte vákuum van, ezáltal a járműnek gyakorlatilag nincs közegellenállása.

Sínre sincs szükség, mert a Hyperloop vékony légpárnán siklik és a tervek szerint óránként 1200 kilométer megtételére lenne képes. A rendszer tesztpályájának kiépítését idén kezdik meg Kaliforniában.

Magomedov bejelentése szerint cége ejőször Moszkva és Szocsi, majd az orosz főváros és Szentpétervár között építené ki. A rendszert először teherszállításra használnák csak, az építkezés kezdetét pedig már szavai szerint jövőre megkezdődhet.

Categories: Oroszország és FÁK

Ferenc pápa a kiengesztelődés üzenetét viszi a Kaukázusba

Posztinfo.hu / Kaukázus - Tue, 27/09/2016 - 12:56

Pénteken kezdődik Ferenc pápa háromnapos grúziai és azerbajdzsáni útja.

Béke, kiengesztelődés, ökumenizmus – ezek a témák foglalják keretbe Ferenc pápa látogatását, amely egyben lezárja júniusban, Örményországban kezdődött kaukázusi zarándoklatát.

A Szentatya fő kívánsága, hogy a kiengesztelődés üzenetét vigye el a térségbe anélkül, hogy beavatkozna geopolitikai vitákba.

Categories: Oroszország és FÁK

Magyarországi turnén a Grúz Állami Népi Együttes

Posztinfo.hu / Kaukázus - Tue, 27/09/2016 - 12:08

22 előadás országszerte. Megmutatjuk, mi várható.

A 70 éves jubileumát ünneplő Grúz Állami Népi Együttes élőzenével kísért kétórás műsora a grúz nép harcáról, szenvedéséről és hősiességéről szóló történet.  Mesés jelmezek és gyönyörű koreográfia mutatja be a grúzok lelkét: a férfiak meglepetést okoznak a temperamentumukkal és az egyszerre harcias és nemes természetük bemutatásával. Hihetetlen képességeik lenyűgöző példái a keménytalp nélküli puha bőrcipőikben, lábujjon bemutatott forgások és ugrások, vagy a két szívdobbanás között lezajló fél térden bemutatott pörgéseik. Lélegzetelállítóan gyönyörű nők suhannak a színpadon és bájos táncukkal magával ragadják a nézőket. A műsor a grúz történelmet állítja közönségpróba elé. A grúz lélek sajátosságai izgalomba hozzák a nézőket és felejthetetlen élményekkel töltik meg a szívüket.

A Sukhishvili Grúz Állami Népi Együttes mely az első hivatásos állami tánccsoport volt Grúziában, hivatalosan 1945-ben alapította Iliko Sukhishvili és Nino Ramishvili, akik elválaszthatatlan partnerek voltak úgy a színpadon, mint a magánéletben. Eltökéltséggel és új ötletekkel telve, megvalósították az álmukat, melynek eredményeként létrehozták a társulatot.

Az együttes irányítása azóta is családi kézben van, jelenleg a társulat alapítóinak unokája, Nino Sukhishvili vezeti a társulatot; egy másik unoka, Iliko Sukhishvili pedig a művészeti igazgató és a vezető koreográfus.

Turné állomások:
November 4. Tatabánya, Földi Imre Sportcsarnok
November 5. Szolnok, Városi Sportcsarnok
November 6. Győr, Nemzeti Színház
November 7. Budapest, Erkel Színház
November 8. Nagykanizsa, Hevesi Sándor Művelődési Központ
November 9. Gödöllő, Művészetek Háza
November 10. Szombathely, Agora Művelődési és Sportház
November 11. Székesfehérvár, Vodafone Sportcentrum
November 13. Zalaegerszeg, Hevesi Sándor Színház
November 15. Hódmezővásárhely, Bessenyei Ferenc Művelődési Központ
November 17. Salgótarján, József Attila Művelődési Központ
November 19. Nyíregyháza, Kodály Terem
November 20. Eger, Gárdonyi Géza Színház
November 22. Kaposvár, Városi Körcsarnok
November 23. Veszprém, Hangvilla Közösségi Tér
November 24. Keszthely, Balaton Színház
November 25. Dunaújváros, Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
November 26. Sopron MKB aréna
November 27. Szeged, Nemzeti Színház
November 30. Debrecen, Kölcsey Központ
December 1. Szekszárd, Babits Mihály Művelődési Központ
December 2. Pécs, Lauber Dezső Sportcsarnok

 

Categories: Oroszország és FÁK

25 éve független Örményország

Posztinfo.hu / Kaukázus - Wed, 21/09/2016 - 17:45

Örményország ma ünnepli negyed évszázados évfordulóját.

