You are here

Társadalom és Politika 2007/1

Szerkesztői előszó

Európai ismeretek
Gazdag Ferenc : Teóriák az integráció külpolitikájáról

Biztonságpolitika
Dávid Lóránt – Molnár Ferenc : Biztonság, terrorizmus és turizmus : nemzetközi és magyar relációk

Politikai kultúra
Kondár Kata : Nők a rendszerváltás utáni magyar politikában (1990-2002)
Tények és lehetőségek

Média és kommunikáció
Bita Dániel : Szerkesztőségi állásfoglalások az angolszász és a magyar nyomtatott sajtóban

Gondolat
Bohoczky Ferenc : A megújuló energiaforrások jelene és a középtávon elérhető eredmények
Vasali Zoltán : „Alternatív“ energiaforrások – energiapolitika az Unióban és hazánkban

Interjú
Csizmadia Ervin, a Méltányosság Politikaelemző Intézet igazgatója

Recenzió
Huszár Ágnes : Női hang a közéletben

Bemutató
Kitekintő hír- és közösségi portál
Politikatudományi Szemle 2007/1.
Politika.hu 2007/1. és 2007/2 számai

Aktualitás
POLI2007 – Politológushallgatók Vándorkonferenciája
Egyszer volt, hol nem volt : az állam... (Politológia Ph.D-konferencia, ELTE ÁJK)
A modern kor újabb kutatási eredményei (Történettudományi Ph.D-konferencia, ELTE BTK)

Contents & Abstracts