You are here

Europa Varietas Alapítvány (2008-2015)


"In varietate concordia"
(Egység a sokféleségben)
Az EU latin mottója

A 2008 áprilisában Budapesten létrehozott Europa Varietas Alapítvány (EVF) elsődleges célja volt, hogy elősegítse az euroatlanti térség államainak együttműködését, valamint az európai értékek, nemzetek, népek kulturális-nyelvi önazonosságának és sokszínűségének megőrzését. Az alapítvány elő kívánta mozdítani Magyarország aktív részvételét ebben a közösségben, hogy az integráció a magyarság és a többi európai nemzet számára e sokszínűség megmaradását és kiteljesedését jelenthesse. Tevékenységével hozzá kívánt járulni az európai és nemzeti kulturális örökség védelméhez és minél szélesebb körben történő megismertetéséhez.

Az Alapítvány célja továbbá az európai szakpolitikák – úgymint közös kül- és biztonságpolitika, kultúrális politika, környezetvédelem, audiovizuális ágazat és média, információs társadalom, stb. – magyar és nemzetközi kutatásának támogatása, valamint olyan, a kutatást elősegítő adatbázisok, dokumentumtárak, szöveggyűjtemények, segédanyagok (stb.) összeállítása volt, amelyek kutatók és oktatók munkáját egyaránt könnyíthetik. Feladatának tekintette az egyetemeken és főiskolákon folyó nevelési-oktatási munka és a tudományos diákköri élet feltételeinek javítását, valamint a tehetséggondozás támogatását, különös tekintettel a bölcsész- és társadalomtudományi területekre.

Az EVF a fenti cél elérése érdekében kifejtett tevékenységét nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül, közhasznú Alapítvány formájában látta el. Céljainak megvalósítása során – az 1997. évi CLVI. törvény 26.§ c. pontja alapján – az alábbi közfeladatok ellátásában működött közre :

- tudományos tevékenység, kutatás;
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
- kulturális tevékenység;
- emberi és állampolgári jogok védelme;
- euroatlanti integráció elősegítése.

Az utóbbi évek magyar civil szférát érintő változásai az Europa Varietas Alapítvány működését ellehetetlenítették, tudományos tevékenységének támogatási forrásai, pályázatai gyakorlatilag felszámolásra kerültek, de az általa működtetett Europa Varietas Institute működése ezen időszakban is aktív maradt, számos eredményt ért el.

Az Alapítvány tervékenységét ezért 2015 szeptemberétől a svájci alapítású Europa Varietas Association vette át.

1135 Budapest, Szent László út 15. 5. em. 8.
www.europavarietas.org
info(@)europavarietas(point)org
Tel : +36 20 289 0081 ; +36 20 513 7396
Honlap: www.europavarietas.org
E-mail: info(kukac)europavarietas(pont)org

Az Alapítvány nevének eredetéről itt olvashat