You are here

Társadalom & Politika 2010/1

Szerkesztői előszó

Európai ismeretek
Zsiska Zsófia: Érdekérvényesítés az Európai Unióban
Tonk Márton: Normák és standardok az európai kisebbségvédelemben

Regionális tanulmányok
Benke Tibor: Adalékok a visegrádi országok alkotmányos rendszereihez
Tóth Mihály: Kisebbségvédelmi jogalkotás és jogérvényesítés Ukrajnában: egy új nemzetállam kisebbségpolitikájának tapasztalatai
Kántor Zoltán - Pászkán Zsolt: Parlamenti választások Romániában: kampány, kormányalakítás és kisebbségi képviselet
Bakk Miklós: Egység és többség az erdélyi magyar politikában

Gondolat
Hamberger Judit: Integrációs és dezintegrációs elemek Csehszlovákia szétválásának folyamatában (1990–1992)

Pro és kontra I.
Kállai Ernő – Magicz András: A nemzeti és etnikai kisebbségek országgyűlési képviseletének lehetséges megoldásai
Hegedűs Dániel: Az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány előzetes koncepciója a Magyar Köztársaságban honos nemzeti és etnikai kisebbségek országgyűlési képviseletének szabályozására

Pro és kontra II. | pdf
Kiss Gábor (Antall József Alapítvány): Választójogi reform konzervatív szemszögből
Antall Attila (Méltányosság Politikaelemző Központ): A választási reform alapelvei
Mráz Ágoston Sámuel (Nézőpont Intézet): Tíz szempont a magyar választási rendszer reformjához
László Róbert - Juhász Attila (Political Capital Institute): A "kisebbparlamentezés" csapdájában | 162-169. pp.
Filippov Gábor - Magyar Kornélia (Progresszív Intézet): Szükséges és lehetséges: A Progresszív Intézet álláspontja a magyar választási rendszer reformjának alapelveiről és legfontosabb teendőiről

Contents & Abstracts

-------
Impresszum - Társadalom és Politika