You are here

Türke András

Regional and Bilateral Relations of the European Union

Zoltán Gálik – Anna Molnár (ed.)
Regional and Bilateral Relations of the European Union
Publisher : Dialóg Campus (NKE)

Undefined

Franciaország reintegrációja a NATO katonai struktúrájába

« Ment is, meg nem is, köszönt is meg nem is, vitt ajándékot meg nem is »

Türke András István Ph.D
(Sorbonne / MKI megbízott kutatója)

Megjelent : Kitekinto.hu 2009.04.04.

Undefined

Pp. 12 - Gondolatok Európa Egységéről

Pp. Politikai, Politikatudományi szak-lap
Főszerkesztő: Mező József; Felelős szerkesztő: Huber Szebasztián; Szerkesztőség: 2340 Kiskunlacháza, József A. u. 33. Telefon: 06-20-582-7953

Kiadja a Politikai Párbeszéd Társasága Egyesület, 2340 Kiskunlacháza, József A. u. 33., Felelős kiadó: Mező József; Sokszorosító szerv: Akcidencia Nyomda, 1082 Bp. Nap u. 24;

Nyomtatásért felelős: Butka Jenő; Olvasószerkesztő: Naményi Krisztina; Tördelés: Brilla Emi

Undefined

Társadalom és Politika 2005/1-2

Szerkesztői előszó | 8-9 pp. | pdf

Biztonságpolitika
Rácz András : A válságkezelési együttműködés lehetőségei az Európai Unió szomszédságpolitikájában – a képességi oldal | 10-24 pp. | pdf

Politikatörténet
Gyene István : Kormányzópárt(ok) a Horthy-rendszerben | 25-43 pp. | pdf

Undefined

A Brüsszeli Konvent alkotmánytervének háttere

Az EU alkotmányának születését övező viták, megvalósításra nem került tervek és „archaizmusok”

Türke András István
Társadalom és Politika , I. évf. 3. sz., 2005/3, Eötvös Loránd Tudományegyetem, pp. 6-35.

Bevezetés

Undefined

Az Európai Unió ARTEMIS elnevezésű hadművelete a Kongói Demokratikus Köztársaságban

Türke András István
Új Honvédségi Szemle LIX. évf. 2005/2, pp. 56-73.
Megjegyzés : Az Új Honvédségi Szemle a Magyar Honvédség központi folyóirata volt 1991-2007 között. Honlapja és internetes repertóriuma azóta sajnálatos és érthetelen módon megszűnt. A kiadvány folytatása a Honvédségi Szemle.

I. Bevezetés

Undefined

Foreign, Security & Defence Policy

Europa Varietas Books / Books with the contribution of Europa Varietas Institute

Undefined

A francia EU-népszavazás eredménye és következményei

ETTDK Papers - Nr. 1
2005.05.29 22:30 | Türke András István

A francia népszavazás eredménye az EU-alkotmányról: 54,87 % NEM ; 45,13 % IGEN ; tartózkodás: 30,26%

Undefined

Pages