You are here

Európai föderalizmus a második világháború után

Türke András István (szerk.)
Európai föderalizmus a második világháború után (1946-51)
ELTE-ETTDK Könyvek Nr. 1, 2006 március
ISSN 1787-7598

A modern európai közösség születésének dátumát 1945 körülre szokták helyezni, de a közös európai koncepció természetesen nem a 20. század „találmánya”. A föderáció fogalma ennél jóval korábban gyökerezik (tekintsük például a svájci típusú föderalizmust ), de maga az európai egységgondolat is történelmi távlatokba vezethető vissza. Az egységgondolatok fő mozgatórugója kezdetben a béke megteremtése volt. (...)
1947. december 17-én a belga származású Henri Burgmans kezdeményezése alapján Párizsban megalakult az Európai Föderalista Unió. Ez a szervezet 16 ország 50 föderalista szervezetét tömörítette és kiemelkedő szerepet játszott az alulról jövő kezdeményezésekben az Európai Közösségek hajnalán. Az alapító ülésen ott volt a Ventotenei Nyilatkozat szerzője, Altiero Spinelli is. A Központi Bizottságot a korábbi francia miniszter, Henri Frenay, a Végrehajtó Bizottságot pedig maga Burgmans vezette. Párizsban az európai föderalisták kinyilvánították, hogy olyan szabad, demokratikus, föderalista társadalmat kívánnak, amely az egység a különbözőségben-eszme alapján biztosítja Európa szociális haladását is. (...)

TARTALOMJEGYZÉK

I. BEVEZETŐ - AZ EGYESÜLT EURÓPA GYÖKEREI 3

II. SZERZŐDÉSEK ÉS ALAPDOKUMENTUMOK 13
II. 1. Az európai föderalisták hertensteini programja
(1946. szeptember 11 – 22.) 13
II. 2. A Föderalisták Európai Uniójának Alapítóirata 14
(1946. december 15.) 14
II. 3. A montreux-i deklaráció (1947. augusztus 23.) 20
II. 4. A föderalizmus 14 pontos víziója (1948. július) 22
II. 5. A Páneurópa Unió terve az Európai Szövetségi Alkotmányra 25
(1951. május 6.) 25

III. AZ EURÓPAI FÖDERALIZMUS ALAPGONDOLATAI
A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ UTÁN 28
III. 1. Denis de Rougemont : A föderalista attitűd (1947. augusztus) 28
III. 2. Alexandre Marc : Az ember felemelkedésére - a föderalista
forradalom (1948) 33
III. 3. Henri Brugmans : Az európai függetlenség (Európai Föderalista
Mozgalom milánói kongresszusa, 1948. február 15-17. ) 34

IV. DISKURZUS A FÖDERALIZMUS KÜLÖNBÖZŐ
ÚTJAIRÓL 39
IV. 1. Francesco Flora: Az európai szellem (1946. szeptember 24.) 39
IV. 2. A Fédération interjúja Emery Reves-el a nemzetközi
föderalizmusról (1947. április) 42
IV. 3. Carlo Sforza olasz külügyminiszter előadása az Universitá per stranieri-n (1948. július 18.) 43
IV. 4. Emery Reves luxemburgi beszéde (1948. szeptember 5.) 51

Impresszum