You are here

Európai Bíróság sajtóközleményei (magyar/angol)

160/2022 : 2022. szeptember 22. - a Bíróság C-245/21., C-248/21. sz. egyesített ügyekben hozott ítélete

Thu, 22/09/2022 - 09:55
Bundesrepublik Deutschland (Suspension administrative de la décision de transfert)
A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség
The suspension, due to the Covid-19 pandemic, of the implementation of a decision to transfer an asylum seeker to the Member State responsible does not have the effect of interrupting the six-month time limit for transfer

161/2022 : 2022. szeptember 22. - a Bíróság C-159/21. sz. ügyben hozott ítélete

Thu, 22/09/2022 - 09:45
Országos Idegenrendeszeti Főigazgatóság és társai
A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség
A nemzetközi védelemnek a nemzetbiztonság veszélyeztetése nyomán való visszavonása: az uniós joggal ellentétes az a magyar szabályozás, amely szerint az érintett személy vagy a képviselője csupán utólagosan és engedély alapján férhet hozzá az iratanyaghoz, anélkül, hogy közölnék velük a határozat alapjául szolgáló indokokat

159/2022 : 2022. szeptember 21. - a Törvényszék T-475/21. sz. ügyben hozott ítélete

Wed, 21/09/2022 - 09:42
Franciaország kontra Bizottság
Mezőgazdaság
Financement de la PAC et aides aux États membres : le Tribunal rejette le recours de la France contestant une correction financière d’un montant de 46 millions d’euros proposée par la Commission

155/2022 : 2022. szeptember 19. - Információ

Tue, 20/09/2022 - 10:42
Az Európai Unió Törvényszéke tanácselnökeinek megválasztása

158/2022 : 2022. szeptember 20. - A Főtanácsnoknak a C-252/21 ügyben előterjesztett indítványa

Tue, 20/09/2022 - 10:29
Meta Platforms és társai (Conditions générales d’utilisation d’un réseau social)
Közösségi jogi elvek
According to Advocate General Rantos, a competition authority may, in exercising its powers, take account of the compatibility of a commercial practice with the General Data Protection Regulation

157/2022 : 2022. szeptember 20. - a Bíróság C-339/20., C-397/20. sz. egyesített ügyekben hozott ítélete

Tue, 20/09/2022 - 10:17
VD
Letelepedés szabadsága
Nem megengedett a forgalmi adatoknak az elektronikus hírközlési szolgáltatók általi, a rögzítés napjától számított egy évig történő, általános és különbségtétel nélküli, megelőző jelleggel, a piaci visszaélésekkel - köztük a bennfentes kereskedelemmel - kapcsolatos jogsértések elleni küzdelem céljából való megőrzése

156/2022 : 2022. szeptember 20. - a Bíróság C-793/19., C-794/19. sz. egyesített ügyekben hozott ítélete

Tue, 20/09/2022 - 10:15
SpaceNet
Jogszabályok közelítése
A Bíróság megerősíti, hogy a súlyos nemzetbiztonsági fenyegetés esetét kivéve az uniós joggal ellentétes a forgalmi és helymeghatározó adatok általános és különbségtétel nélküli megőrzése

154/2022 : 2022. szeptember 16. - Információ

Fri, 16/09/2022 - 13:12
Savvas Papasavvast újraválasztották az Európai Unió Törvényszékének elnökhelyettesévé

153/2022 : 2022. szeptember 16. - Információ

Fri, 16/09/2022 - 13:09
Marc Van der Woudét újraválasztották az Európai Unió Törvényszékének elnökévé

152/2022 : 2022. szeptember 16. - Információ

Thu, 15/09/2022 - 14:56
Az Európai Unió Törvényszékének részleges megújítása és három új tagjának hivatalba lépése

137/2022 : 2022. augusztus 1. - a Bíróság C-501/20. sz. ügyben hozott ítélete

Mon, 01/08/2022 - 10:37
M P A
DFON
La Cour apporte des précisions quant à la compétence judiciaire en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires

