You are here

Társadalom és Politika 2006/1

Szerkesztői előszó

Európai ismeretek
Takács Viktória Ágnes: Pártszakadás Európa felett?
A francia szocialisták vitái az európai alkotmányról

Politikai rendszer
Tamás Veronika : A legfőbb ügyész mint politikai szereplő?

Politikatörténet
Farmasi József: A szentkorona eszme
A hatalomfelfogás szerepe a magyar történelemben

Politikai szociológia
Ablaka Gergely : Az internet az Iráni Iszlám Köztársaságban
Az új kommunikációs és információs technológia helyzete és hatása
a társadalom tudati és demokratikus fejlődésére Iránban

Jogtudomány
Maczák Márton János : A Falkland-szigeteki konfliktus jogi perspektívái a kezdetektől az 1982-es háborúig, különös tekintettel a népek önrendelkezési jogára

Pro és kontra
Csizmadia Ervin : Kétpártrendszer : áldás vagy átok?
Fricz Tamás : Kétpártrendszer vagy többpártrendszer?
Elmélkedés magyar szemszögből

Interjú
Bozóki András, a nemzetki kulturális örökség minisztere, egyetemi tanár, a politikatudományok kandidátusa

Recenzió
Szabó Máté : Polgári részvétel és civil társadalom Németországban

Bemutató
Századvég 2006/1
Citromfa Politikai Műhely
Tocqueville Helyi Demokrácia Kutatóközpont

Aktualitások
POLI 2006 – Politológus Hallgatók Vándorkonferenciája
Választás 2006 – a „kopogatócédula“- gyűjtés

Contents & Abstracts