Az Europa Varietas Institute magyar nyelvű blogja, uniós szakpolitikákról, konferenciákról, biztonságpolitikáról, diplomáciai eseményekről

You are here

Az orosz tavasz forgatókönyve

2014 november 15-én az ukrán válság újabb szakaszba lépett. Petro Porosenko ukrán elnök szombaton elrendelte minden közszolgálati intézmény kivonását az oroszbarát szeparatisták ellenőrzése alatt álló kelet-ukrajnai területekről.

Alexandr Dugin, az orosz neo-eurázsiai ideológia egyik kidolgozója. Putyin fő ideológusának tekintik, bár az orosz elnök politikai terveiben (még?) jelentősen "mérsékeltebb" annál, mint amit az eurázsia tanok megkövetelnének.

Dugin szerint az ún. "orosz tavasz" forgatókönyve a következő lépésekben fog megvalósulni az ukrajnai válság folyományaként. Valahol a 4. pont közepénél tartanak az események :

1. Kijev csapatait a Krím határán vonja össze, fenyegetőzik, de tényleges beavatkozásra nem kerül sor. Az Egyesült Államok erős nyomást gyakorol Oroszországra, számlákat fagyasztanak be. Intenzív kommunikációs háború veszi kezdetét, de az USA és a NATO végül is igyekszik elkerülni a közvetlen beavatkozást. Kijev jelentős támogatást kap nyugatról, most azonban leginkább a belső problémákra fordítja figyelmét. Lezárják az orosz határt. A népszavazás (amelyen a Krím félsziget Oroszországhoz való csatlakozásáról döntenek) szinte zavartalanul lezajlik. A többség az Oroszországhoz való csatlakozásra voksol. Oroszországon kívül egyetlen ország sem ismeri el a referendum végeredményét. A Krím annektálása estén felvetődik az Oroszországgal szembeni megtorló intézkedések kérdése is. A Duma mindkét háza azonnal ratifikálja a csatlakozást. A Krím visszatér Oroszországhoz és a félszigetre orosz csapatok vonulnak be. A Nyugat erős nyomást gyakorol Oroszországra. Az Észak-kaukázusi fegyveres csoportok, illetve Moszkvában az ötödik hadoszlop* is készültségben állnak. Putyint mindenki támogatja, népszerűsége a csúcson van. Ez segíti őt a belső kihívásokkal szembeni küzdelemben.

2. A következő szakaszban Kelet-Ukrajnában Kijev kemény megtorló akciókba kezd. Már egy nyíltan nacionalista diktatúráról beszélhetünk. Egyesek megpróbálnak támadásokat és szabotázsakciókat végrehajtani a Krímben. Mások bosszút akarnak állni az elvesztett Krím-félsziget orosz, illetve oroszajkú polgárain. Ez azonban egy ellenálláshoz kialakulásához vezet. Az ukrán dráma a második szakaszba lép: Harc az Új Oroszországért. Az emberek azonnal felébrednek. Ukrajna a "moszkvai agresszióra" hivatkozva, bevezeti a szükségállapotot. A demokrácia utolsó maradványi is eltünnek. A májusi választások már háborús légkörben zajlanak.

3. Oroszországban a nacionalisták több terrortámadást is végrehajtanak. De Oroszországon belül is változik a helyzet, felkészítik az "ötödik hadoszlopot".

4. Új-Oroszországban növekszik az ellenállás, amely fokozatosan átcsap a « kijevi bérencek » elleni nyílt lázadásba, véres polgárháború alakul ki. Moszkva hatékony támogatási rendszert épít ki, ezzel párhuzamosan a nyugat is segítséget nyújt Kijevnek. Egy adott pillanatban, válaszként a nacionalisták felforgató és egyéb véres cselekményeire, valamint az elnyomó kijevi apparátus civilek elleni Kelet-Ukrajnai akcióira, Oroszország csapatokat küld Kelet-Ukrajnába. A Nyugat atomháborúval fenyegetőzik. Mindez sorsdöntő pillanat Putyin számára, de őt ez a fenyegetés sem állítja meg. Nagy nehézségek (és valószínűleg súlyos veszteségek) árán felszabadítják Új Oroszországot. Ezzel egy új állam jön létre, Ukrajna, vagy Novorossia néven, de az is lehetséges, hogy a Krími forgatókönyv ismétlődik meg.