136/2022 : 2022. augusztus 1. - a Bíróság C-273/20. sz. ügyekben hozott ítéletei

Mon, 01/08/2022 - 10:26
Bundesrepublik Deutschland (Regroupement familial avec un mineur réfugié)
Bel- és igazságügy
Regroupement familial : le refus de délivrance d’un visa national aux fins du regroupement familial au parent d’un mineur réfugié non accompagné devenu majeur au cours de cette procédure est contraire au droit de l’Union

140/2022 : 2022. augusztus 1. - a Bíróság C-352/20. sz. ügyben hozott ítélete

Mon, 01/08/2022 - 10:06
HOLD Alapkezelő
Letelepedés szabadsága
A befektetési alapkezelők javadalmazási politikája területén az uniós jogból eredő követelmények alkalmazhatók lehetnek arra az esetre, ha ezen alapkezelők osztalékot fizetnek bizonyos olyan, részvényesnek is minősülő alkalmazottaik részére, akik e politika személyi hatálya alá tartoznak

139/2022 : 2022. augusztus 1. - a Bíróság C-19/21. sz. ügyben hozott ítélete

Mon, 01/08/2022 - 10:06
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Refus de prise en charge d’un mineur égyptien non accompagné)
A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség
Protection internationale : les mineurs non accompagnés disposent d’un droit de recours contre le refus de prise en charge par un Etat membre où réside un proche

138/2022 : 2022. augusztus 1. - a Bíróság C-14/21. sz. egyesített ügyekben hozott ítélete

Mon, 01/08/2022 - 09:56
Sea Watch
Szállítás
Ships of humanitarian organisations systematically carrying out activities relating to the search for and rescue of persons at sea may be subject to controls by the port State

135/2022 : 2022. augusztus 1. - a Bíróság C-720/20. sz. ügyben hozott ítélete

Mon, 01/08/2022 - 09:55
Bundesrepublik Deutschland
A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség
Une demande de protection internationale introduite par un mineur ne peut être rejetée comme irrecevable au motif que ses parents se sont déjà vu accorder une telle protection dans un autre État membre

134/2022 : 2022. augusztus 1. - a Bíróság C-411/20. sz. ügyben hozott ítélete

Mon, 01/08/2022 - 09:55
Familienkasse Niedersachsen-Bremen
Közösségi jogi elvek
Un citoyen de l’Union ayant établi sa résidence habituelle dans un État membre d’accueil ne peut pas être exclu du bénéfice d’allocations familiales pendant les trois premiers mois de son séjour au motif qu’il ne perçoit pas de revenus tirés d’une activité dans cet État membre

133/2022 : 2022. augusztus 1. - a Bíróság C-184/20. sz. ügyben hozott ítélete

Mon, 01/08/2022 - 09:55
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija
Közösségi jogi elvek
La législation lituanienne prévoyant la divulgation en ligne d’une partie des données contenues dans la déclaration d’intérêts privés des directeurs d’établissements percevant des fonds publics est contraire au droit de l’Union

132/2022 : 2022. július 27. - a Törvényszék T-125/22. sz. ügyben hozott ítélete

Wed, 27/07/2022 - 11:10
RT France kontra Tanács
Külkapcsolatok
The Grand Chamber of the General Court dismisses RT France’s application for annulment of acts of the Council, adopted following the outbreak of the war in Ukraine, temporarily prohibiting that organisation from broadcasting content

131/2022 : 2022. július 14. - A Főtanácsnoknak a C-158/21 ügyben előterjesztett indítványa

Thu, 14/07/2022 - 10:39
Puig Gordi és társai
A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség
Selon l’avocat général Richard de la Tour, une autorité judiciaire ne peut pas refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen en se fondant sur le risque de violation du droit à un procès équitable de la personne réclamée si l’existence de défaillances systémiques ou généralisées touchant le système judiciaire de l’État membre d’émission n’est pas démontrée

Pages