1991. szeptember 21-én rendezték meg a kaukázusi államban a szuverenitásról szóló népszavazást, melyen a szavazásra jogosultak 95 százaléka vett részt és a függetlenségre szavazók aránya elsöprő volt (99,5%).

Ezzel az örmény nép megerősítette a Legfelsőbb Tanács korábbi, függetlenségi deklarációját és véglegessé vált Örményország szuverenitása.

Categories: Oroszország és FÁK

„Buranovoi nagymamák” és a foci

Posztinfo.hu / Oroszország - Tue, 20/09/2016 - 23:36

Erre a párosításra biztosan kevesen gondolnának. Pedig létezik, olyannyira, hogy a hivatalos videoklipet szeptember 18-án forgatták Oroszországban, azóta az ismert videómegosztó csatornára is felkerült.

 

S hogy mi a lényege? A nagymamákból álló zenei csoport előadott egy dalt focizás közben, amit a 2018-ban Oroszországban megrendezendő Foci Világbajnokság tiszteletére szereztek. A produkciót Szamarában egy focimeccs előtt adták elő és rögzítették a világ számára.

A folklór együttest 15 évvel ezelőtt alapították Buranovo faluban az udmurt asszonyok. A csapat ismert szerte Oroszországban, olyannyira, hogy a 2012-ben Bakuban megrendezett Eurovíziós Dalfesztiválon az országot is ők képviselték. Nem is eredménytelenül, ugyanis a 2. helyet szerezték meg.

Forrás: spbdnevnik.ru; youtube.com

Fotó: vladtime.ru; og.ru

Categories: Oroszország és FÁK

Érik az orosz-japán békemegállapodás

Posztinfo.hu / Oroszország - Mon, 19/09/2016 - 09:22

Lezárulhat a 2. világháború távol-keleti fejezete és rendeződhet a Kuril-szigetek kérdése.

A két ország formálisan nem állnak hadban az 1956-os Moszkvai deklaráció aláírása óta, de békekötésre mindmáig nem került sor. Ennek oka az 1855-ös és 1945-ös határok között levő négy, vitatott státuszú sziget. A kérdésnek jelentős gazdasági összetevője is van, mivel a térség komoly halászati központ, a tengeri határok megállapítása pedig a szárazföldi határok alapján történik.

A szovjet korszakban született deklarációt Oroszország, mint a Szovjetunió jogutódja elismeri, a nyilatkozat 9. pontja kimondja: a békekötést követően a Szovjetunió visszaadja Japánnak Habomai és Shikotan szigeteket.

Az elmúlt hetek orosz-japán tárgyalásait áttörésként jellemzi a sajtó, erről Putyin orosz államfő is nyilatkozott, megerősítve ismételten a deklaráció érvényességét, ám jelezve, tárgyalások kérdése, hogy az átadásra milyen feltételekkel kerül sor.

Elemzők szerint a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy Moszkva jelentős japán befektetésekért és a békemegállapodás aláírásáért cserébe valóban visszaszolgáltatja a két szigetet, egyben rendezve a halászati és más gazdasági kérdéseket.

A Kreml bejelentése szerint Putyin decemberben Japánba látogat, ekkor véglegesen rendeződhet ez a több évtizedes kérdés.