5. A Dnyepertől nyugatra nem ismerik el az elszakadást, (ahogyan Milosevics idejében Jugoszlávia, majd később Szerbia sem Koszovó függetlenségét) ezzel tulajdonképpen egy második Ukrajna jön létre. A NATO azonnal támaszpontokat épít ki a nyugati területeken, megakadályozandó egy esetleges - Kijev irányába történő - orosz előrenyomulást.

6. Az új - szélsőségesen nacionalista - ukrán vezetés hamarosan válságba kerül. Összecsapások kezdődnek a különböző etnikai csoportok között (ruszinok, magyarok, lengyelek, románok, és más kisebbségek) de politikai okok is szerepet játszanak a konfliktusban. (A központi hatalom meggyengülése miatt Ukrajna elveszti területeinek felét) Az állam egyre gyengébbé válik. A hatalomvesztés egy új fázisba lép.

7. Oroszország sem áll meg ezen a ponton, sőt fokozza tevékenységét Európában, ami már az Európai Konzervatív Forradalom kulcselemének tekinthető. Európa kettészakad: egyes országok az USA mögé állnak, míg mások egyre inkább Oroszországra kezdenek figyelni. A gazdasági válság elleni küzdelem közepette az orosz álláspont egyre vonzóbbá válik számukra. Oroszország védelmébe veszi a több pólusú világ, a kontinentalizmus és az újkonzervativizmus eszméjét (lásd: a dougin féle Negyedik Politikai Elmélet)

8. Nyugat Ukrajnában (második Ukrajna) Európa párti (értsd : német párti) erők kerülnek hatalomra, enyhülni kezd az oroszellenes politika, miközben egyre távolabb kerülnek az USA-tól.

9. Európában gyengül az amerikai befolyás. Egy NATO-tól független európai haderőt állítanak fel, amelyben a francia és német erők játsszák a vezető szerepet.

10. Egy nagy Kontinentális Szövetség jön létre, Eurázsia és Európa, az Európai Unió és az Eurázsiai Unió Konföderációja. Az oroszok, ukránok és az európaiak már a barikád egyazon oldalán állnak, míg az amerikaiak a másikon. Amerika és a dollár hegemóniája, akárcsak az atlantizmus és a liberalizmus, valamint pénzügyi körök uralma véget ér. Egy új fejezet kezdődik a történelemben. A szlávok újra egyesülnek, de nem Európa ellenében, hanem - egy többpólusú világrendszer keretein belül - vele szövetségben. Lisszabontól Vlagyivosztokig.

Az "orosz tavasz" doktrinális alapjairól itt olvashat.

Orosz eredeti forrása itt
Magyar fordítás forrása


A NATO által észlelt orosz csapatok behatolása Ukrajnába - Forrás : http://www.leparisien.fr/

Oroszul :
Русская весна, конец света или глобальный хаос
(сценарии развития украинского кризиса и ситуации вокруг Крыма на ближайшую неделю)

Отвлекаясь от эмоции, попробуем дать холодный геополитический и реалистский анализ возможных вариантов последующего развития событий.
Вначале рассмотрим самый оптимистичный (для нас) сценарий (в рамках реального). Это можно рассматривать как желательный горизонт, наше самосбывающееся пророчество (self-fulfilling prophecy).

