You are here

Gondolatok Európa egységéről

Türke András István (szerk.)
Gondolatok Európa egységéről
Pp. 12, 2002 november
ISSN 1588-2055

Szerzők: Dobos Balázs, Gerzsenyi Zoltán, Gróf Annamária, Jánosi Rita, Klestenitz Tibor, Kovács Henriett, Németh Zsófia, Orbán Áron, Orbán István, Pongó Angelika, Reich Anna, Solymos Tamás, Türke András István, Záhonyi Krisztina, Zolcsák Attila

Az európai egységgondolat kezdetei a középkori keresztes hadjáratokig nyúlnak vissza és kezdetben magasabb szinten, mint az egész keresztény világ egysége, jelent meg. A VII. században kezdődő dinamikus iszlám terjeszkedés a kereszténységet létében fenyegette, mindez pedig felerősítette a keresztény világ egységtörekvéseit. Ha már a harci vágyat nem is lehetett kioltani a nemességből, akiket ráadásul éppen nemességük, lovagi értékrendjük kötelezett harcra, energiájukat egy közös külső cél szolgálatába lehetett állítani. Dubois értekezése a XIV. század elején azt sugallja, hogy nem annyira Európa általános békéje a közvetlen cél, ez inkább csak eszköze a vallásos, ugyanakkor világi előnyöket is nyújtó célnak, a Szentföld visszahódításának. De nem csupán békéről van már szó: Dubois egyetlen "köztársaságba" tömörítené Európa államait, és ez az egység a pápa fősége alatt jönne létre. Nincs tisztázva, hogy hogyan is nézne ki ez a köztársaság; természetesen nem jelentheti az egyes államok önállóságának megszűnését, de mindenképpen nagyobb egységet jelentene, mint a szellemi egység, az egész Európára kiterjedő keresztény egyház, a pápa vezetése alatt. Viszont a pápa ekkoriban tette át székhelyét Avignonba. Dubois maga is a francia király szolgálatában állt, és nyilván egy francia vezetésű köztársaságot képzelt el. Franciabarát érzelmei nyilvánulnak meg abban is, hogy a szent cél megvalósításának legfőbb akadályozóiként a németeket és a spanyolokat, a franciák ellenségeit említi meg. (...)


Füzet alakban megrendelhető: info@europavarietas.org

Az Euractiv cikke a kiadványról :
Kalmár Szilvia : Az egyesült Európa gyökerei
Euractiv.hu, 2008.05.17.