You are here

Társadalom & Politika 2008/3-4

A teljes szám letöltése egy dokumentumban

Nemzetközi politika
Nagy Lilla : Nyilvános diplomácia – közkapcsolatok a diplomáciában | 4-20 pp.

Biztonságpolitika
Pusztai Dávid : Szükségből erényt? A Biztonsági Tanács és az erő alkalmazására való felhatalmazás – egy ellentmondásos gyakorlat múltja és jelene | 21-57 pp.

Politikai rendszer
Zárug Péter Farkas : Állam és politikai aréna a dualista Magyarországon | 58-90 pp.

Politikatörténet
Maczák Márton : Fejezetek a német föderalizmus történetéhez I. (1871-1945) | 91-118 pp.

Média és kommunikáció
Ughy Márton : A blog hatása a politikai kommunikációra egy fontos politikai blog tükrében | 119-134 pp.

Gondolat
Lőrinczi Gyula : A „hatékony” egészségügy kialakításának buktatói Magyarországon | 135-142 pp.

Interjú
Székely Gábor történész professzorral, az ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszékének és doktori programjának vezetőjével, az NKA szakmai kollégiumi elnökével a háború történetiségéről, nagyhatalmiságról, hitleri hatalomra jutásról, munkásmozgalomról, tudományos képzésről és kutatóközpontokról | 143-155 pp.

Recenzió
Antos Zsolt : A gonosz valódi arcai | 156-164 pp.

Bemutató
Holndonner Róbert László : Kárpát-medencei Fiatal Politológusok Konferenciája (FiPoli’08): Társadalom & Politika Közép-Európában (Debrecen–Nagyvárad, 2008. november 20–22.) | 165-166 pp.

Table of Contents | 167-169 pp.

Abstracts | 170-172 pp.