You are here

Gyakornoki program


Az Europa Varietas Intézet folyamatosan foglalkoztat gyakornokokat, a jelentkezés folyamatos. A gyakornoki program résztvevői aktívan részt vesznek, részt vehetnek az Intézet projektjeinek előkészítésében és lebonyolításában ; kutatásokat folytatnak, háttértanulmányokat és adatbázisokat készítenek. Továbbá kreatív feladatokat láthatnak el, előadás-szervezésben vehetnek részt.

A gyakornokok konkrét feladatkörét a jelentkezőkkel közösen alakítjuk ki, szakmai érdeklődési körük, korábbi munkáik, terveik és ambíciójuk figyelembe vételével. A gyakornoki programot elsősorban olyan társadalomtudományi, jogi, közgazdasági, jelenkori történeti, diplomáciai, kommunikációs vagy marketing területen tanuló hallgatók számára ajánljuk, akik érdeklődnek a nemzetközi kapcsolatok, az Európai Unió aktuális kérdései, biztonságpolitikai és szakpolitikai témák, valamint közéleti kérdések és folyamatok iránt. Céljuk pedig új gyakorlati és szakmai ismeretek elsajátítása, analitikus készségük fejlesztése. Ismereteik bővítéséhez az Europa Varietas Intézet szakszerű tutorálást biztosít és az arra érdemes munka esetén segíti a "nemzetközi vérkeringésbe" való bekapcsolódást is.

A program végén intézetünk értékelő-igazoló lapot állít ki a gyakornok részére és a színvonalas elemzések, cikkek megjelentetésére lehetőséget biztosítunk. A gyakornoki programban intézetünk partnere a Kitekintő.hu portál.

A jelentkezéshez szükséges:
▪ A pályázó fényképes szakmai önéletrajza nyelvtudás feltüntetésével
▪ Max. negyed oldalas motivációs levél
▪ Kutatási terület és/vagy érdeklődési kör megjelölése
▪ Internetes és Webes ismeretek feltüntetése : Word gyakorló szintű felhasználása alapfeltétel, html, Drupal, Wordpress, Excel, valamint Photoshop, (Mac) Page, Publisher, és InDesign ismerete előnyt jelent.
▪ Előnyt jelent egy korábbi, elemző típusú bármilyen írásmű (cikk, de akár szemináriumi dolgozat) elküldése.

További információ : info@europavarietas.org

Az intézet gyakornokai 2017-ben :
Nagy Marcell (Kína, Távol-Kelet)

Az intézet gyakornokai 2013-ban :
2013/2 - Herczeg Adrienn (Magyarország és Azerbjadzsán, Keleti Partnerség)
2013/2 - Bognár Klaudia (Rosatom, atom- és energiapolitika)

Az intézet gyakornokai 2012-ben :
2012/1 - Orosz Zoltán (Szír válság)
2012/1 - Golovics József (Francia belpolitika)

Az intézet gyakornokai 2011-ben :
2011/1 - Juhász Edvin