Categories: Oroszország és FÁK

182 azeri tanul magyar egyetemeken

Posztinfo.hu / Kaukázus - Sun, 18/09/2016 - 10:04

Folytatódik a magyar-azeri oktatási együttműködés.  Ennek részeként nyílt meg a bakui Idegen Nyelvek Egyetemén a magyar fakultás, illetve tizenegy magyar egyetem kerül fel az azeri állam által támogatott és ösztöndíjjal biztosított felsőoktatási intézmények listájára.

Az azeriek körében a három legnépszerűbb magyarországi intézmény a Debreceni Egyetem, az IBS és a Corvinus Egyetem.

Categories: Oroszország és FÁK

Orosz parlamenti választások

Posztinfo.hu / Oroszország - Sun, 18/09/2016 - 08:30

Vasárnap reggel megkezdődött Oroszországban a parlamenti választás, a különböző időzónák miatt valahol már be is fejeződtek.

A parlament alsóháza, vagyis az Állami Duma 450 képviselőjét választják újra, a ház tagjainak felét a hagyományos módon, országos pártlistáról, a másikat pedig az idén újból bevezetett egyéni körzetek alapján.

Felmérések szerint ellenzéki pártok aligha lépik túl a frakcióalapításhoz szükséges ötszázalékos küszöböt, egyéni helyeket viszont szerezhetnek.

Várhatóan a jelenlegi parlamenti pártok mindegyike mandátumhoz jut, ez egyedül az Igazságos Oroszország párt esetében kétséges. Az idei parlamenti választásokra egyébként 14 párt tudott országos listát állítani.

Az alsóházzal egyidejűleg több regionális voksolást is tartanak, így ma választják meg 39 régió képviseleti szerveit, az Oroszországi Föderációt alkotó 85 entitás közül hétnek a vezetőjét, valamint kb. 5 ezer önkormányzatot. Az összesen 38 ezer mandátumért több mint 103 ezer jelölt indul 49 párt és hat társadalmi szervezet képviseletében.

Categories: Oroszország és FÁK

Jakutföldi mamutagyar

Posztinfo.hu / Oroszország - Tue, 13/09/2016 - 22:20

Fotósorozat arról, hogy tárják fel a feketézők a mamutagyarakat Jakutföldön…

A Szabadság Rádió hozta nyilvánosságra először a témát. Mivel az elefántcsonttal kapcsolatos üzletelést ellenőrzik, nagy a kereslet a mamutagyarak iránt, amit Kínába exportálnak.

S bár Oroszországban ez utóbbi tevékenység is hivatalosan tilos, a feketézők mérlegelnek: ugyanis a büntetés összege nem több 45 dollárnál, viszont egy nagyobb darabbal hetente akár 100 000 dollárt is megkereshetnek.

A feketén kutatók a feltáráshoz vízágyút használnak, így nagy sugárral szétmossák az agyagot és az állandóan fagyott talajt is, kitakarva ezzel a mamutagyarakat.

Némely esetekben egész dombokat leszakítva akár 60 méter mélységig kell áttörni a barlangokat.

Forrás és fotók: secretmag.ru

Categories: Oroszország és FÁK

Megbénította Moszkvát a kurban-bajram

Posztinfo.hu / Oroszország - Mon, 12/09/2016 - 08:48

Ma van a muzulmánok legnagyobb ünnepe a kurban-bajram első napja. Több mint kétszázezren vettek részt csak Moszkvában a reggeli imádságon, amivel megbénították az orosz főváros közlekedését.

A kurban-bajram az iszlám világ egyik fontos ünnepe, melyet annak emlékére tartanak, hogy Ábrahám kész volt feláldozni fiát Istennek. A hagyományok szerint a mecsetekben imádkoznak, majd áldozatot mutatnak be (általában bárányt), s vendégül látják a rászorulókat.

Oroszország némely nagyvárosában a muzulmánok növekvő lélekszáma egyre nagyobb feszültséget okoz ilyenkor, egyrészt a lakosság ellenérzésekkel fogadja, hogy a mecsetekből kiszoruló tömeg az utcákon, udvarokon imádkozik, s ott is vágják le az állatokat. Ez különösen igaz Moszkva és Szentpétervár lakosságára, ahol a muzulmánok aránya jelentős.

Categories: Oroszország és FÁK

Pages