Сценарий Русская весна

1. Киев занимает выжидательную позицию, сосредотачивает войска на границе с Крымом, угрожает, но к прямым действиям не переходит. США всячески давят на Россию, замораживают счета, ведут активную информационную войну, но сами и в рамках НАТО от прямых столкновений уклоняются. Киев получает существенную поддержку от Запада, но сосредотачивается на внутренних проблемах. Границы с Россией закрыты.
Референдум проходит успешно, сбои минимальны. Подавляющее большинство за вхождение в Россию. Референдума никто не признает, кроме России. Россия ставит вопрос о ответных действиях по приему Крыма в состав России. Обе палаты оперативно ратифицируют. Крым возвращен. В него входят российские войска.
Запад негодует, на Россию оказывается мощное давление. Активизация боевиков на Северном Кавказе, волнения пятой колонны в Москве. Путин все выдерживает, его популярность среди народа достигает кульминации. Это помогает справиться с внутренними вызовами.
2. На Востоке Украины Киев приступает к жестким карательным мерам. Прямая националистическая диктатура. Отдельные попытки нападения на Крым и диверсионные акты. Русским и русскоязычным на Востоке и Юге начинают мстить за потерю Крыма. Это приводит к началу сопротивлению. Начинается второй этап украинской драмы: битва за Новороссию. Народ просыпается не сразу и не быстро. В Украине в связи с тем, что определяется как «агрессия москалей», устанавливается чрезвычайное положение. Последние следы демократии упраздняются. Выборы в мае проходят в условиях военного времени.
3. Националисты устраивают ряд терактов на территории России. В самой России ужесточается режим, начинается чистка пятой колонны.
4. В Новороссии сопротивление нарастает и постепенно переходит к фазе прямого восстания против киевских ставленников. Кровь, гражданская война. Россия развертывает массированную эффективную структуру поддержки, симметрично Западу, поддерживающему Киев. На определенном моменте, в ответ на диверсии на территории России и кровавые действия националистов и репрессивного аппарата Киева против мирных граждан Востока и Украины, Россия вводит свои войска на Восток. Запад снова угрожает ядерной войной. Еще один экзистенциальный момент для Путина. Но он уже не может остановиться. Идет трудное (возможно с большими потерями) освобождение Новороссии. Левобережная Украина отвоевана, граница по Днепру. Там создается новое Государство: например, Украина или Новороссия. Либо повторяется вариант Крыма.
5. В Правобережной Украине, не признающий сецессий (как Югославия при Милошевиче и позднее Сербия в отношении Косово), формируется по факту новое Государство – Украина-2. На ее территории немедленно размещается военная база НАТО, останавливающая саму возможность русских двинуться на Киев.
6. Новое украинское Государство, жестко националистическое, довольно быстро приходит к кризису. Внутри начинаются прямые столкновения на этнической почве (русины, венгры, поляки, румыны, другие меньшинства) и на политической почве (власть обвиняют в потери половину территорий Украины). Государство слабнет. Начинается процесс новых сецессий.
7. Россия не останавливается на достигнутом, но переносит активность в Европу, выступая как главный элемент европейской Консервативной Революции. Европа начинает раскалываться: часть стран стоят за США, но часть начинает все больше прислушиваться к России. На фоне финансового кризиса, позиции России становятся более привлекательными. Россия берет на щит многополярность, континентализм и новый консерватизм (Четвертую Политическую Теорию).
8. В Западной Украине, Украине-2, в конце концов, к власти приходит проевропейская (прогерманская) политическая сила, которая начинает смягчать антироссийскую политику и дистанцироваться от США.
9. Во всей Европе начинается процесс деамериканизации, создается автономная система Еврокорпс, независимых от НАТО на базе ВС Германии и Франции.
10. Создается новая велико-континентальная Ассоциация, как конфедерация Европы и Евразии, Европейского Союза и Евразийского Союза. Русские, украинцы и европейцы оказываются по одну сторону баррикад, американцы – по другую. Американская гегемония и господство доллара, а также доминация атлантизма, либерализма и финансовой олигархии завершается. Начинается новая страница мировой истории. Славяне вновь соединяются не против Европы, но вместе с Европой в рамках многополярного полицентричного мира. От Лиссабона до Владивостока.

Сценарий мировая война

1. США находится в таком чудовищном экономическом и политическом положении, что трезво осознает, что ситуацию спасет только Мировой Война. В этом случае, США постараются вести ее чужими руками, но все-таки вести.
2. В Крым в ближайшие дни подтягиваются ВС Украины, Киеву Вашингтон обещает поддержку НАТО и оказывает ее. В Черное море входят корабли 6-го флота ВМФ США из Средиземного моря. Перед лицом прямого военного давления Путин теряет решимость. Начинает делать шаги назад: не спешит с включением Крыма, предпринимает попытки начать переговоры с Киевом. Видя, что ядерный шантаж действует, американцы и украинцы переходят к захвату Крыма. В Крыму гражданская война в Югославском формате с активным участием сил НАТО (в первую очередь, поддержка с воздуха, бомбежки и т.д.)
3. Путин понимает, что обратного пути нет, и включается в войну полностью. Россия начинает оказывать отчаянное сопротивление в Крыму (оборона Севастополя-2). Российские войска с боями прорываются на Восток Украины и идут к Киеву.
4. Силы НАТО начинают бомбардировки российских территорий. Грузия вступает в войну и атакует с Юга. Китай возмущается, но напрямую в войну не ввязывается.
5. Поняв, что мы оказались в безысходной ситуации, Путин заявляет о готовности применить ядерное оружие. Украина уже не имеет никакого значения, значительная часть ее населения вообще уничтожена в битве ядерных держав. О том, что было причиной Третьей Мировой все забывают.
6. Мир застывает над бездной.
7. Дальше прогноз обрывается в силу понятных причин.

