You are here

Europa Varietas Egyesület (2015-)


"In varietate concordia"
(Egység a sokféleségben)
Az EU latin mottója

Az Europa Varietas Egyesület (Europa Varietas Association, EVA) az Europa Varietas Alapítvány utódaként jött létre Svájcban, 2015 szeptemberében. Elsődleges célja, hogy elősegítse az euroatlanti térség államainak együttműködését, valamint az európai értékek, nemzetek, népek kulturális-nyelvi önazonosságának és sokszínűségének megőrzését. Az egyesület elő kívánja mozdítani Svájc és Magyarország aktív részvételét ebben a közösségben, hogy az integráció a magyarság és a többi európai nemzet számára e sokszínűség megmaradását és kiteljesedését jelenthesse. Tevékenységével hozzá kívánt járulni az európai és nemzeti kulturális örökség védelméhez és minél szélesebb körben történő megismertetéséhez..

Az Egyesület célja továbbá az európai szakpolitikák – úgymint közös kül- és biztonságpolitika, kultúrális politika, környezetvédelem, audiovizuális ágazat és média, információs társadalom, stb. – nemzetközi kutatásának támogatása, valamint olyan, a kutatást elősegítő adatbázisok, dokumentumtárak, szöveggyűjtemények, segédanyagok (stb.) összeállítása, amelyek kutatók és oktatók munkáját egyaránt könnyíthetik. Feladatának tekinti az egyetemeken és főiskolákon folyó nevelési-oktatási munka és a tudományos diákköri élet feltételeinek javítását, valamint a tehetséggondozás támogatását, különös tekintettel a bölcsész- és társadalomtudományi területekre.

Céljainak megvalósítása során az alábbi közfeladatok ellátásában működik közre :
- tudományos tevékenység, kutatás;
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
- kulturális tevékenység;
- emberi és állampolgári jogok védelme;
- euroatlanti integráció elősegítése.

Az egyesület Alapszabálya (francia nyelven).

Europa Varietas Association
c/o Boglárka Türke
9 rue de la Sionge (3rd floor)
1630 Bulle, Switzerland
Tel : +41-(0)76-71-33-739
info(@)europavarietas(dot)org
www.europavarietas.org

--
Az Egyesület nevének eredetéről itt olvashat