Сценарий мировой Майдан

1. На этой неделе давление Запада на Москву достигает кульминации. Стянутые украинские войска готовятся вторгнуться в Крым. Счета политической элиты России на Западе арестованы. Путин признан «диктатором». Паника начинается в верхах России. Либеральная агентура на высших этажах власти переходит к открытому саботажу. Все давят на Путина извне и изнутри, приводя тысячи аргументов, чтобы он не аннексировал Крым и начал переговоры с Киевом. Американские корабли в Черном Море. (Однако, США, на самом деле, не готовы к Третьей Мировой и все это только блеф). На Путина совершается покушение (неудачное).
2. Путин опускает руки. Дает обратный ход. На первый план выходит Медведев, устанавливающий отношения с Киевом.
3. Референдум остается подвешенным или вообще сорванным. Внутри Крыма начинаются волнения. Поднимается пятая колонна, отдельные территории и военные объекты присягают Киеву.
4. В это время все заложенные с 90-х годов проамериканские либеральные сети, включая террористов на Северном Кавказе, либеральную интеллигенцию столицы (Болотные) и управляемых из Вашингтона атланто-фашисты, а также часть мобилизованной украинской диаспоры переходят в фазу активизации. Начинается рост протестного движения. Патриоты разочарованы слабостью Путина, оппозиция этим пользуется и нагнетает обстановку, виня Путина в кризисе. Экономические санкции против России ухудшают положение дел. Начинаются перебои с зарплатами, взлетает инфляция. Информационная война достигает пика. Учащаются столкновения на этнической почве, которые искусственно раздуваются. Занимается междуособной войной Северный Кавказ.
5. Власть Путина начинает слабеть. Его окружение один за одним либо исчезает, либо переходит в оппозицию. Иностранные счета и эгоизм превращают «партию власти» в «партию регионов».
6. Наступает коллапс режима – в духе Горбачева. Хаос и гражданская война перекидывается на Россию.
7. Рикошетом все это сказывается на Европе. На фоне успехов украинских атланто-фашистов (шовинизм + ориентация на США как у «Правого Сектора» Яроша), начинается подъем европейских ультраправых группировок. На фоне растущей иммиграции и ультралиберализма европейских режимов атланто-фашизм в альянсе с анархизмом и революционным левачеством (а также либертарианством) становится силой, аналогичной салафитам и ваххабитам в исламском мире. Начинается европейский Майдан. Опыт некоторых практически неконтролируемых властью районов Афин переносится на другие европейские страны.
8. Мировой порядок рушится. Наступает хаос.
9. США продлевают свою гегемонию, так как на фоне глобального коллапса и во многом за счет его им удается списать на чрезвычайные обстоятельства все остальные проблемы и противоречия.
10. Старый мир, в котором мы живем еще сегодня, уступает новому, в котором не будет таких стран как Украина или Россия, и скорее всего, как Германия, Франция, Италия, Грузия, Турция, Греция, Венгрия, Румыния и т.д. Начнется глобальный Майдан с неопределенным исходом.

Реализм

Очевидно, что мы набросали только самые общие и грубые силовые линии вероятного будущего. Сами они альтернативны, и в каждом пункте могут быть раздвоения, осцилляции, отклонения или неожиданные повороты. В этом анализе нет ни предвидения, ни пророчества. Это, скорее, дедукция, просто продолжающая силовые линии того, что происходит сейчас с учетом того, что привело к такому актуальному состоянию. Если мы видим, что какое-то тело (вещь, существо) довольно долго движется скажем по прямой, мы можем прогнозировать, что оно и дальше будет так двигаться. А если по кругу, то и дальше продолжит кружиться. Это совсем не обязательно, история открыта. Но ее силовые линии более или менее постоянны и устойчивы, как колея.
Важно заметить: что в эпохи кризиса само содержания реализма становится иным. Если в мирное и предсказуемое время, катастрофа всегда мыслится как нечто исключительно, и следовательно, маловероятно, не реалистичное, то когда катастрофа разразилась, то самым нереалистичным сценарием является, наоборот, что мол все само как-нибудь постепенно устроится и главное – не поддаваться панике. Панике поддаваться не стоит, это верно. Это самое надежное и разумное пожелание барану, приведенному на скотобойню. Но не баранам, совершенно очевидно, стоит задуматься: ситуация сейчас критическая, и что-то из описанного выше, непременно реализуется – до какой степени, в какой форме, с какой быстротой? Это мы сказать не беремся. А дальше – каждый выбирает свой окоп, свою «партию», и активно или пассивно, в качестве субъекта или в качестве объекта участвует в мировой истории, вновь пронзительно и страшно давшей о себе знать.

Undefined